Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
s Hoemen ’t Liedt vári Berghen ' 
Haven voo) die om zupd begeeren te elen, heekc voor aen een naeuw gat, daer oock 
niet meer als dzie vademdiepte enis/maer binnen ilt daer cupm en wijt/en twintig 
vadem diep. Bewelten de renne Linaep heen ilt wijclte/ daer bedolten om lepdt ecll 
u:: VEN lepdt een holmken ak, men mach tullchen dienhoeck en dat halup | 
endeurzeplen.. H 
Saghelm Dan De venne Knaep tot Bagholmis de tours noorden ten oolken ltÿf een mijl 
Daer tullchen bende tegghen lommighe Eplanden en holmen- die moetmen alle at | 
Guerboogt laten leggen / men mach Daer tot berlchepden plaetfen doo} die holmen et 
daer achter om zeplen/encomen ten laetlten weder bp Bagholm op het Ziet matt | 
Dat en Ig niet te Doen Dan Vooz De gene die Daer londerlingh bedreven is : Men ſoudf 
lichtelÿck achter die Eplanden log verdoolen/datmen niet weten (oude hoemen wen. 
terecht (oude comen. Aen De oolktzude van Bagholm machmen 't ketten / maer val 
“ ‘tnoozdepnde lchiet een lteenrikken ak/dger motten hem ban machten. | 
ktrabbe. Van Bagholm tot Uirabbekerck ilt noozden oncrent twee derdendeelen ban CUT 
Keek. _ mijl Dat ig een tamelijcke haven voor zupdelijcke winden/ maer clepn/ daer moghet 
niet meer als twee okte dzie ſchepenlegghen. k, 
Van Urabbekerck tot Bock op Na, il noorden wel oo ooltelÿck een clepne mill | 
Daer tulchen benden loopt De Lrupsvoert weltzupdwelt en zupdwelt tenweltenit 
  
  
Nootd. landclegghen/werden oock van lommighe de Noorddzommels ghenoem / als dit 
tsmels. noo1doolt ofce daer ontrent van u zijn/Dan ſpdp open voor de Iiruyskioert. Doo; ijk | 
het wijtlke en vupmite ís Daer benoozden heen / men mach oock wel beoofien de hol 
men ctullchen die en 'tlandt deur»eplen/ dan daer iltnau / doch (coon en claer londer 
eenigije vuplen. Alſmen daer binnen is/ gaetmen voort ooltnoordoolt en noordoo 
k! bettet: Lust hren vervalt alloo op het Liedc tegens Uliruplnes een wepnigh 
ezunden Bock op Ra. 
Bock op DBaock op Ra is een Eplandeken daermen aen bepdezyvden mach omzeplen/ datt 
Ha. bewelten hren is het gemeenlte vaerwater en oock Diep. Allimendaer begoltenol!! 
zeplt/en aen 'cnoozDennde van Bock comt/ Daer it heel nau/ en Daer recht it batt! 
water (de ooltwal wat naerder als Bock) lepdt een blinde klip/ daer taet altijjt ett! 
ltock op/om die te mpden/ laet men die aen ltuerboort/ enloopc daer between heee 
ng ED Bs de Wattingltroom ilk noozden eenmijſl/ daer machmen geen quat! 
om. zeplen/allmenniet ophec landt zeplt/want daer en legghen geen vuplen / behalvt 
eV Alekioerd dat is een haben aende welktwal/daer goet letten is ſo vooz een noozden als | 
. ' zupden wint/achter een hooghe ronde holm/daer lepdctmen bekchut. Van daer tot dk 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.