Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
| ! 
zt; j” Hooftſluck. Het Liedt van Dronten, 
[>69 An Stadt tot Stemmeshelt (okt Stenmmelnes) is de tours) bu 
§ tende Eplandenlanghs / noordoolt tennoorden ontrent twintighz 
mplen/'tlandt daer'tulſchen bepden heet de Voogdpe van Uoeml- 
AG ij éiitnecnes is eenhooghe kenbare Hoeck doet hem op allinen " ; 
r (SUSPD die(upten zupden okt welten comende) int gelichtcerÿght aen twee meſnes. 
I heuvelen / daer nefkens gaer dat Liedt inmer verſchenden gaten. 
  
| Stene een Gotelingh ſcheut van den hoeck lepdt een warte 'ronde klip gheheel 
| ut niet »ſeer groot/gheheeten den kwarten Os/ tullſchen die en den hoeck gaeteen zu 
Ker he vos;lz klip oock den warten Os genoemt nood hien 
att en opt dzooghlte vier okte vijk vadem met laegh water Diep | 
de [t Os hoe dieper/en hoe nader 't vaſte landt hoe dzooger water. Hecht binnen 
\E gh ip den (warten Og) lepot een ander groote klip ofte Eplandt/bleeck vancoleur/ 
die e get Witholm/ die laeten inzeplende oock aen bagboozt / men u! Tije mnl 
blinden Warten Osniec deurzeplen / vand'een tot d'anderiſt al vol klippen 
hu Eôh wehmigh binnen ofte tenepnden Witholmlepdt cen blinde Klip/die moetmen Blinde. 
ock aen bagboozt laten. Bp ltil weder okte llecht water canmen die niet wel (iew 
Ber alt pet wat koelt Canmen Die aen 't barnen mercken. Aenltuerboort binnen 
De itholm lept een ontalhijcke menichte klippenals geſaent langs oewal/ moieklipz * 
6 kenwepnigh binnen oft beoolten den hoeck van Stemmeſneslent Smeerholm/ Ennn 
gelande Daermen achter te reede mach loopen/en voor alle winden beſchut leg- holm. 
lit. behalven met oolte en noozdoolte winden/ die waepenDaer open in/ met lulcke 
ween Carmen vaer ooc niet uptcomen/ noch met zupdzupdoolte/zuuden/zupdzupd. 
det te enzupdwelte winden canmen Daer oock niet incomen. Men mZet van benooz- 
de DAT in zele cot achter het Eplandr. Jn't gat (dat is niet boven een kabellenne. 
dei en dele ofte thien badem Diep) [ent een clepn rondt Klipken ontrent CEN vas 
N ven met hoogh water/daer machmen aen bepde zvden bp omloopen. 
tùßzc . „dnoodwelt ontrent een halk mjl pan Den (warten Os lent noch een grooter 
aj. eeder maerlaeger klip/geheeten de Vogel die leydt mer hoogh water wepnigh Y b! 
Vaer mer cen pzinck loopt De zee Daer ober Heen, NBW 
da Tullrhen die enden warten Os ſchint noch eenrupmen wit gat in te reckew 
it; Daer tuſſchen benden 16 bol blinden en vupien onder water: Bp echt water en 
ms enfin gheraden dat in te loopen/ maer met Hoogh weder ofte Hol water/en Dat= 
El ü jziet beter mocht/ londemen opt bzekenen barnen van 't water daerin moghen 
Etn ij an de Dogel leggen noch Tommighe Klip: | 
peu Tere IE [s Us ge tutten ; en de voozrſz klip Méenhol 
klip, Vl gaet eenrupm en wijt gat in/hrel ſchoon Conder eenighe vuplen/ dae(naede [ 
tn AE De Voghel ghenoeme wert / al wat daer hinderenmach/canmen lien. De 
dar let am dae gat upter zeete vatten / zin twee keer kennelicke berghen die van 
arie ten oo ten noorden te landewaert in leggen. Deweltelÿcklte is een laegh- 
hecte ddt heuvel enrondachtigh/ van katſoen by nae als eenplatachtighe hoet/ ghe- 
d'e nde llapmuts. De ooltelÿcklte is een hooghe ſteple ſpitſe bergh / boven aen klapmucs 
Siny de met een kerk als een trap/ gheheeten de Manghelbergh. Als die over een kn Man- 
boo; dat zue ontrent oolt en oolt ten noozden van u / endan men oock vecht open gelbergh; 
> . 
| tung mdaerin te zeplen/Houdt die twee voorſz berghen over een/ en zeplt daer oolk 
dat Ol ten noorden op aen/okte(als ghy binnen de Vagel comt)wat ooftelijcker/alfa 
ly u ide voorlz bergen een wepnigh ap bagboort voor upc hebt / tot tegen t valte 
[,, n voazt daltnoordoalt hp de wal langs / (loo ghy nae Dronten wilt) tot dat 
Onee Dou oke Bo qgellegghen twee klippen/ de wettelijke oog 
'*ondachtighz, d’ anderis laegh en oock ront/en lendt ooltel cker van d’ eerlte nae 
+Geel, s Boeck, B 3 landr 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.