Konft der Zee-vaert. 25
XXII Hoofijluck. Van't maken der Graedbogen en Aftrolabiums.

H : M de hooghte der hemelſche
lichten boven den ozon te
Ge ee ESE
Inltrumenten, twee daer van zun
boven alle andere de bequaemlte
om bp der zee te ghebrupcken / de
gu dean tn de Ste
"Ten is niet pegelpcx dinnh her
makenentepckenenbandenAltro-
labium bp ghebzeck van handeling
daer toe vannode/ nochtans ilt no-
Dich Dat cen Kerman! Diele (al ghes
_ Bzupcken/ weet Datle wel gemaeckt
30: Om lukks te proeven : belier
ten eerlten met een pakler ok de gra-
Denwielverdeelt zun. en tweeden
( die hanghende aen een ltocxken
oft koozdeken)proekc met een dun-
neloot-linie ok delinie gaende van
bovennederwaert door? tCentrum;,
oock recht in't loot hanghr / Co wel
als de wpler over d'een als over
_ d’ander zyde ghekeert is. Ten
| derden / als de wpler met het punt
|. . recht om hooch ltaet / of dan ben:
| de degaten(daer de Son moet deur
- {chpnen) onder en beben effen even
| verre ltaen over weder zpden van
ghelpcke gzaden van 't Zenith ok
. \ Hodzizon ver»chevden / dat alles
wel gg / loo is die wel ghe-
Om een Gzaedbooch wel teteec-
ih- \ |. / Kenen/ maeckt eenetken vlack bert
: qr\coti a bangoedt D200gh houdt t 15 of 16
MIN en ea
VJ; [. must: eit langhs dêene kant een
[ep féchreliiitals indeFiguerhier nek:
: fun teu: u! le Eteettt
] CB.enupt Cdebooge Al B eenge-
Ee ea
| d'eenehelktdaer van/als AL, dect
{1 90 Deelen oft gzaDen aldus : eer
in dzie deelen, elck der ſelver weder/
indzpen/ die deelenelck in tween/
en elck der laetlte deelen in upven /
die bogabe A E zaldan in 9- deelen

ver-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.