graed 2376. Indienuluup
doen
EEK


26 Kort onderwijs inde.
verdeelt zun.Daernae neenit eenrecht Liniael lege her
een ennde op 't punt C. het ander op elcke punt der
vosréchrevendeelinghen/ en treckt dunne linienupt C
deo: clck Der boorlchzeven punten of gradenin t qua-
Dzant/ (oo langbe/alffe op 't berdt konnen Baen:naupt-
wyplen van de voorgaende kigner. Neemt Daerna met
De paler effen De halve lenghde van het krups ofte
ſchunve/ daer ghv De Kock nae tepckenen wilt / îteeckt
die van t punt Cnae B, als bp voorbeelt in F, en van
D nae G, rreckt ſulcke twee punten met cen linie tot
malkander / even in (mieke Deelen als fulcken linie
gheſneden en ghedeele werdt deur de voorſchzeven li-
men/ komendeupe het Center des quadrants/ even
alſcoimnoetultock ghetenckent zun. Zün de krupcen
langh okte korr/ men volcht de lelve mantier/ als te lien
ig aendelinien HI enK L.diegetrockenzun voor krup-
cen/ welcker helkt ſoo langhis als C H okte C K.
Hoo dat voorlchreven quadrant / by ghebzeck van
goede handelinghe, niet wel verdeelc/ ofce de lmien niet
wel glzetrocken werden/ de ltocken daer nae gheteec-
kent ſullen oock ghebreeckelpck wesen.
gpet meerder zekerhept konnen die geteeckent wer-
ben nae ghelpck gedeelde punten in maniere als volche:
Berendt u een lkock/bekleekt die mec valt pampier(be- [
ter zouzyun met koper bellaghen ) treckt daer op een
rechte linie oo langh als u Rock / neemt met een »lcher-
pepaller de halve lenghde van 't krups / daer nae ghp
nutepckeningh begheert te maecken- (lteeckt die loo me-
nichmael langs de voorſz lmnit alde Daer op aen mach/
deelt elck die lenghden des halven crups / in 190000 ge-
lpcke deelen. Daer nae lteeckt op de ltock die ghp tevc-
Kenen wilt/ van het ooghepnde etten ]
De van t krups/en maeckt daer een ſmal dwars Ltreep-
Ken, vandaer af lteeckt voor elcke graed »loo veel der
de halve leng-
kelver declen' als de halvelenghde van t crups gedeelc
tecckentis. i
1s/ ghelyck in de tafel hier nefkens voor peder graed ge-
Exempel.
. Vooz de eerſte graed (ue chy telienen ban bat boerfchzeben
a le BEEN no Gal Det,
* Uzondt ghp de halve lenghde des erups niet verdeelen in
EEE
Hont gup dat noch mer doen bele het halve krups in 1000/
Dat ig een a minder / laec daer ens oock de achterſte lette:
en bant ghetal Der deelen inde Tafel achter / als bp exempel/
boor de r 5 raed ke ;p: 3035 hoo; ve 57
Der kont Deelen alg in 100/ En chen je De Deen
in de Tafel z lettesen ban achter af ent zal u begheeren vol-
. .; .
hz4| 880,1 |79| 93854Graedboochs tafel,
gr. deelen [gr. deelen.
1 176, s 14751
32 355 47\ 15386
31 | rossr
4l 724 1491 16757
! z 4:! !!
e l | 21%
7 1393 § 2 19042
s | 1504 |$3 19887
9| 1708, 194 20777
VR le
11) 2931 56 22708
12} 2349) 197|_23759
13| 2572 s 24874
14| 2799 |59 26059.
15 | 3032 bo 27z2: |
16 3270 hi 28667 , |
j18 .! 63 VI
r» | aon [64 33315
20 | 4281 65 35107


22| 4826 |67| 39152

asl 5697l |70]| 46713
26 ooz| |71 | 49758
27} / 6zx8| [72 _ 53137
28} 6643| [73] s6912.
29] 6976| |74ſ 611544


zr | 7675) [76 71445
z32| Sogo! 177! 77769
33| 8418|) 78] Ssr44


ße 9 2.101 j80 | 104301
3


3z8| 10503) |83| 15349940| 1 1445| 85 219018
41 | 11943 [86] 276362
44| 13558, 89 |i135891

21] 4550 (66! 37046}
:3| 5108) [3 44
24| 5399) |23|_ 83955! 4
30| 7320 75 - 659581
6| 9626| [sx 117062 |)
37! 10057 182} 1330071 0
z9 | 10965 84 | 1LoR11 )
42| 13469 |8$7 | 371885 |

; ee ss | 56rsro
XXIII Hooft

95| 14143 99 eend
see ee ee R {{

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.