Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

   
20 Van de Wieling(ie, ' 
beoolten Kinocke / kenlt dan daer op aen / tot dat ghp dieper water krijght / dl 
Dat den toozen ban Middelburg komt overden JInnerdupn / en Dan Daer Voo op 
in. Weltkappel in Vlaenderen is een kort plomp toornken met een plomp kort nael 
deken oft Kapken daer op / maer Knock ig cen »pitle toozen niet loo hoogl als 
Heplt. 
De Wäclinghe en Junerwielinghe. 
M de Wielingt!;e inte ſenlen/ kamende upter zee/loo loopt de kult van Vlaet! 
ZLI derengen (als ghy voo,bp Ooltende zpc) tot op vpk vadem. Nefkkens Blanc 
Geen fen ee B B tr ture d 
een klepne vlackte/ en Dobbelſandt is oock heel we:h. Ofte neemt acht op LIW 
ghencen plonmpe toozen/ enden dickltendaer ontrent. Als de Bugghelinghe! een 
kabellenghde bewelten Lilweghen ltaen / dan zpr ghy noch bewetten alle (and! ' 
Pollen enbancken/ hont die toorens ſoo ltacnde;/ en loopt op de kult aen/ tatavtil 
voo Nipr/ dat ghp weder lteeckgrondt vindt en meerder diepte tot op upk vadell 
gaet dam noordoolt en noordoolt ctenoolten van een bloet / ofte noazdoolt en noor, 
volt tennoorden vaneen ebbe(lkavelt wel ultroom-/ die loopt daer meelt ooltzupdos. 
wel »ſoo zupde!pck/ en weſtnoordweſlt wel (oo noordelpck / ent ghecp loopt uid / 
renklepne ure langs het lant) [ont Den toon van Wendupnen cen ofte twee hip! 
knghoen bupten de Schans van Blanckenberghe/ to langhe ghp die lien meucht 
enal op vyk vadem, als dan Heplt aen Brugge, en Weltkaypel aen Unocke coint/ 
ſoozyt gp welte weghe in de Wielinghe / hoemen nader aen debanck van d 
ghelſche Dol is/ hoe dieper water men eeft / ten zu datmen droachte heekc vand 
banck (elf. Bruggpe moer eetl aen Heplt zun / okt men laude te verre t’ zee / of df 
Enghelſche Polte nae zun. Met een voorvloet machmenle ghelpck aen malka 
Der bzenghen / maer niet met een voozebbe / loo ghy Dan Droog fre krijgt / DAF 
vande Enghellche Pol; gat van daer voozt al de lelve cours / tullchen de Enghel 
sercken che Pol en Franſche Dol oft Fanerbanck deur/ datis een hart ſant en ltep!/ its! 
tui nnn 8 Ep Ak, Demeuop leon ba 
Vol. welten Slups) okte daer beoolten/ loo zudp de Franlche Pol ghepalleerc/ gaet dat! 
volt aenrecht op Vlillinghentoe/ ofte neemt acht op dele volghendemercken : Li 
wegen moet miet binnen Pep Komen / eer het lialteel van Slups komt atis 
ooltdupn van lia»landt / maer daer bupten blyven / oft ghpu loudt teghen den J 
ner banck aen (eplen/ als Dan het Kalteel komt aende dupn/ gatt dan bp noo). 
oolt ten oolten en ooltnosrdoolt/am de Franſche pal tempden / tot dat Diilſin i 
toon komt benoozdende ghevanghen poot / Dan krijghop Dieper water : gat 
dan oolt en oolk tenzupden recht op Dulllinghen aen. In de Wielinghe als ool 
u: Funerwietnghe blpft met her laeghlte water niet min als vpktehalk pane 
Innere. De JInnerwielinghe ltreckt in tulCchen de Jnnerbanck ofte Franſe Pol eus; 
  
Wwielnge. ſqntdeur. Hooghp/upten welten de Wielinghe inkomende / (oo veer gheko 
zue/dat Welktkappel aen Iinock komt/ en de Innerwielinghen in wilt/ loo gaet vat! 
Daer ooft ten zupden aen/ (oo ſuldp de tonop De punt van de Peerdemarckt gear! | 
werden/ (dat ts ten fant / Dat Bande oolthoeck van ‘t Slupſſe gat afſchiet / enhtt! 
ltenlis) laet die ton aenltuerboozt/en houdt &. Lamhzechts togzen efken bupten ’ 
De ooltoupnen van Kafant oft Slupſke gat / en gaet nsordoolt ofce wat nod. | 
lirale. Ker by de wal langhs om hec Iirakeſant te ſchouwen/ als dan het Slot van S! 
fandt. - GS: Lamberts toozen over eenkomen / gaet dan oolt aen rechenae Dlillinghe" 
Van'tghetyen loopen der ſtroomen. 
Deo ma VEB Gat Targa Sauers 
. 
  
  
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.