Van de Wielinglie: 3Î
tust tWeſttiapel atti‘é kant van Walcheri! Teghers Teeiattt tnt baértvattk/ bali éett
B Dn Oe tn zurven Oe ar a dart nat
Et ater e! g | noozden. Zeelant machmen ſien vatu
hu
inga bet laeghſte water / dan her balt langh
tal de Spleteen ober De Droogten! Daet
Sy, t gheleghen- draept het gherp teghen de
de ſtroom aldaer uptwaert te vallen/ en de Compagne op i6 vadem.
halfure ghewaſſen is, in tevallen.maet
e Botkulbegine die eerſt te gaeneen uré . Str f ing hen 1 cour ie l.
An Viiſfingentot Blanckenberg1ieſh
îMom;, en valt ten laetſten de gaten in. Gen Y eſtzupdweſc ea
haya en noorden zMaen maeckt aldaer het
de Aſte water. De voozrbloet valt daer over
Van Blanckenburgh tot CC;
züpdweſse ten weſcen ==
En peen nae landet toe. Als de Maen on- | Van Bliſſingen rot het Voozlant weſc unt:
krey
boo;
G
het
Ig,
Wen appel,

|
d a p! U ur? Ler u et betet! Vléſſingen- Rammeliens en dezupdkuſe ban
oſtzupdooſt is / ofte dat Het water on- | zupdelijch
19 mplen;
Ut pe PAT uren ghewaſſen is / za: begint Pan de Wielingtn totDoberen weſtzupdweſt
te Ooo ee zen ma et ofte ot vat Van de Wielinge tot Reptſtaf of Jarmuperi
amde cage Vozupdooſt is / danbalt de vloet ß
20 mplen.
noodweften noozdtweft ten w. 28 of 29 m.
Blanckenbergh ontrent zupdooſt ten
ban u ſtaer / van daer ovſtwaert draept
Syooghten.

De getpiden binden, WHalcheren leggen (eer op 5 1 g. en ecn half,
Höe deſe Landen uyter zee verthoonen.
Soutelande. Middelbùrghs Souburgh. Coukercke. Vlifingheg,ID en
> IV V Ee
Sus vertoont Waltheren alſmén inde Doorloy of voor de Splete is.

§. Lambert. Sluys,
Knocke Heys. Liſwreghen, Blanckenbergh,
aul.
WW QL EI U D
® vertoont de kuſt van Vlaenderen / van Blanekenbergh ooſtivaert/ alſmen de Wies
: linge in of uyt ſeylt.

VI Hoofiſtuck. Dekultvan Vlaenderen, van Sluys tot
door de Hoofden, ;
[IEP Laenderen is eendupnich en heuvelachcich ländt met veeltoozens
WA ao taro en oe BFE 1 heut:
) len Slups is S. Anneeen plompe toozen/daer aen komt Knocke
z eenlpitle toozen / dan Weltkappel een kent plomptoomken met.
; YZ tkenplomp kapken daer op. HYeplt daer bewelten is eenlanghe
ſpitletoozn hoogher als Der Knock. Tullchen Heplt en Blanco
M lepdt Liſweghenwac teiandewaert in / dat ig cen plompe toozen / en de
Ü
ilwege/ maerniet loo dick. Te landewaert in van Blanckenbergh
ui lent Wendupnen/ ten (cherpe toozen. Tullchen Wendypnenende Blanc-
sel, x Boeck, C z kenberg
alg ale toozeng Daer onteent, Blankenberg is ooFk en plompe taozen hoo- “ed | |
I twee dicke »ſpitſe tooznenopeen kercke/ bewelten Blanckenberg een groa-


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.