w!

24 Kort onderwijsinde
SEE;
Tupden, Dar alles blpckt klaerder bp deſe volgende Figuren,

Exempel.
Brenght bepde de Polenaenden Hottzon sonder verheffinge/ de Linie Equinoctiael comt dan
recht aen t Zenith, en het manneken ſal op de Aerdklöot ſtaenrecht op de middellpn d e Aerd-
rijcx ſonder eenighe bzeete. Homen het Manneken op de Aerdliloot beweeght van de middellum
nae ‘t Noozden ro graden/den Equinoctiael wpclit 10 graden zupdwaert van 't Zenith/-de Noot:
der Palus verheft 10 graden boven den Hozizon / en de Zupder Pool daelt 10 graden daer onder.
XXI HRoofiſtuck. Vande hooghte des Equinodtiaels.
E bervullingh vande Hooghte des Equinoctiaels/ is altut evenaen des Pools
ooghte ende hzeette der Landen.
Verklari ; :
Wt het voorgaende Hooftſtuck is Ge foo beelzen ban beyde Polen ban den Poi:
zont rijſt/ de Equinoctiael linie wpclit effen ſoo veel van ‘t Zenith of nae den Dozizon. Pet fpacie
dan tuſſchen den Equinoctiaelen het Zenith (dat is de vervullinge van des Equinoctiaels hooge
te tot 90)i8 even aen des Pools hooghte. Ter contrarie/ het sſpatie tuſſchen het Zenith en denboen.
Ius (dat is de vervullinghe van des Pools hooghde tot 90) is ooch altpt even aen de hooghte des:
SEL SEL LS ee eee
bulinghe b aw dehegzhe : get .; oock D " cr aleen Pts Bar ers
rn de Polen en te Santo onfenipei aPN ru peer Beog GENE 8 Werh
ogijte aen haer felf te meeten : men moet Do02 ander fienlnche dinghen/te weren door De hoogs
te der Sonneender Sterren/ tot kennis daer van komen. Eer wp daer invooztgaen /fullorbes
feh2mben ’t maken en ghebzupck sommigher inſtrnmenten daer toenodigh.
Van’t |
J

d'ander daer ouder ſineken/wptkt hp vande middellun der aerden 10,20 of meer graden in byeeer.
tenae’t noozben/ den Moozder Bolus (al oock 10, 20 of meer graden berheffen/ De Zupder Do:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.