IT] Hoofiftuck: De Kuften van Noorweghen ; van
Berghen tot Stemmef{nes. : |
TFP An Jeltefoozt okte de Waghe van Berghen tot Olde / ltrecktd!
LE kult noozdnoordwelt ennoordenten welten ontrent twaelk mplerl
/G. datis al gebzoken landt/met menichte van klippen/ daermenbil
OASES) en Deur ſeplen mach. De noozdſche Jachten comen van cad!
: 2.1 e akal binnen dat ghebzoken landc enklippen deur/ ach;er het Cy
Ip landt Harleheen-tot Berghen toe. |
Ontrent bierdehalk myl bezupden Olde leyde een groote

| ot Spe Err ru cr Vi EE De BEDE en 00 A
II z f ;! twee Eplanden vooz/daermen tulſchen bepden
ive. p eu klip! leggende alleen een Guck ban lande; en van de ander Kli)
|| | | ikreckter een rpe ar af rtl AE ; “ut uo;
m wet enurezuratn erde van Olde/legghen twee rpen klippen/daer vanlat"
| Oideis/doet het hem Y NE leggetr Allnien okte benoorden okte beul
| rondt nedergaende / maer dwars ofte ela oee le
booghe ronde heuvel/bp nat als fol. Men Ee han zünde! lexprbet aer.
achter Olde omnoozdoolt tot Oldeſondt inloo (uptenzupden comende) bc jj
der up. | pen / en comen benoorden Olde
OE cp EE
| wapxss. a Live gaer een groote Doert in't lanDt/ datt
|| | rie ghen bz hit vier klippen/ en t§ yr f;! eee tel
en nee oren a A lege EEG
owe eo dit ee [ Eznäelvotk eengroote klip/ vet
Ert -
Stadt. z, Toft. Lz; eren Stabt gact ven groote Wpde Doert n |
On tn AID
goord. Hetlandt van Sade cis § G keen wiltewin: „ci goal
Ee g
I voorde zee te hebben. De oda c Jachten ban ie f eenigb cn jat
I icht eu:
IMI Habens en qm. ov de zee loopen. t
I Ò1 ak Stadt. mach loopen/Dan zijn yt Ee havertens . daermen tf rt
neu ollanders bekent. „oort

Benoozden Stadt recht het landt :
| on BEE EE
u noeſk. ; n
eN GM BE a et TA
# pen gangb daer bupten om. ; 2 |
|
et de B
ten s! |
gn lande in loopeaidiegaer tea cpnven US planes van slowach sos eugat

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.