De Kuften van Normandie en Bretaigne, 9


HS,.Malo,

f | V

) De Haven van |


yîde uprerſte clippen bp de horck van Concallotot vooz S. Malo M | | |
„ Uſîwelttenzupden viermplen.
j
isue? de haven van H. Malolept een Eplandt geheeten Sikember/op't weltepnde Siſemvene |)
COE Sac A
0 lietmen t beter / om dat het (taet aende zupdzyde van't Eplandt. Eengroote y
) .Ilſchoat beoolten Hilember lepdt cen groote hooghe clip geheeten de MMeuwe- Meeuſtenn.
Ont, alleen Die en Silember id al volclippen en rudlen / die met hoogh water meelt .. m
. Eenclepngaetkenis daer tulſchen bepden/daerde Franſlenmet clep-
kens weten in te loopen tuſlchen de clippen deur/ Maer boo} groote lchepen/
§ ue daer niet Heel wel bedzeben is/ ilk niet te ghebzupcken.
na Ben hp Meeulteen en eenige andere clippen daer beoolten ltreckt een gat zupden my s]
Pe. ten ooltenm/geheetenla Congie.Omdatin tezeplen/»o loopt dicht beoolten La Cögie. HI
il y, teen heenzupdoolt ten ooltenrecht opde ltadt aen/loo lange tot dat ghy twee MI
lun! Waters nge de Meeulteen / en een deel nae de (tadt hebt / dar is / als de Meeu-
) te ens fo beer ban uis als De tant” ghp ſult dan by de noozdwelthoeck Vande
Eupen De uprertte is veciepiüe/ genaeme ve lepe zr, De aes Rent:
3 deel, 2 boeck. B ; faDt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.