Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
   
 
P Hoofijfuck. Vande Zeeufche gaten inde Wielinghe, 
Weg Et Canel tuTrhen het Enlandt Walcheren en Vlaenderen heb: 
bende berlchepden Diepen en gaten / Daer Doomen (met groot 
!!] E ſchepen) math inen upcleplen / als de Botkille/ de Doozlop/ de 
&) Spleet en de Wielinghe/ werdt ghemeenlyck,/ nae eene het voor- 
f naemlte der »ſelve/ met een name de Wielinghe ghenaemt. De 
ee Grootte dzooghren daer dele voorlz gaten tulſchen deurloopen / 
] zun: De Rallen/ de aen/ de Enghelſche Pol en de Jnnerbanck. De itajfz. 
 
Vaer beweltenaen : De Enghel»che Pol,cullchen die en de kult van Viaende- Be ?: 
? treckende met een langhe lmalle ribbe om de welt tot nekkens Ooltende. De 2elſch 
Iuerbanck lept tulſchenhet ooltepndt.van d'Enghellche Polen lkaſandt/ die wert Franſe 
"kde Franſche Pol okte het Kipt ghenoemc. ol. 
De Bottil. 
de Omde Botki unt te (enlen/ (o loopt van Vliſklinghen optwee kabellenghden bp 
de wal langhg; tufchen het landt en De Geer en Kallen deur/ De wal is heel ltepl, lo 
gut ên met groote lchependicht daer bpmach Komen (onder mifdoen / de Vallen 
tel Mende oft ofte binnen kant nae t lant toe vlack. Beoolten okt bezupden Sou- 
Get een Dat baerwater it vpk en ſes vadem diep; maer Daer benoozden ofte bewe: 
Zl Det/ netfens Weltkappel achten neghen vadem. ... 
date. dekerck van Welkkappel (die heekt een plompe toozen)komt over de meulen/ . 
inze Ween loopt een gat tullchen die noorder enoolter Rallen Deur weltzupdwelk 
Dele” Daer met laegh water niet min als twee vadem water blpkc/hout Weltkap- 
op: boor meulen over een / en hop Daer fo op upt. Us puis pe Merckeit 
NT U, B oe on EN aen EO EN gheheeten Cal- Bors. 
qype Üuerboozt deur. Inde Botkil is niec min als vÿkcehalk vadem Diepte/ maer Calloo. 
lug ede Halen blpft niet meer met lacgh water als derdehalfk voet / en op Cal- 
on aopen not Callooleptnoch een plaet gheheeten de Querens/ treckende ranges 
Ung VV bp nae tot nefkens Domburgh/ tullchen die bepde ig een gat ban bier ofte 
dag îdemdiepte/gheheeten het Goltergat. Omdatupt te leplenofcvan bupcen te 
zu 9o bzenght Weltkappel aen 't noorderlte hookc/ datis een heel kenneltjck 
Tull. 
vad lz OE IE gaet noch een Landtdiep unt ban bierdefjalf Zantdiep. 
Ne ver. 
in, Hal fo na alg tu beliekc en loopc loo heel binnen bn de hoofden langhs. Als 
en g ige ban Dele gaten in Komt/ en fo beer om oolt/tot tulichen Bupens-kerck 
Ba landt, en met een oofte Windt moet laveren,»oo meuchdp tulſchen de oolter 
trup, lde plaec daer benoorden ( gheheeten de Geer) deurleplen/en komen loo op Ve Gees; 
ling nde Doozlop en Splete upc/ enloopen koo bezupden de Geer om nae Vliſ- " 
 
qh eq. tent anderhalk mpl bupten t lant vanWalcherenlent een lange (malle banc, 
; En geht zupdwelt en noordoolt/gheheeten de Steenbanck/ op 't middendaer van Steenbäc 
Ot let Meer als twee vadem / en op 't noozdepnde dzie vadem waters. Die de 
Ofte e Ofte de gaten daer benoozden j te weten het Ooltergat ofte Landcdiep wil in 
Midzuclenlen/ moet ofte benoozDen ofte bezupden die lteenbanck omzeplen : Als 
Bip ge Gur komt over Domburgh / danzydp nekkens dele lteenbanck / maer soo 
S ie] Diddelburghz bzrenght ten halventullchen Domburgh en Ooltkappelle / enlo. 
6 nge geleplt / loo loopt ghy daer benoozden heen. Okte loo ghp Weltkappel- fte 
 RMllog joltzupdoolt vanu/ in een kwarte valepvan dedupnen / endaer op aen teen, 
s lop gn Daer bewelten ofte bezupden laughs: Binnen de lteenbanckiiſt 
Cel, 1 Boeck. 
weder 
 
 
De Nallen/ legghen bp de weltzyde van Walcheren laughs : De He aen. | | | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.