| VI Hoofiſtuck. De Noorweeglche Kultvat Tromlont tot de Noodkap:
Va An t Eplandt van Tromſ»ondt tot Surop ilt ooltnoordoolt elf
VA \ V FI/% okt twaelk uplen. Beoolté het Eplant Troinlont gaet de Trom-
2D JD lont mtullchen de Eplanden Fogeldeu en Skprkeu/ allmen daer
AVS) in (pit lacrmen De Eplanden oppen en Loppenkalf acn Bag-
CLS Vb Ted booxt bupten de ander Enlanden ligghen / daer binnen zijn ber:
ER nen - PM
: gigultchen oen Hurop zeplcmen door Superlondt en Stierner»ondt in de | | | |
ee an Alten-botten-daer tuiTchen laet men Dan aen ltuerboort Niuskioerd/Axe- | M
en Langekioerd. Aen bagboozt bp de welt hoeck van Surop onw aen het lant AIN |
hu Surop lept een haven/daer bp oock een Viſſchers Dorp. bepde geheeten Haeſ-

ick. Surop ig ontrent acht mplen langh/ îtreckt op de bupten zpyde ooltnoordoolk.
te Deven okc acht mplen beoolten hec Evlandt Tromſont/ontrent twee mplenbun.
| ch, lande/lepe een teenen d)oochte wepnigh onder water. Jan Hupghen van Lin- Dlochte.
den in zÿn tweede Kepſe na Nova Zembla in't Jaer 1 59 5 zenlde met zijn Schip
ae op bp ſchoon weder en echt water/Dat 't Hout Daer De keben mede geboert was
; f? (paenderen Daer af ltiet : doch ‘t Schip drapde na (ommige Gooten mette hevcke
nach egoaer af. t {ste bermoeden Datter meer legghen Dan men (ien can/ ofte tot
ontdeckt zijn. :
da nerent 4 tes § tenn. van 't ooſtepnde van Suropllepdt dat Eplandt Ingen/
er tullchen leggen noch Reksholm en Schipholmclepne Eplandekens daermen
| Abende 3boen om mach aenzeplen tot achter Ingen oft Surop.
h Iîen tuſſchen Hurop en Jngen in comt/loo lepdt dwars van Surop ak nae het
h krlant eengoede haven geheeten Hanrrfeelt. Wepnich bet inwaert leggen twee Bamet:
node Dolmen; en Daer tegen over cen Reene gebeeten Slechtenes. Tulchen Ha- kery: Ñ
i tkeelt en Slechtenes/eer datmen Hlechtenes crüght / lepdt een Inwÿck aen het Hiechte:
nigh ban Surop/daer is goede reede op 25 oft zo vadem/dicht by de wal. Een wep-
iges verbp die Holmen aen het landt van Suren! tegen over de Rivier van Alten/ IVI
SN Goede reede gheheeten Goeshoop een (choone Sandban. Goefoog |]
tenTüklchen Ingen en de Noordkaep ofkte het Eplandt Maggeren lept Helmſhup/ velmſ.
îhe lande Daermen rondom zeplen mach/dat heekc aen de n.w. zvde een Inwyck buy.
lyedeeten Ackekioerd / daermen reede mach maken voor zundelÿcke en ooltelicke Ackeft-
ys en/an de zupdooltzyde is een bap gheheeten Knaarwück / daermen te Reede serd.
EE ater üs
| te nm eggen be Epiandekens an Stappen. Aen De SDS TEE van Baggeren Kaep . u
h, ! den oolthoeck Lent Keelwijck een goede haven. Aen de lelve zundoolt zvde/ Stappen, M
OCE SES ZE
U t/daer is ; reede en beſchut boo; meel alle winden. | reuſgnde, | |
line Mach deur Superfondt bewelten Suren in loopen achter Surow Ingen ll
tt pn en meer ander Eplanden Daer bezupden: Doo berlchenden gaten bezuns

BE an Ugereu langs/ en comen tullchen de Noor-dkaep en Noordkpn weder in zee.
Us zz:
|
4 v Mage, Surop en de Kivier ban Alten | YYAn ‘t Eplandt Tromſont tot het weſtepne | |
00 dg hoogh water een zupdweſt cen w/ | ban Surop 0.n o. ro oft 1 1 mplen.

Am ft ten ooften maen, Van ’t ooffepnde ban Surop tot Jngen o.
Be ie oordaep ts u uur: ten 2322: (00 De Aerden 5 SDV
Mute det noozvweſten en.weſtnogtdweſien, noorden ? uh ro! ve se "y mplen. -
Ode nghs Finmarcken heen nae de ve! de Noordkaep ze Denn en
W !
: De Noozdlianep lepdt op de hoochte van 71 graden zo minuten.
?deer, ; Boeck, t C z Hoe

FNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.