as S= J
GTE . r TM ..:
oe Km € ==
tuffchen Cap de Hague en Rofcou.
Jude Trabe van Jarfen/ Rockeduveen het
tande Bziack iſt diep twintitich/ bpfentwin-
tn dertich vadem.
ntrent de Driaklielpotten langs de cuſt iſt
! !tſenbeertich en bpfcich vadem diep / op ſuellie
itpte machmen daer ontrent het landt ſien.
tich vadem,

Stteekinghenencourſcn.
Van C. de Hage tot C. de Voorha Ban ' zupdepnde van Jarſep tot S.
p.. Zzupden ten ooſten s mplen.) Maloz z,. —— 76f8mplen.
Vn C. de Voorha tot Gianbille zupd- Van Garnſep tot de klippen Rockedu-
p pdooſen. — . 7 mplen. vesz.z.w. — c'of x mijlen.
“n Granvilletot Monte S. Michiel Dan Rockedubes tot de Mankiters ooſh
zupdzupdsooét. 4mwlen. tenzupben - of s mijlen. -
Van Granville tot den hoeck van Con- Dan Korkedubeg tot C. Farelle zupd-
oeps Splen oo . - 8 mijlen.
Van den hoeck van Concalle rot het Van Rockeduves tot De Klip Camine
loſtergat van H. Malo weſt ende zupden ten weſen gzmijlen.
V fe ten zupden + 4 munen. Van Rockeduves tot het Eplandt Brt-
"" tEulant Siſember boo! S. Ma- | ack zupden ten weſten 21: 4 mijlen.
ear C. Farelle weſt 3 of 4 mplen. Ban Garnzep tot de (eben. Splanden
oóoéealS.cc’.o r E
- t Eplandt Briack tot de Pickels | zupdweft . gzzemiltlen. I
Oan ten zupden 2 klepne mplen. | Ban de Kiiſcaſſen tot de Fout ofte Depfs
wut Pickels tor de ſeven Eplanden ſant z,w. tenw. z4mijlen.
Bie alan Tt de Dael 2041 De Uiſcaffen tot Lezart weſt en È ;
Gingen weftzupdtwef z mplen. wertennoozden — 28 mijlen. 3 4
. We e Dziakelporten tot Je Bas oft Van Garnſey tot Reſaert weſt ten
J ſtpalenw.z.w. 7mplen, | moon . — 28 mijlen. Y
Ate Bagstor Hepſſant weſtzupd- Dan De (eben Eplanden tot Reſaerc
Ad — 12mplen; | noogdtwefk ten weten 22 mijlen.
Yan C. de Hague tot het weſtennde

quBarnzey tot Jarſep zupdooſt ten tenoo

— rz mplen, ‘
: t


NE _ id
Dus vertoont Gartzey alſt dweers van u is ontrent drie mylen.

Wee KS eres en
Garnzeyooſtnoordooſt van u jijnde vextoont aldus.


3deel, 2 boeck. . 9 B z


Le Four.
Van de seven Eplanden tot Ganeſtare . . |
Saen Jarsep / tuſſchen Sarck en Bai Ve tr.! a An : ;;]
HRENN. G |
, Arnzee zupdweſc ten zupden softe) tennootn .. gsa miſlen; 141
An a _$ pien Van S. !! ion tot Goutſtaeen.
l. . q 7: 5 mplen. Pan H. Dail de Lion tot eri (3
oft armen tot S. Malo zupdzupd-| noozdooſt ten noogDen, 30 mijlen. [}
: N legghen op ion De 49graben48 minuten, . | / H
"Ve seven Eplanden op SET MM.. .. ~7 . 49014ab n. 5 WV
I %:: Hoe deſe Landen uyter zee verthoonen.
S. Paul de Lyon. c.

ite A

f3
‚Bp nacht en ift níet geraden die euſt/en de ſeben
planden naerder te comen alg op 45 baden.
Neffens S. Paul de Lion en le Bas bier
mplenvanlandr iſt diep bpfenbeertich en vpf-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.