Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

EO 9e ÊT 
H;. Van de Zéeulche gaten; tg 
Iuierdupn / om dat dâer bezuuden gheen hooghe dupnén intern zÿn. Als den 
Delburghſchen tooren komt over die Innerdupn ofkte in dat voo?»z kloofken/ 
ndiedaer overokte inhoud: / Cooloopt gv de Spleet upt / ende en kont (os noch 
Vlo nor aen Kaen niet mifdoen, TOB \ f | Etigeift 
„Le Enghelſche Pol is ltepl/ maer met ooltelÿcke windén machmen die op t loot Bol. 
idoen. De Kaen is aende binnenkant (oo wel als acnde buntenkant vlack / foo Be Katt 
datmen daerbp langhs de Splete gheheel niach uptlooden allmen 't gelicht vande 
Vo; merken bp Doncker weder niet mach (ien/ en foo beet! Datmen een Half ure 
ur heefc die dwars over te fenten; maer de Enghellche Polz00 fmal/ Datmen in eren 
itt oc vpfwozpen met het loot die mach overloopen. Als Aerdenborzgh komt bup- hau de 
'Udie voo,ſz dupnen van Calandt / dan 30Dp De D200ghe Kaen ghepalfeert / maer aen. 
îect daer bewelten noch met een groote vlackte loo veer om de welt/ dat als Bpzug- 
Nt kom beooften Blankenberge / inde galgyelcheerden (dat zun hooghe dup- 
nenbeoolten Blanckenberghe / daer eertjÿdts een galghe op plach te ltaen ) dan 
)!dp verbp alle ondiepten/ enmeucht u cours gaen derwaerts ghpy begheert te we- 
; Ul Etanckenbergh Yeekteen plompe toozen/ wat hoogher (maer niet loo dick) als 
' Van EN vande Enghellche Pol ltreckteenlanghe ribbe ontvent ven Gote- Det Bip 
Boot byeet om de welt tot voorbp Ooaltende, gheheeten het Gipc/ is hart fant 
ngoede anckergrondt/ als Blanckenbergh zupdoolt ten oolten van u ltaet/ daer ilk 
j het Viipt mer laegh water les vadem diep / ooltelpcker nae de Enghellche Pol 
ett dte ondieper / maer Boe weltelucker hoe Dieper / tot aende WWterbanck ne: 
are Ooltende. Een Gotelinghſchoot benoorden dat Riptr ilt dieper en lteeck- 
u. Dock alfmen zupdwaert oft zupdookwaert cen Getelinghlchoot over het 
btkomt / werdt hetterltondt een halk uadem Dieper en weecke ofte lteeckgrondt/ 
Ie Sdan het Canael vande Wielmghe. Daeromme loo ghp unter zee kömende 
Q.Sbiete in wilt feplen / (09 geert de kult van Vlaenderen als ghp nat gilinghe 
dg ende ghepalreert zpc/ en loeckt die op 't loot aen / tot dat ghp harde grondt en 
op her water Krijghr/ dat1s ghewis dat voo:»ſz Ript / dat ghevonden hebbende 
des leven ofce achr vadem/ nae dat ghp ooltelpck okte Weeltelpckzpr / loo wijckt 
eder ak om noord t’ zeewaert / tot dat het opdrooght en harde grondt werdt / 
§ueuitrsrzeaüktticklte.tetnstektttetgretkertgtt 
c anhet voozrſz pe totdat B mgghe komt aen Zilweghen (een plompe en heel 
b ke toozen) oft dat Blanckenberg zupden vanu (taet/ dan komdp nekkens De punt 
ha Aaen in de Spleecr. Brenght dan den Middelburghſen toozen over de 
rgg?l Innerdupntuſlchen Soutelande en Dyſ)hoeck/ enloopt daer op ooltnoord- 
S ZL 92; 
Bene 
tod Thebeurde bp doncker oft dplich weder / dat ghp Middelburgh niet Kont 
dy, lag loopt op 't loot by de noozdzpde van ‘t Ript ooltnoorddolt in / tot dat ghp 
B BE 
de Bro ofte Engellche Pol en De NHaenilt lteeckgront/ aen 
Alg Iden loo nae de Kaen als nae de banck/ wert het opdroogende harde gront. 
bah Vent, Dat is een hooghe »pitſe tooren/ kamt aende vierboed / daer nekkens 18 De 
bh [ck dfte Engellche Pol op t dzooglte/daer beooltenwert die banck dieper. Vooz- 
eh(z.trooghlte kamende/ loo ghp de banck wac geert / luldp dieper water vinden/ 
tabe met Half bloet met rieghen ellendaer over moghen loopen! Dan en ís Niet ges 
B B Ee EE Pe Oe BE SE 
Woof u yr; en (ult gheen Dzoogbeen beſeplen. Strien 
half wars deur de Kaen gaet een Slenck,/ daer met laegh water niec min als derde- p net 
lupe Wdemwaters blpkt/om die vanbuprente vatten/lo bzengt Aerdenborgh recht gen, 
Iten den hoeck haue dupmen van Calant okte Welſappéhin HDlaenderen recht 
3 deel, 1 Boeck, ff 2 ; 
te mpden/ die zun lkepl. Wat meer inwaert komende/ gaer 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.