1
Ut
* *
ltaet. De tweede van die! dat is/ die alderveerſte vande Noordlter ver»ſchepden ltaet/
ig dieindeborlt/ en lêaet leer nae even verre vande noordlter / allt noorderlte voorwiel
Des grooten Waghens. Soomen een rechr
epnde tuſſchen de Waghen en De Peerd
noo | et andez epnd (al dan &

Kort onderwijs inde
Okt als de
(er in De boz
De Pool. 44 Cafliopea
Jk Noordſter. komt rechtbo- |
bende no0D: | .
lter/ dan is de
noordlter bo-
ben de Pool
op thooghlte, |
als die rechc
öder denoozd- |
lter is/dâ is de
noordlter op 't
laeghlte onder
den Pool/ nae
B
kens ltaende
Figure.


Et
f] BorſCaß
/ kopex.

3%:

De lterré
des g100-
ten Wa-
gens zu
pder be-
kent. Dt
ſterren in
Calliope
a / daet
van zp!
bp leer
klare df :
voor.
naemlte/
De Pool, biet 0007
[tt ei
ttocrken op 't ghelicht hour mer her een
en deur / en met her midden over dt
recken over de voo;sſchzeven Ster in Cali
upt ghe- :
belt

|
XXVIII Hoofeſtuck. ’t Ghebruyck des Noordfters ‚ alfmen die peylt na®
gberekent tweederlen Tafele
Dele tt toe g'jebetert hebben)
Wagens, bcpde op de bier Keer
na fuicke maniere ban Doen De Moomdker op
»ſchepden ltant heeft : wp hebben de Takelen gherekent nae verſchepden hooghde
des grooten Waghens.
Ewyple aenveele Stirrlupden vele der vaſte Sterren met hare namen onbe
kent 3pn/ en hr er Daer over houden alleen aen 't ghebzupch des noordlters n
De reken van't Compas: wp hebben tot gherpf van alfulcke / ban nieuw
de Wachters, en het noorderfte achterwiel
ken van Noozd/ Zupd / Oolt en Welk.
ver»ſchepden Polus hooghden ven.
ofte bzeetten op Aerdrpck van zo tot 10 graden/ als volghe:
gest achter Noozrd/ is denoo!dlter z graden en
Welt, is de noordlter 1 graeD 22 minuten boven Den Dool.
upd/ is de noozdlter twee graden 1 8 minuten boven de Pool.
ltaetin’t
Als de waer: |
lte der Wach- * |
tergatin’t | Tel/ 19 De noopDlEer een grard
(Zupd,/ is denoozdlter twee graden
Op de hooght van ro graden.
ox dan is de noozdlter x graed en 28 minuten beneden dt
Op de hooght van 20 graden.
18 minuten beneden De Pool:
Oolk/ is denoordlter : atd 31 minuten beneden De Pool.
L is de noozdlter twee graden 18 minuten beneden v
19 minuten boven het Aſpunt.
19 minuten bayen de Pool, ol
n/ d'eenenae de Wachters ( die wp van t verloop tol
d’andernae het noordelpcklte achterwiel det.. § F


§ §7 2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.