EERSTE BOECK
Bande UEelerhe Schpvart:
Inhoudende de beſchepvinghe der Zeeculten van
Hollandt/ SZeelandt en Viaenderen. Ban Tellel coc de Hookden.

I Thofiſluck. Van de Teſlelltroom en gaten van Tellel.
H F PI EN Semen van Amtterdam nae Deck om Enckhupſerlane
NE GG EZ
UR Us: vaert belchzeven.
WCM SKV.
q)
( I \ B5) ee De ton op de Kireupel/Die op 't ootepnde ban Kreu-
I
|
\
MA | §
pp / |


( pellantlept op dee vadem/ toc het baecken op lzreupelſanc
is de cours noorzdwelt ten welten / ennoordwelt. Als Uut-

kebzoerk een klepn »ſpits toomken komtäen Hcm ( oock gy,. ten
; in ofte ftroomigs Die lept met hoogh water en dagelpcx tp op derthien voe- ſant.
i tthlquthen beoolten de vijk watermolens die beoolkten Warver»ſhook ltaen / Dat ig van de
| du Us mere in ’t zupden. Twiſch een (cherpe ksorezt bewelten Medenblick komt per
ee
]' tn Warp, bzengt Doltlander toozen/ Dat ig een plompe toozen op Wi: ringen /
] Utah ie die Caep / en »eplt daer op aen / ghp Cult vecht op De ton vervallen. Bp
B Ee oe Gn Dh oe EE “Om tar
, ud t treffen komende vande Ureupel/ loo neemt acht op de voo;lz mercken :
| io eg es cert komt aen Almerdorp/ als Uileverltee aen Weltlander kerck /
] in 0 RD) gte Ie GEN sei lkutrboo;t tenae/ dat zun ghewille merc-
die lack te ſeplen alſſer geentonnen legghen / beoolten de ton langhs
tig tete water, Wildp voor het Wieringher vlack ketten / loo cen komt het vlack
ben Oper! dan als Twiſck komt een wepnich bewelten Opperdoes okte ten hal-
Matz; over de Sane f: Medenblick t txt; foo Beter
BRE B EGP GE
| a ben i Poen op aen / tot dat ghp Komt op De reede daer de ſchepenghemeentpck °°°"
h / daere oo ghpinde havenbegheertte welen/ loo leplt recht op 't Noorderhookc
B pe oi Ep EGO En
; [trek HE Watermalen : bu nae oft op een hantſpaeck aen het vooz»z bal:
Pod latjgj?2 datmendaer noch rupm door lien mach / went dan/ en loopt omoolt /
If gaht als Gyootebzoeck komt inde vyk Watermolens ( die beoolten Warverſò-
Mgr) ofte daer beoolten aen/ghp en lulc loo niet mildoen / want t is daer wie
I Wien, TIDE het Dlie Komende over de Gammels nae Medenblick begheert te de aa:
Re ee EE
| e bupcermolen vanachten (beoolten Medenblick) komtte Gen een Windboom te feplen.
en her Bolckwerck/ als hier voornoch eens ghelept is. Dele mercken
3 deel, 1 boeck. A j dus


[G) : een spitſetoozen) daniſmen netkens dat baken. Van t ba- ban ’c bas
Us (€)) ken opde Hireupel tot de Zupder-ton op Wieringer vlack know.
* R jg decours noordwelt ten welten okce welt noozdwelt- nae Kreupele |
I Dy renhalf / de mercken daer van zyn Dele: Gzootebrtoeck komt tullchen twee Mercken

'
I |
HI
'


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.