Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

ment daer vanis De hooghde van de Polus. 
yuentofte de vervullingh vande declinatis / daer blpft ober Z P 10 ds diſtantie des Pools van 's 
Kort onderwijsinde 
32 ; ; 
.. Ofte men treckt de ghevonden hooghte van de Declinatie / ‘t ghene over blpft 
íg de Depz: lie ofte Diepte Des Equinoctiaels onder den Yonzonin 't Noorden / even 
aende hooghte des lelksin'tzupden/ 't complement daer vanis de hooghte vanden 
JZolus. j 
P 3. Soomen meet het complement oft vervullinghe van des Sons hooghde / en 
daer aftreckt het complement van des Sons declinatie / daer bipkc over de diſtantie 
Des Polus pant Zenit ofte de hooghde des Equinoctiaels in't zupden/ 't complen 
4. Ofte loomenvoeghtde declinatie tot bet complement Der Booghdt / eN 90 trekt 
upt fulck t (amen ghevoeghr ghetal/ daer blpft ober De Diepte DES Equinoctiaels in'ée_ 
noorden onder den Yozizon : dat ghetrocken upt 90/ daer blpkt over de hooghde des 
Polus. 
1 Exempel. 
Laet P den noozder en C den zupder Pool zijn/ E D den Equinoctiael/ s de Son, B § de boghs 
van des Sons declinatie 18 graden. H 
B S zp de ghemeten hooghte des Sons 8 graden / 
ens P do verbuillinge der declinatie 72. Jcli voeghe 
BS 8, de hooghte des Sons / hp s P 7 . de verbul- 
linghe/ liomt Lo vooz B V de hsoghte des Pools. 
  
11 Exempel. 
Jelitreck de ghevonden hoogte BS 8 graden van AGF 
S D 18 de declinatie des Sons / Daer blpft over D B 
10 De diepte des Equinoctiaels in t noozden onder 
den Hozizon, even aen A F de hooghte des Equinoc- 
tiaels in't zupden daerboven / 't welckk van DP9o, 
dätthlvt over B 80 graden vooz de hooghte des 
  
P 3 Exempel. 
2.8 zp de diſtantie des Bons van 't Zenith 82 graden. Jclitreck daer af s P 7 2 Het comple- 
Zenich / dat ghetrocken van ZB 90. daer blpft beo, P B so graden, de hooghte des Pools. 
4 Exempel. | 
Oftick voeghe de declinaties D 18. bp de ghevonden diſtantie des Sons van t Zenith 28 82, 
Lomt 100 graden voor ZD, daer af ghenomen Z B go, blpft v007 BP de diepte des: Squinoeti- 
m Chu 
XXVI Hofiſluck. Van ’t ver{chil en verghelijcken der Declinatie op - i 
s u  rerſehexden plaetlen des Aerdrijcks. 
== 
Ele Takelen van des Sons decinatie zun ghereeckent op de Meridiaen okte 
lenghde des Aerdtpex van t Welt-epnde van Enghelandr. Die van daer ooo 
ſtelpcker zun, hebbende declinatie minder / Coo wanneer de Son ban Delinie af 
gaet/ ende in declinatie toeneemt; 't 3D nae’t noozdenofktezupden ( Cootulſchen den 20 
Marti ende den 22 Junÿ/ als tulkchen den23 Heptember ende den 22 December) 
  
ende meerder/als De Zon weder nat DE linie wpckt/ t zp oock beuoozden okté bezup- 
den de linie/ loo tutchen pen 22 December en 20 Marti, als tuſſchen den 22 Junÿ 
ende den 23 September. si 7 ee h z 
Ter contrarie/ die van daer weſtelpcker zun / hebben de waſſende declinatie ( dat 
alge Son bande liée afloopt 7 ’c3n benoorden ofte besupden De linie ) meerDer/ 
ende de afnemende declinatie (dat is als de Sonne weder nae de Linie toeloopt IE p 
  
oock 
galdu 
ridia 
ente; 
hebt 
 epndi 
ſulck 
des U 
foech 
pen 2 
ant 
upd 
hit 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.