Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

| . ſ.Michiel. hooghen toorendiemen in zee mach lien, Dele Jnwijck is bezupden Gra 
  
§ De Kuſten van Normandie en Bretaigne, 
mijlen/ rondom dat Eplant is goede reede tot verſchepdenplaetſen. Langhs de gyr 
heele no020390e machmen (etten op tienen elk vadem. Aen de lelve noordzyde 't 
Guck binnen den welthoerk: tegahen (ommige groote clippen b2p wat van DE wal G 
Pateruo. gheheeten de Paternolters ofte Pierrelegh. Aen de zupdwelthoeck leggen veel roo 
î lers. len/ die een grooc ltuck t zeewaert ltrecken / daer benoordeu te weten tullchendie en 
de weltelÿcke hoeck aen de weltzude van Jarlep / machmen tot verſcheyden plaetſen 
letten op thien/ elk en twaelk vadem. Aen de zupdzpde van Jarlepis oock goede ree- 
de voor een noozawelte en weltnoor-dwekte wint. Aen de ooltzyde lendt H. Catelp- 
g. Eate, nen Bap- daer is oock (eer goede reede vooz weltelicke winden. / 
aten Het weltepndevan Jar»ep en S. Malo/ okhet Eplandt Hiſember voor S. MI 
lo/ ieggen ver»ſchevden zupdzupdoolt en noordnoordwelt les ok ſeven mülen. Oner 
ten halven tudrhen benden vecht in't vaerwater leggen bp malcander een grool! 
Hoop hooge clippen / die vyk of les mijlen omzeplens in t rondebegrppen / ghent, 
Makers: de Mankiers/ die lktrecken verre nae Jarlep toe / lommighe boven en veelondtt Dr 
Kuppen. cer, foo dattet niet konder groot peryckel 1s tullchen Jarlep en de Mankiers del 
ai deur t Ras ban Blanckert nae S. Malo wil zeplen/ looptmen ge 
lick tulpen Sarck en Jarzep deur / men mach gock beoolten al de Gn u 
Dn bpde cut ban Mozmandien langs nat H. | Malo zeplen/ in man 
Allmencomteen wepnich voorbpde C.Voorha/ ontmoetmen nekkens het Eplant 
Jarlep drie okt vier hooghe clippen ghenaemt de Beuk ; men mach daer bewelten v'! 
Le Beuf. tullchen die en het Eplant Jarleur deur/ okte daer beoolten bp t valte landt he ss 
loopen loomen wil/ nae het tif van Mßoztefaim toe, dat lent nae de cult van Not 
Dien zupdzupdoolt les mijlen van C. de Voorha. . nectreckt 
||| Teghen over okte nekkens het rik van Mottekaim lepdt een regelclippen ghe, eggei 
 GBufkÿn. golt en welt meer als een mijl indelengde, gheheeten Bufkkijn/ op t ooltepnde Man 
| Die veel boven / en op 't weltepnde meelt onder water. Tullchendieen hett! 
Moktekaim moetmen deurnae Gpranbville. | 
Y ». ". 7 
Tullchen De Goofs lippen Beuk en Beukküjn / lepdt noch eengroote ry Ad 
SEkerou. geheeten Ekerou/ die ltrecken van De zupdoolhoeck ban Zarten af nae OAN 
Alle Dele clippen laetmen aen Guerboo2t/ en loopt Daer beooten een. gut 
Van hét rik van Mottekaim or Gzanbille is de cours zupdzupdoolt/ en van 
| Sins FA Eea tte ge zijn twee uptltekende hoecken. Om de sunnet 
I tanville yan Gpanville legghentwee okte dzie chpkens/ daer bp looptmen om achter een Fan- 
ofte hooft/ Daerinen met laegh water D00gbh valt. Tullchen C. de Hague er anghs 
bille ſietmen op het landt veel hup»ſkens/ meulens en boomen, allinendaer by! g gj. 
zeplt. Recht bezupden het rik van Moztekaim ltaet een ierck met twee coort" %%4- 
heeten Quotanle/ langhs die gheheele cult ilt over al goedt (etten op fes ofte ſeven 
dem befonder vecht bezupden De Cap de Hague. 
. Ge groote mijl ofte anderhalf welt van Den Hoeck ban Gzanbille lepdt noch ee 
la Hauffe. Iroote rpe clippen weltwee mijlen langh/ geltreckt oolt en welt/ geheeten la Ha 
bp de onſe de Handzee / tullchen die en den hoeck van Granville moetmen deur nat 
et ee ezutden Granville ineen grooten Inwück lepdt een Gt 
Deken voo? de Kibier ban Aurantie ontventeen mijl bupten lande GHeHEEEN be cen 
Motit de de S. ichiel/ daer op lepdt een Slot oft ltedeken gheheeten S. Michrel k (ile bin- 
acht 
nen de clippen van Concaile leer viack opgaendé van gront/van derthien/thiet pal! 
les en vier vadem tot een loo dat met laegh water die JInwijck loo verre d2000 
Datmiín ban De ltrandt geenzee noch water.lien kan. Ö " .. pl 
Concalle. Van Granville tot den horck van Concalle is de cours zundtpelt vier mijlen ya- 
dien hoeck ooftwaert leggen Die clippen / Daer ouder machmen ferten oP oet 
Den, Omnae het Gedeken te zeplen moetmen turen Den Hoeck en die voorlz ti 
inloopen / ’tig Daer tulehen bepden acht en negen badem diep. Doo: htt lte achme" 
vlacker water. Benoorden het ltedeken legghen voch twee chppen / daer M" gan 
oock onder ketten op vyk en les vadem. | 
  
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.