u
DES

„| s.
{al op feylen:
hrnoemt Strupshaven / en d’ ander Hchsorhalm. Bedelen
Splen nae Teltefioerd en Daer uptloopen ontrent noozdwelt ín zee.
en Kälmen upter zee tot Jeltekoert in comt/ loo comtmen bewelten Allandt teghen de
ken op t Liedt.
| lite.
tthien badem.
| en
SIND
! doet de Bock op/alſmê bezu
_ Ircuyptenes is voor dat Liet,
7
hz Werckenes tot Hozmes i oolt eenkozrt verlaet / daer Ip comende lietmen de voines;
„van Berghen voor hemleggen/ men lettet daer voor in de waghe op elk'twaelk
h Setoorden Allandt lepdt het Eplandt Parle / Dat is ontrent bier mplen langh/ Basle:
§ machmen ailmen upten uoorden comt aen bepde zyden om loopen / encomen
In de waghe van Berghen. De Parlefioerd gaet onirent noorden ten welten Basie.
ndo1dnoozdwelt tuſſchen Ällandt en 't landt van Parle unt,”

î Aldus is den bergh Sijck gedaen/ alſmen
benoorden Schuytenes is.
_ Hoe deſe Landen van inalkanderen en van ander Landen legghen.
Vt Schuytenes tot Bommelshooft n.n.
Van ?! o noordelijck s mplen.
jw melshooft tot ee |
u Van Cuysfoozt tot Harlen.n.w. ro mplé.
iN ten ig tot de Wrſiers pof en
boi deWrsiers tot Jeltefoozt oft de waghe
Ba gn n. ten weſlen - 2z20 mplen.
“loſtes thuntenes tothe: Vlie zupben éen
ui üer; het Teff ee
Ooyen ooften E-: 84 mplen.
Dg tot Walcheren zupden
ivfli zu gttenes tot de Volms voor Jar-
ls mgjanten weſten ofte wat weftelijcker
_
al ; Schuptenes tot Flambozger-hooft z.

w. ten zunden, 7 8 oft 8o mplen.
Van Schuptenes tot Tinbup is de cours
zupdweſt +22 78 mplen.
Van Schuptenes tot Boeclienes weſt ten
zupden wel so zupdeljics. – s54 mplen,
Van Schupcenes toc Hitlandt weſt ten n/
en weſt noo!dweſt so mplen.
Van Schuptenes tot het noor/depnde ban
fs
_
Hiclandt weſt n.w wel ſoo noordeljek 53 ofs.
4 mplen.
' Van de Wrsiers tot het Vlie zupden ten
ooſten .. rere 77 aft 78 mplen.
Van de Wrsiers tot de klippen Wtweer n.
ten weften. - 30 mplen.
Dan Feltefoort ofte De waghe ban Werghen
tot Hitlandt weſt RA 36 mplen,
Dan Teltefoert ofte De waghe ban Berghen
tot het noozDepnde van Pitlandt; weft en welt
ten noo}den : 38 mplen,

Hoochte.
| Vrwaqhevan Berghenlepdt op de hooghde van - 60 graden ! 5 oft 20 minuten.

Allandt machmen El
Schoot.*
holm.
Jelte-
JArndezupdhoeck van Allandt lepdt Jeltelchaer/ eenclepne ronde holni' daer op Uefrv.
ju |I Watten groote pfere vingiy/ alfmen het Ziedt op comt/en bp Cilte perijckel lijdt ban fuer.
m oomen omDe no03D gedzeoen te werden berk Bdandt/ Dan bzengtmen met De
Dt een touw daer aen valt/ men mach rondom die voorlz klip ſwapen (onder pe:
fiozd.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.