Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
  
26 : Dekult van Vlaendereti 
ed Kghellenghden bu’t landt langs / (etter neffens het middellte dot op (coen | 
Goeping. 
(enlt Daer op aen; foo (uldn het belte Diep langhs loopen. Als van De plompe 
op't Doozlant ltaet in't Ramſgat oft de Valep/ dan luldp zun neffeng De OU 
en als de molencomt in't Ramlſgat/ luldp bezupden de Querenszÿn. 
welt ban u lepdt / danlegghen de Querens noorden ten oolten van u / en het node” 
epnd van Goepinghz noordoolt. 
Om huy- 
ten Goep- 
ing om te 
open. 
6 oft7 badem met half vloert. 
’ trentherdecdepart van 'tgetp/daernaelaanss 
ſchepdennoordoolt en zundwelt. Om van Doveren bmnen Goepingh Deur te fen: 
len nae het Voor'andt, loo gaer noorden ten oolten aen / (oo langle tot Dat De MO en 
op ’t Voorlandt comt aen de weltzude van de Dalepe in't Doozlant / gaet dan not t 
noorden ten ooſlten ennoordnoordoolt / tot dat het tooznken opt Voozlandt tt!!! 
aende ooltkant vande voorſz Valen/ dan ſuldp benoorden de Querens zun : het 
plompe toozuken op het lanc van Doveren / komt dan aen okte recht over df der 
witte Krijtbergh/ benoozDen Den Hoeck van Doberen/Dat ig een recht langs were 
on tulkchende Querens en Goepingh deur te zeplen / ſoo wel allmen van geno? 
Den als van bezupDen cont. nde 
fQuerens. Om vanbenoorden binnen Goepingh deur te lepleu / loo comt de Querensönit 
naerder als op ſevenvadem / ſet den hoeck van Doveren zupdzupdwelt van 
De zupdeljcklte punt van Goepingh en den hoeck van Doveren legghen ver. 
toor 
Querensl 
Allmen in Dupns lept/'endat deninnerhorck van 't clik van Doveren zupdzuhr 
Det noozdepnde ban Goeping en den hoeck van t Voozlant legghen oeren 
supDoolt ten ooften en nood welt ten wekten een groote mijl. De Mucrens legg) 
bp’t Voorzlandtlanghs nae Dupns toe. den 
Hm ban Doveren bupten Goepingh om,nae 't Voozrlandt te leplen/loo hout ru ! 
hoëck bewelten Doeveren bupten den hoeck van de Dupns / en gaet noordoolts 01 
tat dat het Voozlandt noozdweltten weltenvan u1s/dan meughdp vrp naer f en 
landt toeloopen/ en Cetten 't vooz Margat / ok daer ‘t u belt dunckt / dan netkens cc 
toozen daer de molen bp ltaer is de belte reede. Oftals den hoeck van’t Voo? achs 
zupdzupdweſlt en zupdwelt tenzupden vanu lept/ daer is oock goedr leggen op nop 
of neghen vadem. Tullchen Margat en de Hokolvers machmen t over al letté 
Tullchen de Querensen het Voorlant machmengoock deurloopen na Sa oiÉ 
daer lept noch een ſandt gheheeten de Dzieltal/ tullſchen dat en de Querens1al", hin-. 
tulſchen dat enhet landt/ ilt met halk vloet dzie vademdiep. De Querens! is. 
nen Koten tydc eer gemindert en verloopen/Coo dat het noozdepnd hp nae weg [ 
 DVanctghety enloopen der ſtroomen. j 
et alt No ete 
0 Anghs be Kut van Dlaenderen aen 't Get landt / Maer De achtervlo tr wad 
landt maeckt bol zee ecn z. en nootden | waerts langhs der zee / in 'trechte ' gint 
Pam. “ | Alls de vloec daer ueffens iN 3? J‘ wat! 
_ Inde Vaerwech bunté deVlaemſche banc- gaen/daniſt aenlandt alhalf ee in alle ? 
Ken in zee maeckt hooch water een zupdweſte ten halven ghewaſſen / ſoo datn of s vort‘ 
Man. gaten op de Vlaemſche kuſt met 5 
JMidden inde Hoofden een zupdw. Maen. | waters in kan. on batt De 
ot Doberen een 5. endenooden SMaen. | ABioden Deur de Bood e zuppw" 
In Dupns een zupndzupdweſte Maen. noopdoaſt ten ooſten / en de E i. 
ZO Vagzlandteen zupden ende ngorden | ten men eee Ut Hassi ) 
Langhs de Vlaemſche bancken valt de ſtroom binnen Goepingh deur over 
boozvlget aver de banckien nae t landt toe on- | rens noozden en zupden. 
  
. 
Z:; . T 
341 t. 
J. 1.1 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.