u
.. I: f.. UW ~ ; vs . ~V. DD. m ed -poet
ee
bum
r
't Goereefche gat,’ : ' tt
ups, ghp (ult be plaet teghen ober oft bezupden Hellevoetllups niet moghen
oo ghp bp »ſcherpe zupdelpcke windt de Kkagep en toozen niet en kondt
n brzenghen/ ghp meuchtr de toozen wel ooltzupdoolt / ofte cen groote wind:
lenghde benoozdende Kaep bzengen/ en fo ot teghen de lkrandt aen loopen /
aeg jule loo aver de lkeert Bande Hinder loopen op beerthien/ vijfcijien boeten met
thy) Water / maer als deliaep en toozen over eenzyn / luldp niet min als neghen-
| det twincich voeten hebben. Over delteert vanden Hinder komende in t rechte
he it les, ſeven en acht vadem diep- hoe nader de Grant oe dieper water, Hecht
An Ade liaep ofte meelt daer neffeng ilt naeulte Ban ’t gât/ meer binnenwaert wert
yetwnder;/ aen de noordznde nae den Hinder ilk een opgaendegronc / Maer de zuuda
Way langhs de ltrant heen/ is heel ltepl.
Van'tghety enloopen der ſtroomctt.
Bode Mafe maeckt hoog water een
| ‚3updweft ten weſten / en noordooſt
| 200 ier U... zar l§weſte/ en zupdweft
| zupden/ oock een noordooſte / en noozd-
| oet ten noozden Jaen. |
oi touDe Maes een zupdweſte/ ennoopd-
| Voq, Maen
Be Rotterdam ven stipbtueft ten weſten/ en
| NO opecheean rte Daen,
ve. ereeſche gat en voor GÖoeree een zupd-
zupdweſte zMaen.
- yt zupden- en zu
ut een zupdweſt ten zupden
u | Den het Marſdtep en deMaſein'tvaer-| wa
water / komt de boosblatt uit de Hood:
zee/ en d)aepe te niec noozdooſt/ en noozdooft
In zee neſfens veſe landen (bupten ghesicht
_ banlant) iſteenſtreeck ofte ander haſf later
bol zee/ hae veerder van Landr hoelater. -
Niet (eer lange na dat de vloet bupten dezMaesri
begint te gaen/ hegintſe oocli de Maes inté
gaen / tnaer de achtervloet valc ſterek in 4-
deſghelpcks ogc in t Goereeſche gat. Dicht
boog Die gaten bp 't lanùt / Dzaept bet getik -
met de Son om/ alſoo dat wanneer de ach-
terbloet de gaté in balt/ Keert Die zupdwaert/- ‚
en wert weder een gaende ebbe/de achter-eh--
Op:
be al weder dwsers tat de gaten upt tze.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.