Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
en gaten van 't Teffel, 3 
| zeidweſt / daeromals ghp de ton ofte het baken op de Nes Hebt/ gaet dan teltelpc- INI | 
qhj;1092dnoordwelt en noorzdweltten noorden/en noordwelt / tot hetbaken op Vo- vogelſse. | 
Inde / de weltwal machmenlooden op (es en ſeven vadem: De mercken van 
u a z1m / de meulen van Oalterepndt (dat is een buert-hupſen op t ooltepnde I | 
di Tetfel) en de Kaep Die op Den Dijck (act over een / Dan 3PDp midſwatersin ’t || 
. [tl dat is thien! elf’ twaelk vadem: als de meulen een ltuck bezupdenofte bewe- | | 
nacroer meucht komen als op acht-ofce neghen vaDem / maer voorbp Vo- I 
hij Bap (êaec/ dan zudp bp de zundwal / dieis leer ltepl / Dat ghy mec laveren | | 
pe werdt die vlacker / en de ooltwal heelltepl. Soo haelt gh ghevgetr Det | | | 
ti ke dzooghen / moet ghp wenden / loudt anders terltont teghen De ooft: lp 
; sg het baken op Vaghelſandt is de cours welnee tot de ie! s Burch: Burgſät. I| | 
Effen pt! vdcepdeltsttvauy Scho T eel) en de uz aon . Tel- 
"lan Zu dhaffel/datis cen d)ommel-hupſen benoorden de Schans. Okte als ghp 
Uno Dl ß ) (z liaep en meulen over een / tot dat den. 
Da ghelfanot komt / (oo Hout De voorls Hacp , 
lang oo komt aen oft door Zupdhatfel / loopt dan daer op aen/ als dan Eper- . . 
 
 
 
komt effen aendern: oolthoeck van Tellel/ dan hebt ghp oock de lenghde van I 
: F ton op Burglant; ghp meucht den Hoozm wel een Guck benoozDen Zupdhatkkel I| 
 ytnghen/ maer gheencins daer bezupden / Cout anders teghende zupdwal aenghe- || 
gputthen. Om van daer te ſenlennae de Lzoopvaerders reede / [oo Houdt Den BOOM (top, MI 
ri Lupydhakkel / en leplt daer op aen / tot teghen Telel op De Keede/ en (ettet Daer gaeroerg ||| 
vt ugoedt dunckt. Voor Oolterepndt it belt voor klepne ſchepen/daer is vlack rene. 
Mey) engaet wepnichltroom / maer de meelte ſchepen letten't voor de Geel. MI 
„Ode boeck vanden Bos lepdteen witte ton op drie vadem aende welthoeck van- (II 
hqLalgh/ die lactmenaen ltuerboozt / enloopt Daer beooften omin De Balgh/ en VenBos. [|| 
# an gts de haéckens langhs nae Wieringhen toe / de baeckens alle moetmen oock I 
yer er ik ; bat ; MI 
ien RG eN reede uut het Telkel te eplen/ loo gaet eerlt zupdwelk MI 
of Wel log weltelpck nae De Helder / ofte loopt bp de Tellelſche zvde langs op negen nun.. 
jet thien vademy/ tot bp de Helder/en daer dicht bp de wal upt welt aen/en te met wat het Teen 
(t deljcker tot datdekapen op Hup>kdupnenaver een/okte de grootlte door De klep APT: | 
lite Wwetendaerbeweſten komt, gaec dan nooy/dnoordwelt/noordelpcker ofte wee- III 
m Re Dat De wint ofre troomis / tot teghen de noozo wal op vpt ofte les vadem;/, 
tac heelinze. 3 Ee 
es de peen OP hee ( eN de Welten ofte het Wambus noemt} oolt- 
tool ban u komt/ ofte wepnich ootelprher /. (oo Hebt gip De lenghte van Carp 
Ig Nens ton / datis de innerſte ton van Spangiaerts gat/ die ſule ghy aen bagh- 
Leren euſchekn 
SEcCcCCCECO CEE ES 
Des paer te tweceiuwintich Get mec. laegh water / men mach daer bewelten | 
Be. /Oopen/ maer niet bere want De Keplerg-plaet is ende oodkant tot Het bupten- MI 
tp "òe toe heel Genl/ maer de ooft wal van't Diep is black.Als ghp nekkens die voo,lz | | 
ee, 
a ndelijckte ee / een wepnich beoolten de ander/dan lullenſe zupdzupd- r.. I | 
sn u ltaen/ lenlt daer loo op aen/ ghp Cult de upterlte tonop t lÿk okin tgelicht ſeulen. 
Wet Dielept (als ghelepc is)op de punt vande Kenlers-plaer op tweeentwintich boet 
ban largh water/ de Koogher kerck als ghp by de ton kamt/ (al recht ooltnoordoolt 
lrrelegghen. Daeram loo ghp upten welten okte zupdenkomr / loo bzenghr die | 
u, ei niet noordelpcker als ooltnoordoolt / maer liever een wepnich ooltelÿcker van | 
hp! leplt dan daer op aen/ tot dat de kapen oper eenkomen/ of gijp fout ichrelpck I| 
"'tkieyſers-plaet vervallen/ die is van bupten qv de.noozvcant heelſtepl. Wen MI 
 
 
 
" 
t 
mach | | 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.