Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
graed 2376. Indienuluup 
doen 
EEK 
 
 
26 Kort onderwijs inde. 
verdeelt zun.Daernae neenit eenrecht Liniael lege her 
een ennde op 't punt C. het ander op elcke punt der 
vosréchrevendeelinghen/ en treckt dunne linienupt C 
deo: clck Der boorlchzeven punten of gradenin t qua- 
Dzant/ (oo langbe/alffe op 't berdt konnen Baen:naupt- 
wyplen van de voorgaende kigner. Neemt Daerna met 
De paler effen De halve lenghde van het krups ofte 
ſchunve/ daer ghv De Kock nae tepckenen wilt / îteeckt 
die van t punt Cnae B, als bp voorbeelt in F, en van 
D nae G, rreckt ſulcke twee punten met cen linie tot 
malkander / even in (mieke Deelen als fulcken linie 
gheſneden en ghedeele werdt deur de voorſchzeven li- 
men/ komendeupe het Center des quadrants/ even 
alſcoimnoetultock ghetenckent zun. Zün de krupcen 
langh okte korr/ men volcht de lelve mantier/ als te lien 
ig aendelinien HI enK L.diegetrockenzun voor krup- 
cen/ welcker helkt ſoo langhis als C H okte C K. 
Hoo dat voorlchreven quadrant / by ghebzeck van 
goede handelinghe, niet wel verdeelc/ ofce de lmien niet 
wel glzetrocken werden/ de ltocken daer nae gheteec- 
kent ſullen oock ghebreeckelpck wesen. 
gpet meerder zekerhept konnen die geteeckent wer- 
ben nae ghelpck gedeelde punten in maniere als volche: 
Berendt u een lkock/bekleekt die mec valt pampier(be- [ 
ter zouzyun met koper bellaghen ) treckt daer op een 
rechte linie oo langh als u Rock / neemt met een »lcher- 
pepaller de halve lenghde van 't krups / daer nae ghp 
nutepckeningh begheert te maecken- (lteeckt die loo me- 
nichmael langs de voorſz lmnit alde Daer op aen mach/ 
deelt elck die lenghden des halven crups / in 190000 ge- 
lpcke deelen. Daer nae lteeckt op de ltock die ghp tevc- 
Kenen wilt/ van het ooghepnde etten ] 
De van t krups/en maeckt daer een ſmal dwars Ltreep- 
Ken, vandaer af lteeckt voor elcke graed »loo veel der 
de halve leng- 
kelver declen' als de halvelenghde van t crups gedeelc 
tecckentis. i 
1s/ ghelyck in de tafel hier nefkens voor peder graed ge- 
Exempel. 
. Vooz de eerſte graed (ue chy telienen ban bat boerfchzeben 
a le BEEN no Gal Det, 
* Uzondt ghp de halve lenghde des erups niet verdeelen in 
EEE 
Hont gup dat noch mer doen bele het halve krups in 1000/ 
Dat ig een a minder / laec daer ens oock de achterſte lette: 
en bant ghetal Der deelen inde Tafel achter / als bp exempel/ 
boor de r 5 raed ke ;p: 3035 hoo; ve 57 
Der kont Deelen alg in 100/ En chen je De Deen 
in de Tafel z lettesen ban achter af ent zal u begheeren vol- 
. .; . 
 hz4| 880,1 |79| 93854 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graedboochs tafel, 
gr. deelen [gr. deelen. 
1 176, s 14751 
32 355 47\ 15386 
31 | rossr 
4l 724 1491 16757 
! z 4:! !! 
e l | 21% 
7 1393 § 2 19042 
s | 1504 |$3 19887 
9| 1708, 194 20777 
VR le 
11) 2931 56 22708 
12} 2349) 197|_23759 
13| 2572 s 24874 
14| 2799 |59 26059. 
15 | 3032 bo 27z2: | 
16 3270 hi 28667 , | 
j18 .! 63 VI 
r» | aon [64 33315 
20 | 4281 65 35107 
 
 
22| 4826 |67| 39152 
 
asl 5697l |70]| 46713 
26 ooz| |71 | 49758 
27} / 6zx8| [72 _ 53137 
28} 6643| [73] s6912. 
29] 6976| |74ſ 611544 
 
 
zr | 7675) [76 71445 
z32| Sogo! 177! 77769 
33| 8418|) 78] Ssr44 
 
 
ße 9 2.101 j80 | 104301 
3 
 
 
3z8| 10503) |83| 153499 
 
 
 
40| 1 1445| 85 219018 
41 | 11943 [86] 276362 
 
 
 
 
 
 
 
 
44| 13558, 89 |i135891 
 
21] 4550 (66! 37046} 
:3| 5108) [3 44 
24| 5399) |23|_ 83955! 4 
30| 7320 75 - 659581 
6| 9626| [sx 117062 |) 
37! 10057 182} 1330071 0 
z9 | 10965 84 | 1LoR11 ) 
42| 13469 |8$7 | 371885 | 
 
; ee ss | 56rsro 
XXIII Hooft 
 
95| 14143 99 eend 
see ee ee R {{ 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.