Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
GE S 
8 
gradén de Sonverheven tact boven Den Horizon / daerom / hoe de Hon hoogher 
Baets hoe men meerder getal beromt. Soomen het ander ghetal ghebrupckt ; men 
Ge Son hoogher ktaet / hoemen( contratíe als vozen) minder ghetal bekomt, 
rt ooghepnde 92, en werdtnae tupterlteepunde verminderende ghctelt / als van go tot 
. moepelpck enhinderlpck / bekonder allſe hoogh gaer. Men kan dan bequamer de 
ABC6° / en den anderen ADE zo graden begreppr : tellende bet ſchupkken G 
Kort onderwijs inde 
K Men iest ſ0a met de Graedboogh als Altrolabiumte ghelpck twee verlchepder! 
dinghen. De hoodghte der Sonne okte van ecnighe Ster boven den Horizon/ en 
oock hare vervuilnghe van de hooghte / dat 18 / hoe verre die ſtaen van t opperlte | 
punt des hemels boven ons hooft. 
' Dekanedes Altroiabmms1s ghemeenlpck gh:teeckent met dubbeld ghetal / het 
een begmt van onderenopwaerts met 1. 10, 20, 30, etc. enndighende boven nefkens 
deringh niet .. et ander begint boven neffeng De ringh met 1,10, 20,30 NEDET: 
twactts/ epndightnDe met 90 aen De onderkant ban De halve Circkel. Wanneermen 
de Son metten Aftrolabrum peplt / enhet eerlte ghetal ghebrupct/ dat wp hoe veel 
bindt niet de hoogthce der Sonne / maer de vervullinghe vande hooghte / daâtis/ hoe 
veel de Hon ltaet van t opperlte punt des Vemels boven ons hookc/ en daerom hot 
De Graedboogh wert oock gheteeckent met tweederlep ghetal / het eene heckt na 
 
80, 70, 60, etc. Det ander begur by ‘t ooghepnde / en waltter contrarie nae 't upterlte 
ennde als vanr , tot 10,20,30. etre. Wanneermende Son ok eenige Ster peplt met de 
  
  
  
   
  
    
Graedboogh, en heteerlte ghetal chebrupckt/ men bevint hoe hoogh die Haen boben . 
‘Den Horizon/hHoe de Son ofte Ster hoogher ltaen, hoemen t krups dan naerder het 
dogh/ en daer door grooter ghetal krpghr. Soomen het ander ghetal ghebrupckt! 
men bindt niet Goe Hoogh eemgh Hemels licht) datmen peplt/ boven den Youzon/ 
maerhoeverre dat van 't Zentch ltaer/ hoe laeger de lichten ltaen/ hoe t krups ver 
der van t oogh komt, en t ghetal meerder is. 
Q Hooeweldatmenm tpeplen met de Gzaedboognae de Son / tot ver»ſchooningh 
Derooghen / gebzupckt roode of blacuwe glacskens / 't is evenwel voor t gelicht heel 
Hooghde der Sonne vinden upt zpn lchaduw door dufdanigen omgekeerden G2aeD- 
boogb ofte Dubbelden Dinhoec; als hier volgende afgebeelt Kaet/ Daer ban Den eenen 
 
/ F D INN IE \ 
Z E U 2 D V 
é gijeial Van graben / naedat de hooghte der Sanne verepſcht / en lende doo! |:; 
et bilier F-aen de onderkant ban ADenWozizon 7 men (chupft F foolangh op Mi 
der / tor dat de ſchaduw van C valt op't Tafelen A tuehen De twee linien / 't I/ 
dergradendantulſchen G C en DF 't amen ghevoeght/ wÿſt de hooghte der S 
mE c E .. - -2 
ot 
! 
II- ; 
In 5 ; [ 
u 
ſ| ] 4 / 
1 + 
. . EN M ti:; 7 Ch . . J 
Wia A. . 
OT CM
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.