Msmens
daelſche
_ EGSulandes.
Bulk.
Bee
| | Craens
| s
Loffoert.
fRatls
ſtroom.
Santen.
Tram-
ſondt.
Y Hoofiſtuck. De Kult van Noorweghen
van Dronten tot Tromfond,


WZ C cours van bet Eplant Grijp . ;
[ > kot de Nomendaelſche Eplan- /
s RE?) P den is nootdoott veerthien up- '
# UF fa laude Gut MGE / ij
Z) kenoolten acht enveertigh mp- M.
halven de BE EO M
Eplanden Hepligelant ende Traenoogh. Traen- [;,
oogh en Rult legghen ver»ſchepden chien mplen. 1 '
Van Rul tot Wero is decours noordoolttenn. (
even mplen / maer tot Lokkoert noordnoozrdoolt W
vÿkentwintigh mplen. Tullchen Wero en Lof:

koert lendt de Maelltroom / daer machmenniec . § zeg
deur»eplen dan bp (til water. Bp de welthocnt. Q-. | E BSE
van Zoffoert machmen inloopen/ en daer achter VIS é s >
Reede maken : Oock van daer voozt binnen tul: Gj | E ESS
fchen De Eplanden en het vatte landt deurloopen/ q.'| S © & S
heel tot de Noordkaep coe. [, | § U ZZ
Tullchen de Eplanden Welterhol/ Samenen (!.) § S Êô
Tromlant machmen oock tot verlchepden plaet- (;. E u 1 S§f
ſenin loopen en Üieede maken. Meting dele Eh: |Z | E23
landen leggen hier en Daer op ſommighe plaetſen ſ [' D V S § :
blinde lilppen en Rudſen/ eengroote mil enmeer (!)..) E //] § ZE
bupten lande. Dit langhs dele kult zeplt mach 13, " S.. §
daer op verdacht zin, t S | z iF |
Van'tghety en loopen der ſtroomen. (// 5 1 z äs
AEn defe Kuften maeckt bol zee een zupdzupdtwefteen W/ 5 (/ tz
neen aile (/ (} P |C F
Finmarken heen nae De Poozdkaep, : 4 € ! § Ê
; : ./ / | A Z.
Streckinghen en Courſſen. uu | te |
; ; „ © 7
VU eN og M z
Van Hanien tot Hurop n.o. ten o. 32 mplen. U § 5
Hooghten. ' Ê
' Y- be
tw


ê Hetooſteynde van Weſterhol vertoont aldus;/ alſmen d
zeylt ontrent vijf mijl daer af.

Vertooninghen deſer Landen uyter Zee.
ULD
voooft ten supden/en den Boecf Mette
ghe berghen op 't ooſteynde zuyden:aer by langhs
r. Vs eN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.