Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
foo legahen de Enlanden onder ’t landt batmenfe qualijck can lien / allmen pet wat 
 Enhalkmÿlbezupden Kinde is noch een groote Inwijck okte haven 1 daer voot | 
 
16 De kuften tuffchen Kilduyn 
eenzupdoolte Windt rolt Het cen wennigh/ doch Daer en can gheen (lach van water 
gaen. ; 
Verre in de zupdelÿcklte Bap bp nae voor de Liivier lepdt eenklip / maer bobet 
water. Bupten hec grootlte en 'ezupderlte Oplandt lepot noch een clenn rondach- 
tigh Eplandeken ofte groote klip / men mach tulſchen dat zupderlte en 't grootlié 
Eplandt/benoorden dat voorſz clepne ronde Eplandeken heen/ upt en inzeplen / dat 
is, men laet het zupderſte Eplandt met dat buptenſte clepne rond Eplandeken beyde 
acn (tuerboort/ en her grootlte Eplandt met het Warder aen bagboort allmen upt- 
zeplt/dar18 een heelnau gat/ maer heel ſchoon en claer/ſoo datmen daer niet en geef 
te (houwen als alleen een ciepn blindt klipken / dat lepdt aen 't noordepnde van k 
upterlte clepne rôndt Eplandeken / en valt metlaegh water d!oogh/ evenwelen ilk 
niet gheraden te ghebruycken,ten ware bpnoetdatmen niet beterenmorht . 
Die in dele Haven begeert te welen/moet al dicht bp de wal länghs loopen/om dé 
voorlz Eplanden in't gheliche te crijgen/ want door dien Get binnen landt hoogt is! 
vande walis. . 
leggen twee hooghe Eplandekens/ op het noordelÿcklte ltaet een groot krups/ mel 
mach aen bepde zuden van deſe Eplandekens om/ oock tulſchen bepden Deur/Dart 
binnen loopen/ en Cetten ‘t daer waermen wil op vifkthien/ twaelk / acht okte vijk vas 
Demy Diep oft Dz00gh nae datmen verre infeplt/ En leggen daer voor alle winden be- | 
fchut/Dan alg De wint Kerck upter zee Dwars op de wal ig/can 't Daer binnen wel wat Y 
rollen/maer daer en can geen Mach ban water gaen die hinderen can. Een wepnigy 
benooden dele haben lepdt eenlaeg langh Eplandt dicht aen de wal/daermen Dele 
ghewelten oock aen bekennen mach / tulſchen dat voo;ſz Eplandt en 't valte landt 
machmen deurleplen (onder mildoen. . ) ; . J 
Dan dele haben tot de ſeven Eplanden zijn D2ie groote mplen. echt benoogDel 
aen ’c epnde van De eben Eplandenlept een (choone groote lantbap/daer ’t 00 go 
(etten ig 0002 zupdelijcke en zupdoolte winden/ maer ooltelÿcke wunden ne ] 
 
zeelijche ofte noordoolte windt it Daer quaet eggen! want daer voor en ler 9 
ver»lchut/men lettet daer op twintigh/ vijkchien ofte twaelk vadem/nae vatmen 
I Ye goud? de wallendt. De Auden noemen dele Bap De gouden Bap/om Dat De Grand vai J 
root (ant is. 
Ae: rr. matckthoogh watereen M TH | 
" —— 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.