—— =———sssm ei
Konft der Zee-vaert, 23
4 Heboven den Hozizon/ ofte de ghetalentullchen E F en G B t'ſamen, dediltantie okce
n afdantder Sonne vant Zen). ,
… Exempel.
EE uur
. t; erde De onee wur yu tafellien cectjt op den Dogen, z ſ o ruhen 1)
ioo g ;
er bande hooghce, oft de diſtancie der Tonne van t Zenith. HED WE stig ied fie
én ; 299 als, as drt Ter
h! AX IP Hoofſtſtuck. Hoemen des Polus hooghte lal vinden
] : aen de Zon. dod 5E mage]
i M de verhefkinghe des Polus oft Equinoctiaels te vinden by de Son men
e moet cerlt en voor alle dinghen weten of men iz benoozden ofte bezupden De
de Don. Tentweeden / oklenoordwaert ofte zupdwaert1s ghedeclineert vande
en lime. Hzec eerſte of de Don ltaer/ ofte bezunden okte benoorde1 he. Zenich/ merckt-
t menlicht aende ſchaduw, allmen pet wat verſchepden is van de Son / mat niet fo
; licht als die nae bp over c hooft (taet. Hoomen daneen Compas voor hem lteldc/ en
ken Alrolabium daer over okce nekkens hout/ d'eeie kant xechi nae t Noorden/d’an-
s der nae t Zupden / ende Hon (op t hooghl zunde) laet lehunen door degaten der
dVoren,/ de Wucer »la! toonen/ ok de Hon Raet of bezupDenoft benoorden 'T Zenith/
‚En Met en hare hooghde boven den Pozizon ofte diltanrie ban 't Zenith. Het tweede;
Der Sonne Dechnate bindtmen doo? Het vierde PooftBuck.
?. Indien de peplingh ghelchict benoorden De Zop; Dát ig/ Dat De Zon Eaet zupo-

, YWaertvan t Zenuh- ents dedeclinatie noordelpck / tien treckt de declinatie vande
. gebonden Booghte/ het overblykſelis de hooghte des Equinoctiaels 1n t zupden /
1 datgetrochén van90/ blpft de hooght vande Polus/even aende bzeette van de plaets
erden daer mens. i .
_ 2. Okcelomen Aarie voeght bp de diltantie der Sonne van het Zenith /
menvinttenecrltea de vervullingh van des Equingctiaels hooghde in t zupden/
dat is de diſtantie tuîchen den Equinoctiael en hetZenith/even aen desPolus hoog-
de oſce bzeeite der plaeiſe daermenis. n ung s, j
gba ner een B ooghhe ves Equinoctiaeis up ven Poztzan
lnhetzupden. J meer als -0/ de Equinoctiael linie is dan benoopden het Zennh;/
I efken loo veel: als Dat ghetal meerder ig als 90 / Dezupder Dool fo veel boven/ en den
yoorder Pool daertegen fo veel onder den Horizon. A een 90/ de linie Equinoctiael
Hogan effen 90 graden verheben rechcin t Zenith/ en bepde Polenleggen aen den
+ fte (oomen de zupdelpcke Declinatieaktreckt van de ghevonden dilſtantie der
j Sonne gan t Zenith/men behouc des Equinocciaels diltantie van het Zenithe ven
L Aendesngozder Polos hooghde. Soo de declinatie meerder is als de diſtantie der
M S onne van t Zenit: ín fulcken gheval/ treckt des Sons diltantie vande Decli-
natie/ 't gene dacr aver ſchiet / effen Coo veel is de linie Equinoctiael gheweken van
. Senith nae t nogzden / de zupder Polus loo veel verheven/ en de noorder loo veel
ühekoncken onder den Horizon. Js de Declinatie en de Diltantie der Sonne van t
a . f; bes a Itaetdanin € Zenit en bepde Polen leggen
j D 3 . I Bx-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.