Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
| | | | ; Y’ Hoofiſtuck. De Kult vanEnghelandt,van Wicht 
MI tot Poortlande. Ma . 
| ' P:} AW Z, x E droochten ofte bancken var Weembzuch legghen ontre cu 
MMI ü] ZENNE: mijlen beoolten Wicht / en Grecken cen groote mijt bupten land 
   
) daer nekkens fact een taozen in t lande’ als die noo,dnoordwelt bi! 
1.2,) , uis/ loozijt ghpnetkens het zupdelijcklte van de dzoochte / mat | 
ep) Je 9050 bet Swaneklif van Wicht welt ten noor/den/en weltnoo" | 
.. ban u Bout /'£3p van den ooften ofte ween komende! (0 EN meuch. | 
   
LE 2- Dpaen Weembrugh niet miſooen. Men mach op {oor opw 
adem Daer bp langhs loopen [onder binder. Al»limen ,vant ooltepnde van Wil ] 
ooltten noorden enooltnoordoolt aen leplt / looptmen op.twaelk baden ober hete!” | 
| ennde been. Die daer wel bekent en bedzevenis / mach oock daer benoorden cuit | 
MMI t landt en Weembyruugh deur leplen. Me 1- :s im | 
| | ttcsttes. Tullchen Weembzugh en Porlmupengaätt eén groote Voert okte haven in/ paer) ] 
GDI lepde eenſtedekenghenaemt Chicee.. Be | 
INI j Zei beydezÿden van ‘'t Eplandt Wicht machmen achter Wicht »eplen/ en datt H ] 
CÌCoOGCGNMNN AU LEE... | 
Ö pinte Zeemkupl (Dat ig cen witte plecke int lant benoordendat Slot ) en houdt dit lo! 
MMI fevien. aenDe/ totdat het Swaneklif Komt binnen ofte onder den noordoolthoec van Wit 
MI Bzengt dan de Leemkunl over het ooltepndevanPor»ſinupen/enhoude dat (oat! 
| IE tot dat het Slot bewelten Po;ſnmpen komt aen t boſch. Dus doende en machn, 
' | noch plaet noch fandt befeplen/ en men komt (oo te met H00: &. Helene lierck. A / 
 
 
 
Het dot van Wicht kont bupten’'t Swanekliken S. Helene kerck twee (che 
Den binnen den Tooden Hoeck / foo machmen Het rif acnde- Hoeck met. elen / tot 
 
 
»oo ghp de Leemkupl niet lien mocht/ſoo houdt het lot bewelten het Want agt 
dat S. Helene kerck een ſchips lengde bupten den hoeck van’t Eplandt comt / De 
| dan upp noordwelt aen/ ghp lult foo het rik niet beleplen/ let dan den vierkal! | 
MI i toozren culſchen het oolteunde van Porſmupenenhet Sloc : Als het Slot bew, 
M. Porlmupen comt aende ooltkant van t bokch/ dan machmen (als hier vor. 
| . pe . chips letigde beweltenhet Hlat ltaet/ ei 
| beoolten het rik. En als het Hwaneklik achter denoordoolthoeck van ‘pla ; 
M.. deckt werdt/dani»ſmen oock binnen het rike. . ople | 
 Mercken De mercken van Het plaetken zijn Dele 7 Daer Katt eenvierkantetoozenin . 
| ban de en een Slot op de waterkandt beoolten Porſmupen / daer nekkens lepdt dé Ven 
| set. Jeemluml/ alsdie comt beoolten dat vodrtz Slot / alloo datmen etken datt al 
bepden door mach lien / foo ifmen op Het plaetken/ dat is met laegh warerniet it 
Ooa eene He het v vac hä ch 
mM enhet Hlot bewedten Przlucupen aende z hc. daerilt cad! 
AI water op t plaetken diep lesellen. . s gt 
noe 
 
 
| Als de vierkante toozen ltaet tuſlchen het ggltennd van Po,ſmupen G velt 
| recht tulſchen de Leemput ende toozen/ea hétkiot bewelten Porſmupen in de we 
|I van chsch, Daer (met Hoogh water thien badem Diep. : gevr’ 
m Als S. Helene Kierck zupdwelt ten welten van u lepdt/ loolept het zuh090 
h | out Van eel neozesſt tennoorden van u / en het weltepnde noordenten on att 
M ZRuten Ot pnde van Wicht in te zeplen / ſoo loopt recht op de pe va! 
|| tit: EI Ge urn R s; zh | 
m | tegen ober Dien Boeck tact een wepnich bupten ofte benoozden DE naelden / (epe bz 
op aen,totdat ghpy komt bp de naelde/ laet die dan aen lkuerboort van u/en loont hand? 
Zinghel ak ltrecken/ van 't welktepnde van Wicht tot by de naelden. To 
Dil m 
kabel lenghte Daer bp in/ om De bancken te (chouwen die benoozDen DE natl 
 
' | | bancken en de ngeldenilt niet eer ijt; enmet lacgh water vijf vadent piep: 
  
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.