35 Kort onderwijs inde

1 Exempel.
Met de hooghde der Zonne boven den Horizon etz I v
noordelycke Declinatie. ri
EEE : g '
ten. rare. s ruhen Lone :: r
graden. Soomen dan SE rz de Declinatte de
treckt ban AS 55 De Hoogte / Daer blpft ober ] H
EA 430003 de hooghte Des Equinoctiaels. % El
Die ghetrocken van go als upt E C. deer Z B= f
Utz: § U
te des noorzder Po ,
2 Exempel. j
IMNet de diſtantie der Zonne van t Zenith. | ?
Aaet de diſkantieder Zonne ban 't Zenith (oft het complement ban 3pn hooghte) 3pN ZS 35 J
graden / boeght daer bp De Declinatíe nae het noden SE 12 gzaden/ iS te famen47b00:ZE
dediſtantie des Equinoctiaels van 't Zenith/ even aenB P de hooghte des noorder Pools. [
"s j 3 Exempel, : ..
Met zuydelycke Declinatie. | f n
Inde voorgaende figuer zy A F dé Hooghte der Sonneboven den Hozizon 28 graden/ dezunn. gd,
delpche declinatie E F 12 graden, Ho men De Dechnatie E F 1 2 boeght bp A F 28 / de hooghte dene.
Zonne men lirnght voo}) E A de hooghte des Equinoctiaels 40 graden/ die ghetrochen van AZ
tf Deb rr yher ZE fe ru! vooz do diſtantie des Equinosctiaels van het Zenith/ evenaen
ze
Waet inde boozgaende Figuer Z F zijn ee Zonne bant Zenith 62 geraden: (o men !
daer af treclit E F 12 de zupdelpcliedeclinatie/ daer blpſt over Z E 50 / do diſtantie des Gquinots
loan Der Eni eben (als bozen) aen B P De hoogte Des Pools / oft de hrethe der pläctſe
5 Exempel. ] |
Dp inde figuer hier neffens de hoogte der Zonnein
"t Zupden A § 8 : graden/dezupdelpcke declinatienrs.
20 gvaden/ (oo mendanE S zo borgt bp AS 82/ 't
aecht (amen 003 E A 102 qadenDaer af getrocken
§ Z odere blpft ober 12 gzaden piss § E Donar
Ius? is pan (oel onderen Che DEE k: ü ff
Hoven den Hozizon. ; S |
| GExempel. P t
Zp dediſtantie der Tonne van 't Tenithz s 8 gran
den- de declinatie E S 20 graden, meerder als de d
tie tuſfchen het Zenith en de Zon.Treclit darrom Z
8 graden/van S E 20 de declinatie/daer blpft over vooz U
EZ 12 graden / Dat Den Equinoctiael (tact noodwaert van ’t Zenith / als bozen.
So De declinatie en de Diftantíe Der Zonne bepde ghelpck waren $ graden: als ban S tot Z. daer :
zoude (blijckende bp de Figuer) gheenonderſchept zun tuſſchen het Zenith en de Linie/ vol: ly
gbeng; bepde de Polen (onder verheffinghe. !
Jndien De peplingh gelchiet bezupden de Aon/Dat isdat de Son Gaet nooDwaert
ban t Zenith / men (al Doen eben als hier voren/ als ok de Son ltont bezupdenher ]
Zenith, alleen met dit onder»ſchepdt / dat in plaetſe dat hier voren is gheſenevande lt
noorder Pool / hier verltaen moet werden vande zuyder Pool / en de bjeede dienen
danbint noozdwaert vande Linie/ nu ter contrarie bekomt bezupden de Linie. z.
1 U x-

f
b 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.