a ee ==> j n
/ ; ‘
18 De Kultep.van Ruflandt
ilt unpl/men kettet ghemeenlÿck ken halk mÿl Livierwaert ingen de ooltwal/ inet tt
ancker midden in de Kivier op ſelthien okc achtien vadem/en met eenctouw aenlat
bi! alle windenilt daer goet leggen/behalven met eenzupdzupdwelte winc die wa
| ater open in, P Ò
Ombayp. e! een halk mijl daer beweltenlept De berlche Wibier van Ombap/ die iß la
ondiep en vupl datmen met geen »ſchepen daer in can ten waer mec clepne/de Kul tt
en begeeren die daer oock niet om haer Salmvanght niet te bederven / dâer W i
groote menichte van Salmgevangen/ die wert met lchupten van daer nae de lou
Uuvbierghevoert aende ſchepen. : co
Van daer ltreckt de kult een kuck weeghs weltzupdwelt/ en daer nge noo;dwel
Etandalex waert op nae Iiandalex. E (!.
Kiterickas Daer ontrent leggen noch meer laedplaetſen daermen Salm vange/als Kier!
i vor rtck en Uargapol/dat lendt zupdwelt van Ombap aen de Hiozcellche zpde. J
ru VIII Hoofifiuk. De Kuften van Ruflant van de C. Candenoes
ooftwaert tot Nova Zembla. :


> E C.Candenoes ende Orlogenoes liggen verkchepden noord
> ende zupdwel vijfendertig mplen. De Hoeck van Candenot,
p alfmen Daer op berbalt can men [eer mel bemercken Dat gerard
[& hem ontbalt aen eene zpde nae 't upd welt nae De witte Zee
: AST ES SEE SEO Cabo de Candenoes lept ;!
Morsſons- Splandt gheheeten MorConowits/daer beoolten gaet een groote JInwick in'clant
wirs. waer het is leer vlack water/met veel ondiepten ende dwaelgronden. Het is voo! d'
len gebeurt dat eenighe lchepen hier in verkeplden/meenende datſe de Mondt vand,
î Witte Zeeinliepen/ want het meelt met de ltreckinge ende oock mec de hoochte ov! |
een comt met de witte Zee/maer Het ig goet aen Het landt te bekennen ende te nder!
chepden/want de Kulkche kult beoolten Candenoes is alcemael een dupnich lan
een vlackeltrant/en de kulte van Laplant hooch ende bergich. Jn dele inwück g!
cen Kiviere D003 Het landt/Daermen met Lodges deur can comen ín de witte Ze:
: Mettens Dele Tnwijck ontvent twintigh nwlen oolt ende oolt ten zupden "j
Colgopa. Candenoes lepdt dat Eplandt van Colgapa-is thien mplen langh/ men mach d i
rondom leplen/ maer op de zupdzpde loopt een groot riklanghs het landrt : die WD
oolkten comt/die moet dat ſchouwen/ want bet ig aen et weltepnde van het Epla"
- valt. Op dit Eplandt Houden groote menichte van Ganlen/die des Homers 0 let
Kael zin ſ’onder eenighe vederen/die ſitten en bzoeden op een Ep / dat zy onder hs.
… tet hebben Lgghen/ ende bzoeden alfoo haer jongen ut; Die zijn daer met ala
menichte dat de uilen Daer comen met Bare Lodges aen landt, ende leggen vn
oft bert op het landt/ende jagben de Ganlen met Horken (oo veel ende overyloedial |

(eer Kennelijck / Daer Caen bij groote krupllen op tot teec

inhaer Jachten okt Lodges/dat fp Díe in tonnen (outen met menichtens |
Tuſſare. Van Candenoes tot het Eplant Tullara ilt ooltzupdoolt zz mplen/daer tutſche"
Swelge. bepden gaet die voo,lz Jnwijck in. Bewelten Tulkara lepdt dehoeck van Hwels“
Tolrgba, n0es. Van Tullaratot de Kivier van Colcova is de cours oolt ; mplen/ dat is !!
© goede RKivier/diep zinde 12 boeten/daer en is anders geenhandel/ dan dat de N al/
baer kotten: hz won) ende S.Niclaes met Lodges om haerlieder waren ;
lane. Vik mplen üesoiten de Gibier van Uioicova envr vo giibier vanPitſanahaer tt
p aer les voeten waters endeis een anbekende plaetſe, daer en bewelten lepdt tu | |
proe? rep: ef : Olivier Bzunel inzÿn repſe van Nova He
Hkitsſora. zs Ontrent orte beooûten Pitcane lepdt de Nivier van Pitkoza/die (kreckt yr
SCO ae ard LA Deer eur
De Nibier comt/ſo wijcktmen weltwaert op nae ‘t Packhups toe/ende (et Daer opg
ende vier vadem/daer is een groot Izaf oft binnenwater. De ooltzpde vandk mitt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.