Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

seed one ARN 
| Der defin: LG 
| ms. . 
M. 
I! . 
î lepaven. 
 
 
I? khoefiſluck. 
E Pe Enghelfche kuft van Doveren ende Singhels 
tot by Wicht. 
JF En hoeck vande Singhel lepdt van Doveren verkchepdenzupd/ 
FIEINZ. welt ten wekten (even mijlen. Aen de ooltzyde van de Hingel 
|U75\ |) Romepyns bap nefkkens Romepnen toozen is goede reede voor wt t 
,' y ende zupdwelte winden. Om daer te letten/ loopt (oo berte IN de 
AZ) Ja Dap! Dat den hoeck vande Singhel zupdenenzupden ten welten 
NAG) vanuzp/(et daer ontrent op (eben ofte acht baden. Beweltenden. 
SE & 244 hoeck vande Hingel / alloo dat den hoeck ooft ten noozoen van ! | 
it 
  
  
   
MIS „t ev. lepdt / op. leven ofte acht vadem / machmen oock ketten voor een noozdoolte windt- 
Omin de Camer ofte Camberhaven tte keplen / comende upt denwelten-loohoitt. 
Bevelier bupten den hoeck van Fierlep/ enlooprt »loo nae de Hinghel toe / datt by 
comende / loopt op twee kabel lengden daer by langs,tot het epnde vande ingel! | 
wijckt dan weltwaert op / en laetde barckens aende rechterhandc/tot dat gh) tant | 
voor 't llot Camber/dat op de Supdlinghel Kaet/Daer meuchon tetten op bier VUE . 
 vadem. Vandaer voozts heel cot de ſcadt Hp ilc al met baeckens akghemerckt/ k 
 vBeedeon- 
Der Bebe 
ftaen bp De ooftkant ban ’t diep langs op De Dartfen die met laech water dzooch val’. 
EE : ie iP moermen alle De baken aen (tuerboozt laten/en loopen DAF! 
“ Den hoeck vande Singel en Beverier legghen ver»ſchepden we»ltzupdwelt moo 
noordoolt les mijlen. Bebelier is door de (even witte kleven het alderkennelÿckllen 
landt datmeti pewers liet. Beoolten den hoeck van Bevelier machmen c ketten je:! | 
weltelijcke winden op (eg ofte (even badem/alloo Dat Den Hoeck zupden enzupdt!" ] 
welten vanulepdt. Bewelcen den hoeck van Bevelier nekkens het weſtepndt u | 
levenkleven / recht teghens de Singhel daermen bplangs loopt in Neuwerhavt" - 
machmenoock ketten op leven/acht okfcrneghen vanoem. 
‚Aen 't weltepnde vande lcven kleven lepdt de vier van Cuckmerhaven okt fer w 
werhaven/ die hétkt twee gaten! het weſtelÿcklte gar ltreckt bp 't westlandc inl u: | 
enig niet te gheb2upcken Dan met heel clepne ſcheepkens / valt Geel D200ch / het oo 
Ipcklteis ghemeenlpck her belte/en (treckt noojdwelt ten welten in- daer is met yoosh | 
Water op een daghelycr ghetp niet meer als 7/ en met »ſpringltroom 14 ofte 1) H:! '! 
water / binnen litmenmet alle ghetpden dyoogh / doch vecht boor Het Do bit | 
men vlot / daermaecktmen met vier touwen aen twee groene wallen batt. OV ig 
gaten is qualpck eenighe reerkenmghe te maecken / 31 houden gheen ditptet 
een topſepl npten zupden waept / werden die dickwils met de linghel her tg 
worpen/en openen Daer nae weder ban caf water. met 
= Ontvent les mijſlen bewelten Neuwerhavenlept Arondel eentphaven / dal cis | 
Halkvloet een ſchipin mach / menloopt daer bp t weltlandt noozdooltin / in t g ven 
twee / tuſſchen bepde landen dzie vadem mec hoogh water / maer binnen in pehave. 
blijkt met laegh water vier en vf vadem / daer ſetmen voor het Dopp. el {00 
= Dier mplen weltzupdwelt van Arondel / en thien mplen welt ten zupden we per 
weltelpck van Bevelier legghen de bancken ofte dzoochten van Weembzugh 0 
water/een groote mijl bupten landc. : 
ant 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.