OGrloge-
neg.
L Steenrif.
| z Eulann
îêff den.
î dÖGyoorhte
1ndemöt
. bande
titre ZEE.
bewagert voor ps Dat upt De Kivier comt. Het gen alhier onder dele € planden comt
mec het ghetv van Swetenoes meelt over een / het vloepter mec ſpzinghſtroon y
derdchalk vademoper neder.
x hoeck,

14 De kuften tuffchen de feven Eylanden, |
't oock ketten aen de ooltzpde recht nefkens de lteple hoeck / dan men lepdt daer niet
. Achter den hoeck van Swetenoes machmenin den Inwückloopen / enkletten '
daer bvooz eennoozden noordoolten enoolten windc/daer is ſchoone grondr.


I Hoofiſtuck. De Zeekulten van Swetenns
tot het Kruysseylandt.
NV An Zwetenoes tot Lombalcho ltrecke de kult
5)F/% zupdzupdoolt thien mplen. Onder L ombalthd
PFF machmenoockte reede loopen/ dan ten ilker nl!
F) leer goet legghen/belonder mec groote ſchepen)
e& gront is daer nist ſchoan/ en als de wint upter
> comt/dint het daer gheweldigh m. De gelegetl
RAADS SA hepot van dele Reede ltaer in de ligertm't gro
afgebeelt met de diepten Daer Dp/ghelelt nae hoogh water en D00 j
Groom. Pet water balt en walt Daer wel twee vadem op ennedt!
enmet spunghltroom wepnigh min als Dzie ofte Derde half vadeill
Binnen den hoeck oſte m de bocht van Lambalcho machmennt!
fetten / Daer en blijft nier over Dae boeten Water / en De gronDt itt:
ſteenigh en vupl. Benoozden Lombalcholegghen vjk Eplandt
langhs de kult geltreckt/bp nae ten halven tot Swetenoes. k!
Twee mplen bezupden Lombaſcholept een lwarte lteple pot /
Cot Daer toe ltreckt de kulte van Lombalcho ak noch zupndzupdod!
maer ban Dien hoeck tot Ozlogones is de cours zupden leven y
len/ daer tullſchen bepden en is gheen plaetſe daermen reede malik "
mach, maeral eenheele kult ſchoonen Repl. Dan den hoeck oi”
gPones ltreckt een lteenrik ak eengotelingh lchoot in zee/dat valt m ‚|
Ee een groot (tuck weegs dzoogh daermoetmen hem vo
DPanSltlogenoestot de Kivier Ponopzÿn vier mplen/ datr tul |
(chen bepoen leggen De Dzie Eplanden. Eert van Dzlogon:s tot "
twee eerlte Evlandenilt cours zupden twee mplen / van daer § u |
Ponopzupdwelt ten zupden twee mplen. Eenhalk mÿl benoozt ]
Ponoplepdr het derde van de dzie Eplanden/=loodat de twee en h .
Derde ontrent anderhalf míjl berlchepden leggen. Dele Elan
zijn geel lacger alg het balte landt; foo Date qualijck ofte Met teli .
en zijn/ten 30 men bp De al ig/men mach Daer te neffens DE walg”
naken op (eben vadem (onder mifdoen. pe
Te nekkens dele dzie Eplanden en Ponop is de mondt ya!; '
witte zee op 't naulte. Ontrent dpzie mplen dwars van de de! f!
landen t’ zeewaert midden in de mondt lepdt een dzoochte Die Ti,y
onekken en lkeenigh is / en tot ommighe plaetſen mec laegh W4
Swetenóes.
Aldus iſt landet ghedaen tuſſchen Swetenoes en Orlogenes alſmen daerverby zeyle,
2 hoeck,
3 hseck;
droogh boven water comt/ lepdt geltreckt zupden en noon
A
||| ee el
ee witte zee / maer tis daer vlack water oneffen en leer Di |
Ns vaerwater is daer beweltenheen en diep vikentw! !
W Pono ig cen Kibiere / daer blikc met laegh water niet mtr W
V: thien voeten/ het vloepter met ſpzinghltroom dzie vadem op en
der/en met eendaghelÿcx tp vÿkthien voet.. pan
U


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.