|
I!
|
]


T W E E D E B O E C K
Uande UUlterſche Schipvaert:
_ Inhoudende De belchzpotnahe der Zeecuiten van
Vranckrycken Engelandt. Van de Hoofden tot PepTant/ en om
Engelants-epnd langs Walles tot den hoeck van S. David.
I Hoofiſtuck. De Kulten van Piccardien en Caux, van Cales
: tot de Rivier van Roaen,
TT Nrrent een groote mij] bewelten Calis clif lepdt Swar- Stvarts-
„UU NU] tenes/ een vuplen upchoeck / daer nekkens legghen veel *
NES clippen en uden langhs de wal.
JS NE Van Swartenes tot de Kivier van Beunen ltreckt de

| cult zupdenten oolten derdehalk myl / een clepne mpl be-
] zuydende Nes ontvalt het landt met wat bochts oft in.
I wücx / met een ſchoonezandbap. Jn die bochclepdt een
/// Daillchers dorp aen de cult / daer nekkens in de zandbap
Z0/22220)) is leer goede reede voor oolteljcke winden/ op 5/ 6/ 10/1 ÿ
| VW en 16 vadem/naedatmen verre van landt lepdt. Om daer
te fetten/brengtmen Den toozen ban't Dozpotver 't midden
ur Dele plaetſe heet S. Jansreede. Cen wepnich benoorden dat voorlz s. Jus |
or. no.

krsDorp ltaet een meulen mec noch ſommighe huplkens/van daer noozdwaert reede.
j), Wartenes machmen niec ketten / de grondt is daer langhs vupl en rudſich. Be-
de que! die reede naede RKivier van Beunenlegghen noch lommigherot»ſkens langhs
GE die machen oock níet (eer nat comen.
Ben) De noozDhoerk ban De Hivier van Beunen ltaet een hoogen dicken toozen ghe- Tour
tegale Ribier daer bp te kennen, Ontrent een quartier mijl benoozden dien toozen/ Oude mä.
Sm Dennen mijl van (ande / lept een clepne blinde clip onder Water DACT GEEN „inge
ma? de ae bande Kibier ban Beunenltaeteen kteenen muer/ en daer opeen Beunen.
Meng Aken pan een matt/Daer neffens acnde zúpohoec loopt een rijken af/Dat moet:
Bayens en loopen feel diet by het he?! lzugs ! dat aende nonnen hptt /
B eo Ee ee De B DD EE
khh, knmet laegh water heeldzoogh lit op de linghel. Bupten voor de Rivier lepdt
ACR / daer plachmen van bezupdenop twee / en ban benoozden op Dzie vadem
to. te mogen loopen / Dan wert nu ban bezupden Dieper Doo? 't (huren van
langs het voorlz hooft dat aen de noordhoeck gemaeckt is.deu aden ouden Man ofte de Kibier van Beunen tot de Somme is de cours zup- J, soy. | | |
Ary D,E achtmplen / Daer uche legghen noch twee rivieren Cauche en Butt / me.
Pr rie legghen Eltaples en Monltreul / daer moetmenmet het hoochlte water
Dy, lers in/ binnen valc het met laegh water over al d}oogh.
te BV loopt een fandt af Dwars oog 't gat. Beweltendat rik lept noch een groo- Somme
le i/ daer tullſchengaec het Ooltergatin. Om daer inte zeplen/ bzengt S.Va- te zevlen. M | |
Vr q.! kabel lengde bewelten de welthoeck Dan 't gat genaemt het Dozdeel/en loopt
îîte [q in’ tot teghen het landt aen de voorlz welthoeck / en dandaer Dicht bp langs/
Drag) haet ghp over de banck weder dieper water krpght / dan ooltwaerts op nae
ery ens. Bande boeck van't Bozdeel loopt een Tifken noodwaerts af/ op't ennde
Veto DBE een ton / die moetmen aen ltuerboozt Iztsn / en lsopen PAT vep dicht
BE E CTS CE
MER ban Z. Dalerp/ Daemen 't let) enmet alle ghetpen droagh lit. De [zr
* 3deel, 2 Boeck, | n


la Tour d'Ordre, bp de Zeevaerders den Ouden man; eenkennelÿck merck dEr. M |


qu’
Opo? Wee gaten machmenin De Somme zeplen. Dan de oolthoeck! genaemt Den Om in de | | |Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.