Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
 
 
 
 
utevitjen. 2 
| I Reniſſe. 
. Wolfach. 
 
 
14 
I 11.1 Hoofijluck. De gaten van Brouwer{ haven , Ziericzee 
ende der Veere. ; 
B Dchen’t Landt van Goeree en Schouwen gaen oock twee KA“ 
ZZ] [RN ten in/ het noordelpcklte heet de lievicſen/ is alleen voor kley- 
Ä. Rp ne »chepen / het zupdelycklte voor groote Schepen heet het 
[SZ 1% 25 20uwerl habenle gat. Daer tullchen lept cen groot Dz00ch fant! 
  
3:72] [ F gheheeten de Springher / dat vloept niet onder dan mer leer ho0- 
Lee hb vdr bitten te vatten/ loa brengt den toozen van Ziericzee 
zundoolt ten zupdenofkc een wepnich zupdelpcker vanu/ ghp lult Dan op 't Zandt 
van Schouwen ontrent de Zierickzeelſche toomn een boſch boomen ghewaer wer- 
den/ brenght dat en den voorlz toom van Zicrickzee over een , en looprt daer o? 
aentotteghen het (andt: foo D200gh ofte nae als ghp kont / ghp loopt ſoarupmgt 
noegh beweltenhet welthoofkt heen. Als ghp binnen hec weſthookt komt , teght!. 
Het ſant aen dezupdzpde; gaet dan bp het Voorſz Dzooghe ſandt de Springher oolt 
Waert over/ten epnden het dzooge lant Ioopt daer noch een punt over ak onder water 
daer moetmen nauputcalten/die ghepalkeertzunde / loopt dan recht op Brouwerlh 
ven aen/na uptwpſ»en vande Ligerc / t is indit gat op t dyooghzlte pien boeten Dep: 
. t Brouwerſhavenſegat. 
Oo; het Uant van Schouwen netkens het BrouwerlChavenlke gat leggen d! 
A bancken / de upterlte (ghenaemt de Bzreebanck ) lepdt een kenningh bupte" 
Randr- daer op ilt leven/ en daer binnen weder neghenthien vademdiep / ° 
De tweede naerderaende wal it upf vadem, en daer binnen weder ſeven vademdicp/ 
de derde ghenoemt den Oolter / lepdt dicht bp lande / enloopt ooltwaert cullche!! 
Schouwen en 't landt van Goeree m/ daer op en is niet meer als (eg voeten Walt 
alfmen het Bzouwerlgabenfe gat wil ín (eplen moetmen daer betwelken in: ” c 
Op t weltepnde van Schouwen (taen twee kapen/ brengt die over een, enlo0P 
Daer op aen / tot dat den toozn van Renil=e ( dat is een ſcherpachtige toom) kom: 
aen Den Bench ofte DBollack / (Dat is cen Hooghe witte Dupn / Die bupren allt an 
dere dupnen in witcichepdt en hooghte uptmunt ) ver laet dan de kapen enloopt of 
die mercken vande blenck en Reniſſeaen, tot dat Oucdozp/ een wit ſcherp toornkth 
op 't landt van Goeree/ komt aen den toozen van Goeree / ghp lult Coo tullchen df 
Oolteraen baghboozt / en den Hille aen ltuerboozt in / en een wepnich bezupden vi 
upterlte ton heenloopen/ tot binnen den Oolter. Als dan Outdozp en Goeree 00 
een zun / los verlaet oock de voorſz mercken van Reniſſe/ enloopt op Goeree ae ! 
tot dat ghp bpde tweede tan komt, of (Cooder gren tonnen legghen) dat Bomment? 
komt recht bupten den Ollelteert / dat18 een uptlteeckende hoeck van Showen 
recht bewelten Bronwer»haven, leplc daer loo op aen/ tot zn Voozbp Bzouwerlh@/ 
ven. Dit Brouwer»havenle gatis een rupm en diep gat/ leer bequaem voor gro, 
ſchepen : die laveren moet / mach aen bepde zyden ( (oo bande uncerlte als twe!;: 
ton) eengoet ltuck heen loopen, maer daer bezupden ilt dieplſte en ghemeene var ; 
ter. De derde ton is eenton mec een lteert / lepdt op de punc van eenlteert die vat , 
den Golter aflospt/ daer machmen niet benoorden heen/ten waer leer dicht dart he 
been: bp de Grant ban Schouwen langhs ilt al diepen âtepl/ daer machmen d; 
bp een Ioopen/ hande buptente ton af heel tot B20uwerlhaben toe/ Daer eN ig Nike 
Dat u hinderen mach het drooghlte van dit gat 1s achthien/ neghenchienvoet/ w:. 
een mpl buptenlande in 't inkomen,/tulCchen den Oolter en den Hille: voozt inw9? 
il vier/ vpk/les en leven/en tot ſominige plaetſenchien/ elk vadem/gelÿck indetiaert q 
bn boe tallen is aenghewelen, alles op laegh water. 
De 
 
 
@©PS
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.