Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
II Hoofiffuk. De Kuíten van Laplandt, tuflchen 
Wardhuys en Kilduyn, 
9E Va An Wardhups tot Den hoerk ban Kego ofte het Didchers Ep | 
&\ 7 A landt is de conrs zupdoolk en zupdoolt ten zupden acht implen! 
I q ZK daer tullſchen bepden is een groote Inwÿck daer verleenen 
sive (AAM, (6 ) Voerden en Kivieren zijn/ onder ander De Tuvier Putlingh/ Dal 
Biringh. Bg A Wa ref cen groote (choone en rupme Kivier Daemen met groote lchepell 
ZA ere ai eng Ee B ee en ADE 
befonder geene waren. ZupDzundwek van den hocck van bege eggen wee Cp 
landen Daer bezunden looptinen in TPunnickefoogt. 
Az G] 
      
 
| teegotofte Uegoz is een ſchoone haven/leggende aen t noorzdeynde van t Diſchers Epland! 
 Vankool. eynde van t DiſCchers Eplant na de Hiviere toe zupdzupdoolt en SDE Ei wit 
Viſſchers wepnich binnen de hoeck/ daer legghen twee aft D21e klippen aen De noordhoeck vad 
Eulandt. Je haven/en noch eenblinde middenin t gat/men moet Die blinde met zie ander kli’ 
pen aenltuerboozt van hem laten/en loopen bp de zupdwal in/en wickendanachtt! 
De voorlz klippen/ en letten t daer op leven okte acht vadem / t gat ſtreckt zupdw! 
in/t is daer lo goet leggen als in eenige havens daer ontrent op die Kuit. De Deen! 
Oofter: noemen dele haben HBolterhaben/ daer plach De Gape te weten ban de vilch/ daft t 
Haven. moeltcomen coopen/ daer van heet noch dat Eplandr (daer Kegoz aen lepDt) Het DI 
ſehers Evlandt/ ten is epgentlÿck geen Eplandt/maer (eer nae ig mer ecn fo (mall! 
hals aen 't valte landc valt / dat de Kullen die van Kildün ofte de Kivier van et ] 
comende nae De Rivier Pitſingh unllen weſen / achter dit landt heen varenen hs" 
ſchupten over dien ſmallen hals heen halen/om niet bunten om te baren. g | 
Tans. DVDanegozr tot Laus is de cours langs de wal zupdoolt ten zupden wel »loo goltt/ 
lÿck ſeven oft acht mplen / dat is een eenparighe rechte kult ſonder hoecken ofte 
wijcken al verbv Laus tot Tiepena toe / maer de zupdhoeck van Laus ltreckt ft 
wepnich upt / daer op lkaen twee Warders / benoozden die hoeck is de haven h ! 
Laus/een lchoone landtbap/ Daer ‘t leer goet legghen is vooz zupdeljjcke okte 00 en 
lÿcke / maer niet voor noordelijcke winden. De winden tultchen het noozdwelt op 
noordoolt waepen daer open in/ en maken Daer leer hol water / men lepdt datt er 
twaelf/hien en acht vadem nae Datmen verre in loopt/hoe verder hoe dyoogtr! at: 
al (choone op-gaende ſandtgront. Van Laus een wepnich nae Kegoz toe EPD, 
Ore! on ie it goet (etten boo, ooftelijcke wint/op (choone and” 
Ciepeni. Van Laus tot Tiepena ilt een groote half mijl / aen den Hoeck leggen ſommidl! | 
klipkeng/ dan men canfe niet ien / tens Datmen Daerdichte bpig, Tiepena in 
;choone haven/ allinen van benoozden comt moecmen: lo verre om de zund loop [n 
De wal langs tot Datmé open daer in liec/en ſeplen daer midſwaters in/allmen ur oV 
zupden comt opent het gat hem lelve/daer binnen comende moetmen noordw len 
wijcken en daer letten men lepdt daer be»ſchut vooz alle winden/daer zin geen VP , 
die u mogen hinderen okt deeren,maer 't iîer over al lupver en (choone landt9!,.;g 
Recht om dé hoec bezupden Tiepena dat is aen de zundweltzyde van t vil’, | 
Goetwens. Eplant is noch ven (choone haben Daermen te reede mach loopengepeeren BO ot 
: Dan Laus tot De Kivier ban Kola is De cours zupden ten ooften en zupdzupd gell 
 ontrent acht mijlen/ maer liildÿn en Uaus leggenverſ»chepden zupdoolt ten 3u 
: wel »oo ooltelick/ennoordwelt tennoozden wel loo welteljck/oock acht mplô! p- 
VDetziviee Omop de Liviere van Kool ofte (ola te ſepltn / Coo gaet van Laus ofte het ;;; 
loopt bp het Hooghe landt van Podenwolck om; (oo (al hem Dan De Ai 
openen. Allmen by den Hoeck ban Laus is/ machmen het Eplandt UD A ook 
Libiere van Kool ofte het lant daer by lien; tulchen Laus ende De Hiviere V "recht | 
is oock een groote Jnwück. Als ghp nu in de mondt van de Aiviere 3ijt/(0D Tae it 
die eerlt in zupden ken welten / daer nae zupdzupdwelt naer dat Eplandt O/T 
de Ligerte van deſe Niviere met A vertepckentftaet / dan te met zupdwelt tel el | 
(voo,bp het E plandt ghetenckent met B)nae het Traen Eplandt toc/Dan zur up 
Cen weden/ En te met om Den Hoeck welk tenzupben / Daer naer wetn na geld 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.