Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
   
  
tuſſchen Cap de Hague en Roſcon. IL 
Q die een hoaghe rande bergh/ daer een hupſken op ktaet. Men machrondem Die 
Dandt zenlenien aen alle uden reede maken waermen wil! Hoewel rondomme hier 
éndver ommighe clippen legghen/ loo is over al goede ancker grondt. Een goedt 
uk bande noordoolthoeck ak lendt eenclip ghebeeten Souffe/ en aen’t noordepnde 
Hoon veghel clippen onder water/daer moetmen em voo? wachten. 
veen groote mil weltzupdwelt van Bziack/ twee okte dzie mplen bunten landt; 
(ch 
B ae ae B eo ae Bg onse man As | 
tie plen beuzelten Briack lendt Port Blanck/ op ren groote Rivier ghenaemet LottBläc. 
Untriliers. Beoolten dele havenlegghen veel untclippen. liers. n 
ka kwelten Port Blanck legghen de Sept Jlles ofkte leven Eplanden/ vande Pic: Deptides ||| 
is ber»ſchenden oolt enwelt vier malen. Gen mpl Daer bezunden lendt het groene Gzoen | 
Wlandt/ daer machien rondom reede maken. Tullchende leven Eplanden mach- Eylande. MI 
Hen niet deur zeplen / maer daer bezupden tullchen die en het groene Eplandt gaec 
ten Ut Canaeldeur. Dan’t ooltelpcklte Eplandeltreckt een vupl rif ak zupdwaert/ 
y tupterlte ende van dacrik lepdt een clip/ als eengoet merc omdat vi om te zeplen. 
doelt van't weltepnde bande (even Eplanden Tepdt noch cen blinde clip / die 
kt lacet water boben comt. Men mach oock van Port Blanck bp de cult langhs 
oen ELSE SIS oa 
türke preien die wij en bzeet verlpzept legghenweltzupdwelt vande (even Ep: Poten. | 
Rn EN Date oft ier mijlen bupten landt. . î ; | 
weg 'llchen de Duakel-potten en de leven Eplanden lepdt de Ribier Laminoe be- xu | 
uit f! groene DID, ©mdaer in te zeplen moetmen hem wachten bande noo: | 
t: IRE op't vate lant Gaet een Kerck met een Hoogen toozen/ 
teme onle Vrouw vande lilaerhepnt/daer aen canmen die bekennen. 
h; ?!ekkens de Dziakel-potten ltaet oock een hoogen toozen/daer aen men bekennen 
tjd DeeP !! hy : Dan het moet heel claer weder zijn / eermendaer goedt be- 
! andt mach lien. 
gd bp nacht ofte Doncker weder bande Voert ofte HepſCant comt / en nae H. 
toy lowil/die en ga meteen zupdelijckt windt niet ooltelijckerals ooltnoordoolt / okte 
d édoolt ten oolten meteenweltelÿcke windt/»oo langhetot dat hp de Dziakel-potten 
iq 3UDe heeft, De vloet valt zupdoolt achter de Driiakel-potten en leven Eplanden/ 
ita ten Gp bp nachr lichtelÿck daer nae toetrecken. Bp Daghe sfte aller gie: 
tyj.thter de Er de tphaben ban S. Jan de Dop/twee mplenbewel- HII 
! groene Eplant/ en twee mijlen broolten Morlions. NIen mach van Daer na &. Jan de. 
Ge Sap on Gar DO A BERDE meg 
tog AE ber»ſchepden zupdwelt ten zupdentwee mülen/ maer het weltergat weltzupd- M 
d, j wett ten zupden dzie of viermijlen/ dat loopt bp een groote langhe ET U 
DE ae | 
1/ de dae ooltergat unt noozdnoordoolt ennoozdenten oolteninzee/nae dat de ltroom EIN 
So loer com Daer upten noozdtweken. | 
Apo omen van Mazlaix wil nae Moltlioens / men mach doo) de clippen ooltaen daer IJ 
Wit zenlen/ 't is al gebzoocken landt/ daer mec laegh water vk vadem diepte blükc, PW 
te z! Iün.nae S. Paul de Lion/ ſoo loopt op de grooteclip / met de twee hoornen Gpaun ) 
lhy¿Sale/qen/en daer dicht bp langs/daer voorbp ztinde/kielt het landt/ op de Grand de Lion. UI 
fp N Dorp gheheeten Plampol / zepltdaer opaen/ en daerbplanghs/ daer be- NI 
J. [t Qâet de Kibier in.Dit zÿn al tphabens/maer tuklchen de clippen van Mozlions p) 
her eVlandt Bas ilt meclaegh water diep ghenoegh om een ſchip te berghen. | I 
| tu, landtvan S. Paul de Lionis dubbeldlandt / op de kerck van S. Paul lkaen | JM 
I 
] 
  
(roe koozens. Het Eplandt Jie De Bas lepdt Dwerg daer voor/daer op ltkaen IH 
Dt oen f! van verre aente lien als meulens. Op 't ooltepnde van dat Eplande | IÜI 
. . hoghe ghebackelde clip/ allmen ide die clip is/lietrmen twee th: M 
. . Ö . iii 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.