Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
! Y De kuiten aen de zuydzyde van de witte Zee. Is 
Ij ro Die planden tot Get EplanDt Hoaulnowits/datmen het krups-Eplandt 
Vil ls de cours zupdwelt ten zupden/ ofce ſoo eenige wullen zupdwelt thten clepne 
tigt van Ponop acht mplen.Langs dele kult machmen t over alſect? op achr 
Wen en vadem/en by contrarie winden de ghetpen ltoppen/daer gaen harde liross 
y. lander des voor-jaers vaneenebbe. ee 
Key hen De D2íe planden en het krups-Eplandt lepdt een hoeck daer ootk drié 
lin lap tagen bp malcauder/die wert dickwils voor het krups Eplandt agenghe- 
I Wol is 1zn wat clepnder in't ghesicht/ allmen dien hoerck gewaer wert/berromun. ! 
| linz als ofker een ſchip voor 't landt lach met doorgelchoten ktenghen. Het rechte 
| aller Enlandt heeft op 't noordepnde twee krupſſen/ en op 'tzupöepnde d.ie/upt 
Ih mercken zÿndie goet te onderſchepden. f: 54:2 Iz erg ita 
ue het lirups-Eplandt machmen reede maecken op ſeg enſeven vadem/men sr 
clay loo van benoorden als bezupden daer achter zenlen/ 'tis daer over al ſchoon en rups: 
re Men fet Dat het groote Krups galtnoozdoolt vanhem ltaet / daer is de rechte Evlandt: 
I odoorn tenzupden van de drie Eplandenen Ponap/aen de Gilchtzpde daer 
| meh Weleenſchze golke in/daer een groote Rivuterin comt/daermen op varenmach 
Ö da en liolmogro/ noch een ander Daer De ſtadt Slowoda op lepdt. 
 
Apdoolt van Ponoplepdt een Eplandeken vooz in de Meleen»ſche galke / daer rn: i 
| | ul reede onder maken voor weltelicke ende zupdwelte winden. ir ; 
| ur j audhoeck van dele Golke is een laeghe ſandéltrant/al met boomen bewollen/ 
hy. atomen oock etten bn De wal Geen Maer Dichte bp landt / alfmén wat van de 
| Uhqg\eydt op neghen vadem/ Daer is de grondt vupl/van daer langs de walnae de 
m Won Hoeck toe ilt al een ſchoone lrandt. ) IT 
VI Hoofifluck. De Zeekuften en Havenenaende _ 
zuydzyde van de witte Zee. 
INES An het Uirung-Enlandt tot den blazuwenoft graeuwen boeck is 
JA DE COUrS zupdwelt vikchien mplen. Jn du vaerwaterin demon Grid 
| P/F vande witte Zee gaen lomtijts groote ſtercke troomen, belonder Sr 
| VIS) zes voorjaers/ door de gheweldighe afwareren van t kmeltendes vaude 
' CN Jee (neeus Dat van alle Kanten op de witte-zee valt/ en door deſ»e engde tvitte Zee: 
NHL Es 
| tang ODE, datmen bp een revelycke Koelte mec volle zeplen niet pa! als het ghetp 
Ppen/daer moetmen op letten. 
    
| tens dem daer ilt goet leggen vor ooltelycke winden/noordoolte wint is horck- IM 
hock qmt/de grondt is daer redelijck goet/ doch de zuuverlte niet. Van de graenwe 
mighr jîtwaert nae de Meleenſche golke is de kulte al ſchoone ſandtltranc/met loin- 
datr hz cken van derdehalk en dzie vadem langs de wal niet verre buptez landt/ 
! Dany den De Groom met grooteraelinghen oberbalt. | ql: 
thien y Llaeuwe hoeck tot de Kivier van Ärchangelis de cours zupden ten welten 
u Keeten len. Allmen lo na De Hibier toezeplt/wertmen het lant een goet turk weegs 
"' ü iy tige Piclaes erft gewaer/ Doet hem op aen Een lange Kreeck/ Daer nae Doet 
Eet lant op nae De Wibier toe als oft een vont Eplandt was. daer na »ſietmen de 
 
| tg. van Ö. Nicolaes/ als die zupden ten weltenen zupdzupdwelt vanuſtae!tdan. 
| Dent Den vooz ’t gat ban De Gibier pan Archangel. Om daerintezeplen/bzengt Ot de . 
| dum en van S.Nicolaes anderhalk okt twee (cheeps lenghoen beooltende krups zivter [vs 
| Wigi ut die ſó taende en leplt daer op aen.tot dat het binnenbolch comt te midden gel inte 
| beſteegdellte Podeſſemſke/gaet dan zupdwelt tenzupden enzupdwelt aen om boven zevlen. 
! (atis hot dzoochte te zeplen / die van de ooltwal afſchiet / als dan het binnenbolch 
| Mt botte baſch op denoozdoolthoeck van die Kivier)come aen het zupderſte vande . 
Ut ug chen die op ‘t middellte Eplandt van Podelkemſke kktaen/dan zijt gp DE 
an t gat recht op de dzumpel/de merckenvan de oolt lteert zin/als het baoſch 
"ten halben tuſchenhet zupverle en mivdellte Poveſkem>ke als ven hc eene 
 
| tet den graeuwen hoeck machmen 't ketten aen de zupdzyden op thien/ acht ok oaeen # 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.