Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

nul Tiede 
grc Bas. 
 
1zoſkon: 
12 De Caften van Normandien ên Bretaigne, 
 
toozeng een Rick bandenanderen;. Dat zijnde toozens van Palimpol. Het Slotvan 
IMozrlaixrmachmen danoock lien zupdoolt vanhem legghen op eenhooghe clip. 
. De voozlz upterlte langhe ghehackelde clip van Mozlaixlepdt van 't hooghe vant 
Eplandt JÜe de Bas oolt en oolt ten zupden twee ofte dzie mijlen. Menmach by ! 
valte landt langhs achter en Door Dele chippen zenlen/ al totte even Eplanden tot! 
'63ijn al groote nwijcken/Daer tot meelt alle plaetfen goede anckergrondtis. 
Achter Ille de Bas lende bet tedeken Ro»lkou/men imach aen bepde ziden vande 
Eplandt inzenlen in de haben van Roſkou. 
 
: Om het ooltergat in te zeplen / moetmen/ allmen de hooghe clip met de ſaeloktt 
twee hoormen ( gheheeten le Taureau ) ghepalleertis/ en by ‘t landt comr- rullchendet 
dvolthoeck van t Evplandtjenden hoeck van t valte landt daer tegen over/ midlwaters 
uzeplen,/ ‘tis in dat gat ſevenen acht vadem diep.. Binnen den hoeck van t Eplanht. 
comende / moetmen Daer bp om loopen Wel ten zupden en welt aen / cot onttenE 1E 
middewegen achter het Eplandt/enetten t daer op achc okteneghen vadem. giolkou 
lecten’tdaerals ghelepc is. : 
ſal dan zupden en zupdenten oolten vanu legghen. ytt 
Allmen-t weltergat wil inzeplen / lietmen daer bewelten dicht bp ‘t valte landt tie 
groote langhe clippen, Dan Den Hoeck vant valte landt recht beoolten de ooltelit § 
lange chp ltreckteenrik van’t landt af / dat maeckt de weltzÿde van 't gat / men ; 
eullchendacrif ende welthoeck van t Eplandtzupdoolt in loopen / enallmenbin t! 
den hoeck van t Eplandt comt / noozdoolt op wijcken/ midden onder t Gplandt/ 
Dan fe Bas boort tot de Four ofte HeplCant recht de kult weltzupdwelt twaelk 
mijlen. Uceltdaer van t beginſeldes vierden boecx. ; 
Van t ghety ende loopen der ſtroomen. 
“Y En C. de Hague bp landtmaeckthosch Tuſſchen de Eplande Bziack ende G 
A bare een zupden ten ooſten Maen. maeclit vol zee een weſtzupdweſte toef 
In t Ras van Blanckaert een noozden | vleet loopt daer ooſtzupdooſt en weſtn0 dzaept 
ten ooſten en zupden ten weſten Maen. aſſen 
De vioet valt door 't Ras noordooſt en de het ghetp ghesſtadich tegen de So 
ebbe zupdweſt. nímmermeer ftíl wateris. [anden 
In de Eplandenmaeckt oock een noozden ten | Tuſſchen Sept Illes oſte de ſeven CVA ee 
ooſten en zupden ten weſté Maen vol zee. Men | en Garnzey in ‘t baerwater niaerkt DA 5 
can daer niet weldevallinghe van ſtroomenre- weſtzupdweſte Maen. „(al 
kenen / om date om de Eplanden verſchepden Tuſſchen Bziack en de eben 
Jh dat gheweft en achter de Uh N vat dar 
— s 
 
loopen maken / doch meeſt noo-dooſt en noord- | maeckt bol zee een ooſt ten noozden ti goſt tet! | 
ooft ten noozden. Een quartier van 't ghetv zupden IBaavde bloet valt daer vof 
valt de bloet DWweers in De Kif capten. zupden. pe opti | 
In Garnzep maect vol zee een noorden ten \ Tuſſchen de Seven Eplanden en 
ooſten en zupden ten weſten zMaen. pen van Motlions valt de vloet zupdooſt [jo 
Tot Concalle en Granbille een weſtnoord- de Driakelpotten in nae het groene ſt ten 
 
weſte Maen. ; maerin t vaerwater daer hupten ooſt moo 
Tot S. Malo maeckt Hoogh water ven oofte noozden. „tooth 
en twefte Maen, | Tot Mozlaix en S. Paul maect t: int. 
De bloet valt aldaer het weſtergat in / en Water een weſt ten zupden zMaen/ weſten i 
boeght hetooſtergat weder upc/ daer moetmen vaerwater daer neffeng eenz. w. ten .. 
| 
zun giſinge op malen alſmen deſe gaten wil in | weſtzuydweſte. Maen. h T vas aul 
"Pan t Eplandt Bziack in den Inwijck van tenzußden Man. ae tho aol 
Benit valt de vloet zupdooſt-maerin ‘t vaerwa-. Daer bupten int baerwater valt De v ! 
ter ooſtzupdooſt en weſtnoordweſt. Aen d’ooſt- noordooſt en de ebbe weſtzupdweſt / : 
zyde van t Gplandt Bziack op de reede zupd- van daer langs de cuſt van Bzetaignt ! 
ee En weſte Maen niaeckt Fourof Bergan. zzz; 
Van diepten engronden. 
TL?! Uiſcaſſen en Garnzep iſt vpf- | een put daer 't tachtich oft negentich be! gu 
endercich en veertich vadem diep meeſt al is / anders iſt daer oncrent 40 vad. qyintic! 
enne _ . Tuſkfchen Otnap en Jarfep ite 
- Moordweftontcent die mplëban Garnzepis en vpfentwintichbaden. 
gun 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.