t
ls
as ©
e-
en
at
es
u
te
e
ô =
î HJghens/ ſpn hooghde boben den Hozizon in 't nooznhen.
HBS 20gzaden / die ghetrocken van s P 26 graden 14
BP s maden 14 minuten ; dat de Noorder Pool 18 ghe-
lis onckenonder den Hoztzon/ even âen C A de hoogde desi
M
î beelt

Konft der Zee-vaert, 35
io 3 Exempel.
Laet S 3pn 't noozderſte achterwiel des grooten Wa-
minuten; zune diſtantievan den Pool / daer blpfe ober
Zupder Pools.
(Z! elpck de Sterren zupdwaert recht in't
zupden op haer hooglte zun/ Co zunle noord-
waert oock recht in't noozden bovenden .
Pool op’t Boogh / ofte onder den Pool op t
lacgh@ dat kanmen aen bele; die wat verre van-
de Pool Faen,/ ten naeltenbp op ’t oogh lien / te© Ween / als zn onder oft boven De Noordkterre |
karn/ maernietrecht / overmits de Noordlter (elbe doo; zun enghen d)aeven om de
Pool / gen d'een en d’ander 3p0e bupten 't rechte noozden wpckt/ »loo datmen het
h | Hecte laeghlte ofce hooghlte ( als zy 'tnoozden ghenaken) al metende moet onder-
Om te weren wanneer de Noordlter op t hooghlte okte laeghlte is/ loo neemt ache
0p de g,00te Waghen/ als die komt onder de Naooqrdlterre alloo ; dat wanneermen
eenLaotly:. laet hanghen recht over de Noordlter / dat die dan oock komt te han-
ghen temidden tullchen De Wagbhenen De Peerden deur / Dan is de Noopdlter recht
dp t hooghlt bovenden Pool. Okte wanneer de Waghen al»oo boven de Noord-
liercomt/ dat als meneen Lootlÿn laet hanghen tullchen de Waghen ende Peer-
endeur / dat die dan oock hanght recht over de Noozdlter / dan is de Noord-
hertecht onder de Dool op't laeghlt / ghelnck in de naevolghende Figueren ghe-
aec. 15: id
es Die zz i >
ee --|;361 z
! Pool. .. 3 z! : f! ! _ t t
*
t j
% gu]? ctie .Û.Ë.NnNE.NÍ|. CE
% h tt!
‚ Dusisde Noordtter recht . ver; sin 2 Dasis de Noordfter recht.
bovendenPool, en 0 0nder den Pool
HIE eije A
hz H y í v 2:7 z .. Ü) s
f E . U:. 1 02.01: p D CIM f> Oft
1 §

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.