€ De Teffelftroom;
| pat alseen (chip Gupten matte oVefetlathzen 17 ndopdweſt ten weſten wel ſoo noojbeliji
| noch bart nach ſchacd van de dpninghen had- | 75 mplen. sogzu E
de / t ſoude wepnich ſtil water hebben. Vie: Spaen tot Nieukaſteel weſtuoqy
HEN opd en noggen EEE
I c . ; _ Van t Marſsdiep toe Aberdupn noor
!! ) An Teſſel tot de Maes zupdzupdweſt ſoo noordelpck RIN 85 np
| T | 18 ntplen, | Wan’t Marſsdiep tot het Tiet ban Berghenl!
I| . * Pan Teſfl tot de Hoofden zupdweſt |) Noorwegen noouen — 7 88 ple
I welſoo zupdelnek. . 40 mplen. | Van’t Marſdiep tot Het noozdepnde rats!
| Van Teſſeloft Marſdiep tot Calis lilif zupd- | lantnoomdnoomwefk - Ton
| weſt ten upvn — — z». mplen. | danbervaltmen oncrent bier mplen bp W
| Van Teſſel tot het Voorlant zupdweſt. 34 m. | ſten’clandt. t
I Van Teſſel tot Olfertnes weſtzupdweſt 28 m. | Van’t Marſdiep tot der Neuſe noordet"
Van Teſſel cot Jarnupen weſt ende weſt ten] ooſen... zomp,


Vn Teſſel tot Dchil E “ Hoogheen.
mplen. i J pt . | JHJ Et Marsdiep lept op dzieenvpftichd!!
Dan Terel oft Marſdiep tot: Flamburgher- Be zepldt upt de noordzee / op (ul
booftwefhioomweft — 46 mplen, i

Hoogte zonde ooft aen, (u
Van 't Marſdiep tot t Liet in Schotlande ' berbvallen, rb
Hoe Def Sanden wter geevertoonen.
i Wambus, ,

Dusis het Eplandt Teſſel ghedaen alft oft en noorden van
eN
T? Hoofifluck. * Van de Hollandſche kult, tuſſchen Teffel en de Maes
P ELS8FF Ertlis tenlangh decht Eplande / Daer op Aaen vier kercke!
WF] [). weltelpcklte met eenlanghe lpitle toozen / hee Weltennde oftt H;
W 6 : Jans ; eel hj de Loten glenaemt De een ek
CE . Bezupden die lkaet noch een lpitſe toozen g cker
Bj [ea den Hoorn. De Derde heet de Burgh / Batt warnoozde al
II ie Ee
Everlant. Yet Eperlandt lepdt dicht beoolten ofte benoozden Tellel, endaer aen valt/ 6
wat hooch bloet Merdt het door de zee van Telfel afghelchenden en tot cen Ey .
ghemaeckt/ upterzee vertoont het als een laegh llecht Eplandeken met Kklepne het
velkens, daer ktaetniec op als tweehupſlken. naer pand
EI .SS aa uo .
h." bezupden aen; heet Durkooms dunn/ voort zupdwaert loopenſe allengſkens ver
ak/enheel totniet in een vlacke (echte rand. Op 't ooltennde gheheeten de V
lepdt oock eenweynich dupns / tullchen de Helder en de Lijckdupn ilt De ie
kkrande meteen weynich dupns als een DIjCK / Daer op ontrent ten halven tu cent.
beyden ltaet de klepne okt upterſte Kaep/ de groote Kaep Gaet landewaertin on


"n ; EEE
DDV NB SN
_ uHuyſduynen vertoont aldus alſt oo

zuydooſt van u is.

x


Fi

zy.
: WweitvandeWprkDupn, ... zt 0 ngk
Yupldupnen okte het Mar»diep en de Maes legghen verſchepdenzupdzupd a
: :.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.