: ß
| | III Hooffiuk, Vande Mafe en Goeteefche Fâk.

VD Ag € Mars Heeft twee gatén okte diepteii / het Hoorder gat gat bji
SEH
W ) p) Te De ee Daer blijft met alen) TTE
SE ßörsseegae wn
REVS . g:! eee te Darten (Komende upter zee) eer gh de zuuder
(onp, onde ien / Coo ſetden roozen vande Bziel (Dat ig ten hitht lep: lochen) be Mrs
dele centchz ſpits ofte ſcherpce / een + gege M unt;
lane ae dat ghp de Kapen in t ghelicht kryg ?
0 den Biiellen tooren een lpaeck lenghde bzenght
etoopden fete regrh t ! endaer op aenloopt / ghp (ult (onder millen
de Were ton in 't ghelichc lopen/ die lentmetlaegh water op déie vadem.
an die unter ton tot detwesde en Derde ton/ ſevltmen noch op de käpen äen. De
twe k tonlept op derchien / ende de derde op elk voec/ daer nekkens zÿnde komt de
toom van Goeree een wepnich op de voetltrant van t Landt vanden Biel. De
bierde kon lende van de derde noch al (eer op De »ſelve cours op de kapen aen / doch
tone Rich 3updelijcker/ tulchen Dele ON ig hi: Posh! fre Mer: hie
! | int het weder te diepen/Die lep ;
tn wi tt de ere . EE vrp wit en bzeet/ fo Datmen aen wederzyden van-
ap, en ten goet Kuch heen mach latere en de wallen aen bepde 3poen op ’t loot
de;

ER ZE
lat; N0ordzude van 't Diepaende Hondeplaet op elk voet/diemoetme ont
wt GE SE EE
ede ser ER B EE
he Jat op t naeult / en vp ;
EEE
GE Ie EE buten ßen hct
Ubitrdehn eq evenlte Je den Bziel en lectet daer ; 300 Doet op (eplen
in 00 [talk vadem, s y: w r! van Ambroeck en 't hups ter Vucht gen /
(bude gaht al op de voorſz. merc liet toe, Van t ooltepnde van Roo-
lenbyree, wal’ en daer by langhs; al tot Heenv rleplen. Soo
ny, 0 loopt een (eert af diemen upten wetten komende mach onbet! ut zor
lutrngr ut vaude ril ls gp De Hoofden van EN ben houde ' loo ert
kant gſ!t bunten ofte benoozden die hookden / maer Daer maine! Recht:
toog Die níet onderfeplen / maer (ult daer h brzuprryeentespen Eet:
inen Op [ett ne DENDE ; uv ei ! dat is een groote lant- d’ Oude
diaet leggett om tuer op het tarweza oude Maes / die valc met laegh water een Ma-s.
îroot g, IThende voor aen middeninde
Ude Ge en ETE
De Ue an Dane s soi laet komen bezup .....
t >
Ü t gcgen u
rt EE EE TES
tonniet mien, Doop. de gude Mars zpnde / ſepldtmen midſwaters voorbp


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.