Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
“us } vantCalestót RoaÂ: 21 - 7 
en de) tts: tte letter daerop es vadem/ enverwacht een SLoottman 
h Omin de Rivier ban Hioan te zeplèn/ comende tpten noozden ofte oolten / lo loopt Omin de | | 
Wand benoozden Sepnbooft aen Boot / en Daer bp langhs / foo langhetot dat de Bivie va ||) 
äudkandt van de Niviercomt aen denhoeck van Sepnhadöfkt/ loopt daer op aen/tot are 
lt landet beoolten Hableneuf comc bupten Hable / zeplt dan nae de haven van 
| îletoe. Oft wileghy bupten de banck okt Rectiers om// ſ’do wÿckt »ſoo verre van 
| ch lWeltwaert over? tot dat de Midiër opencomt / zeplt Dafvae Den Hoeck ban To- 
te en loopt op t Idot daer bpin/ daer is met hooch waterdrie / en met laech wa- 
| 
| 
 
doet ineer als een badem waters. De Rettiersis eenlteenbanck / leggheude mid- 
“y de Givier de Heine; ſtreckenhe nae den hoeck vat Honfleur toe/valt met laegh 
ktot ſommighe plgecſen droogh met halk bîoer it daer bezupdén dzie vadem / 
 
au Daer benoozde twee diep. Ailt landtvan Caenbuptenden hoeck van Senn- 
oft ig, en men Dai daer op aen zepl zupDen aen / (oo-looptmen Da bewe iten ofte 
| genen. Ofte alfmen Stroplaert een (paech lengde houdt bupten Her lant van 
| quBthoofc, loo lsoptitien oock daer bupten om. Als de-oolterpoort van Vabel komt 
lactbet Oolterhookt en den Oalterlchen meulen/ endatmen dan daet op aenzeplt / 
ta GEen recht benoozdende Rettiers in/ men mach Dan oock aen de banck die 
da j mhooke tor lepdt niet miſoßen. Tot Habelmoermen met hooch water in | 
B en litmen metalle ghethen dxrogheI... f + F 
 
 
 
 
 
deyj,, Abiere de Seine moetmen op t ghet1îin loopen Felt nieelte ofte terckite vauz. 
ei berloopeii iß / dan machnjen op t lgot bp t iandelangszenlen / tot vu; 
AR et B U uus [EER S itrtn K 
ne. Calteel en Sennhookct/ endaer een Loochnan téverwachten : Too Daer âhee- 
gen / (od zeplt van daerxecht op 't Kalteel agen bat op 't hookt tar / daerikt 
Wea er. SHA MU ; V. Ef 
m . t O St S W W .. T i. D > | E 
 
ty Yabel opwaert nae Nouante varen/1s niet weldoenlÿck [onder Lootfiman/ 
tet, det met het getp door de éerlte travaille ofte bantken/ Die ſtrecken van Habek 
e kur zupdoolt bp hetzupderlandt langhs / en van datr langhs denoordzpde- 
ltc ce EO 
tuts ele le getpeEniette bloet foo geweldich | es / bot anckers en 
LE tunbrrhüur t ttgeranezjsacichezs. 
 
“ 
 
 
—— 
 
Wig. en loopen der ſtrootnen. | Vah Wa en Eilers neffens 
; SN RN § c cn; 
Cet Calis en Swartenes vale devbloeenn. elf Lan " err dd 
LL ) spre Lem Cr Lr. 
blut « Swartenes en Beunen balt de dat isſeer kennelijck/ om dat daer ontrent 
; Bij orden ten ooſten aen ‘t landt / maer | geen landt ſo hoogh is. Als dat noozdnoordooſt 
J ut ih zee norrhnvordooſt: Eh. h. u is ! en Dip nea De Sonme zpt/ Daer 
| Qt, We Maen maeckt daer her hoochſte | iſt diep ach gen 
| 
] 
 
 
 
„ "WQ U BR Ä 
 
 
b. hen Beun Die : de Somme net tiere YF Sener en 
at loer te een rss merz! daer en boomen / en heeft langhs de zee aleen ſandt- 
Ut Bee ſſtien viſten/ en pebveziiſweſt NS Diepen machen ’t landt fin op 
| VN pe en Strupſaert bupten’tlant | twintich en tweeentwintich vadem. : 
ol r pr: al voor ten 00: ie bunten Strupſaert iſt 
pellen g!!! de Rivier van Rouan Tuſſchen Diepen en Sepnhooft ſtaen ooclt 
Rae Saenen wer| Ee OEE ND 
i) ärct tai Caei in de Foſſe valt de last B? ed uus Lea oogen 
Subnet De eg NODEN: Fa mee Za een 
f MOI HEI G."; ) 2 
m TAM 
   
 
L 
 
 
 
rest deel, z'boeck, nT] 
iu Hast 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.