Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
van Sluys tot Cales, et <3 
Dumkercken ilt diep negijen ende chien vadem, ende bewelten het welterhooft van 
Inkercken (eg; (even en acht vadem/van daer machmen over de Smalle banck 
loejen op drie vadem/ encomen teghens de Breedebanc aen. Dele lmalle-barclept zmalle 
U. dweers Voo, 't gat van Dupnkercken/ te weten; tuſſchen Dupnkercken en de banck. 
] Om o; Ee UNSERE in te feplen/ foo bzenght De buen op een windboom om in 
tnghde nae bp matcander te weten/ het innerlte lo veel beoolten her upcerlte/ loopt Duyn- 
daerop aewen boot Dicht bp het oofterhooft in/ het welterhooft Greckt wat beer: eg te 
| der In zee als her ander/daer neffens lept een ſantplaet met ſommighe palen/daerom u! 
îvetmen dat ſcheuwen/ en dicht bp t oolterhookt langhs loopen. Het is een naeuw 
len met Boogh water op Daghelper tn Komter niet meer als twaclf boet waterg/ 
u nachts vupztmen Daer alg tot Mieupoozt/ van half vloer tot halk ebb:/ her laeg- 
tiup,baken ltaetnaelt aende zee. 
pan 't welterſche hookft van Dupnkercken loopt een banc ak ontrent anderhalk 
Woogi, men mach van bewelten achter dele banck bp de wal in zeplen tot bn nae ter. 
Yi t welterhookt van Dupnkercken / en darr achter te reede loopen op vpkſ les/ le- 
. enacht vadem. Ontrendt een clenn Half mal van 't voor wekerhooft Daer 
jk fen IE door die voorſz Ganck / Daer ciepne Schepen met Boogh water 
q Özevelinghen ig oock een tphatben Daermen met Hoogh water in moet/ Daer Haen 
d bakens; die moecmen neffens malcander houden/ en »eplen loo tullchen de 
§ hookden in/ aen de weltzyde loopt een rikken ak dat mortmen ſchouwen. Allmen 
H VUI luyts de kult quit ze bost DI eN IT dé en 
eo ee non fe Dn SE gen, ac 
ie ven veer Ä jetter: daer bewelten looptmen in t gat van Gyrevelinghen / by 
re aen. 
| | B a Sebelinghen lendt ten bant ofte blackte langs De wal 
leckende een goedt ltuc van landt af t’ zeewaert / tot bp Cales toe / gbebeeten het 
Me Da machmenbnlanghs ofte ober loopen op bpf/ vier en dzie vadem/na 
de haven van Cales valt met alle ghetven heel d)oogh / en met hooch water 0P gz jeg. 
tts o EE 
ut ' enloopt loo dicht bp 't oolkerhookt in/ enlaet het U&alteel aende weltzyde van 
oben; van't welterhooft loopt cen rikken af daerom moetmen Dat mpden. 
en bet welterhooft comende / moetmen wedwaert op wijcken tot inde Hup: 
' endaer mec laegh water droogh litten. Des nachts allt ghetn is / Raen Dar 
kevupren Daer looptmen op in. Tenisniet gheraden dit gat in te comen voor 
Gtrevelin- 
gen. 
9 Hoogte water / omde gheweldighe ltercke Groom Die Daer mette bloer inloopt” 
bijde ancherg bande [chepen ( die Daer binnen leggen) te (houwen. ‘T is daer 
Mg periculeng en quaet legghen/ befonDer met een noozdelpcke wint/ die waepr 
eers van't welterhooft van Calis lépdt een banc vantwee vadem / tuſſchen 
aj dk ofte Meplandt en de ſelve banc machmen door loopen op dzie vadem mer 
typ Uaer / de bancis twee vadem diep. Onder Calis Klik aen t ooltennde mach- 
d ht letten op thien Vadem / maer acu 't weltepnde lept eenen Reen ofte clippe on: 
{tn g Water/ een ballen ſchoot vanlandt/ Calis Kliflept tullchen Calis ende Swar- Caleskli. | | '| 
D.. Vande Vlaenſche bancken. .: 
Ven ban Weltkapplle ende noordwelt van Ooltendeontrent keven mplenbunten 
J. tris cult van Dlaenderen lept een clepne plaet / daer met laegh waterniec meer op 
Dek l twee-en-twintich vocdt water/ bp hert weder can De zee Daer [cer op 
Ontrent 
 
angh/ ghenaemt de Splinter / die valt met laegh water tot veel plaetſen DeSplin. | | 
HI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.