M | a Oorde haben ban Caen maeckt Hoogh

M
ING 6 _ DéKultvlü Nontüiaitliel, - |
| Hger leggen cammige Eplandekens dicht aen t-weltepndetdatrvaorbpzundemach:
mei nae Jarkenzeulen:Conder ſchroinen. Bezupden die voo,lz Eplandekens aent
| welktepridel)chtet een lteenrik af/ daer binen iltaendezupdzyve (chsdi/ behatyenaenr
| Yezipohoerk\dieis sockbüpl. Diet aendezuÿde van Omgy Dil sten / moet daet
hpvexdathtzijti/ eil teten crecht veoattenhet Cphaveitsn
„Van tx welkepide van Ozuap lepdt een grooté menichte glippen welt ten nootdetl
en weltnoordwelt twee groote mplen.ingte. Op.t upterlte-okte weltelpckite ent len!
rengroote hooghe klip met veelandere klennderklippen daerrondom. Ten halben
‘Dele groote clip en Ormap lent nochrengroote-chp / maer niet loo hooch als devoolz
‘weltelycklté / -van die lkrécken menichtévan clippen ak ia de uÿßterlte toe / die ballen.
imetlaegh water boven, mater met hoög warerlétidter beet onder. Dele twee groot
Hu... clippen werden by de Francopſen Ies Caſlquettés, éti tive Duptfchen’de kulcalle!
NE

Det Chianti id ope wegende pIE)
Miet ett [BEDE neergaenDe Hoer het ooſtepnd
Van ttgcty eude loopen der fttoomen. G
| bergachtich of heuvelachtich/ rnaer laegherällt
Harlleuris eenhooghehoeck/benedenop t
"to
! n N
water eenzupdzupdooſte Maen; binnen Weftepnde/ men fieter in ‘t voozbp zeplen A!
De haben cen Zupden ten voften Jaen,
toozen ofte twee op met eenighe mrulens.
Tot Markella Honge Barden/Chierburg | BeNoDzDshde van't Eplandt lepdt cen wirt!
en Cap :} Haghe bp lande een zupden ten oo- bergh als een zandtdupn,
Van Sepnhooft tot Barklleur balt de vloee
Hp ‘tlantooſt ten noorden/en de ebbe weſt ten
3updens maer in t Canael bupten t lant valt
be. iert ooſtnoordooſt en de. ebbe mesure
Van diepten en teyckens om't landt
1
„teketumcn. ...er
Deen Bn eeey
O ep pan Zandt iſt diep dertich va-
. Benoozrden de Uiiſcaſſen twee mijlen vanlatt
iſt diep z5 en 40 badem.
Streckinghen en courſſcn.
An Caentot Dierliet ofte den oeh
Barile Hooibwen — Tail
Vau Dierliettot C, de Hague wel! .,,
Van & rage zoer worse van ve BAT
ſen weſtten noordenſes.myÿlen. ,,
Vande lit ſcaſſen tot Beveſter noozdooſt tri.
MAI meer witlande.
Van de Kiſcaſſencot Wiche noozdooſt nis
Van de Kiſcaſſen totPooztlant noojben
Van ‘he Hiſcaen tot Goutſtart en
vs
Van deltiſcaſſn tot de Sozrelswest wel fo MOA
deljcesk . –~ ~ h mijlen
. witte landt {tact ten plompe toozen / twee meu:
. levg enſomnrghe hupſkens/ daer beweſten is

IH © Obp Cap de Hague ſtaet een Slotmet een
| depn toonken / een wepnich daer üroofhen
ſtaet in t landt een ſcherpe toozen. Twee
arjen daer beooſtenlepdt Chierburgh,/ met een
Hoe haer deſeLanden uyterzee verth ook: a f § v


. drie wylen daer af is.
Dus vertoont het landt van Caen affen


‘. cdDus verthoont Sierenborgh en 'tlandt daer beweſtéen na C.Dlen.
V h

Hague alſt zuydooſt drie mylen van u is. -


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.