. ‘der Neus tot Schuytenes, 3
Van 'tghety en vallender ſiroomcti. |
den diſe kuſten van Noorweghen van der | ſeecker ghetp / maer ban daer nae Dzontén ei ].
toe ez: f tot boo;6p 2Bevghen al tot Stadt | Daer benoorden houdt h;! ghetp / en htte; | | | |
| alt her water, maer en houdc geen hem nae de Maen/ghelijck op andere plaetſen
Hoe deſeplaetſcen van malcanderen en vat ander Landen legghett. q
B der Neus tot Hitteroe is de cours weſt | Van de Veeſteen tot Spbrichſteen nöotd-
a corde n= 4mplen, hoezdooft — - 3 mplen.
' top Hitteroe tot Ekeſondt is de sorts n. i Hs". (.. Weefteen tot Spe en
a EL z mplen. | noordwe En pien;
tan Ekeſondt tot Sierowach nöo;dwekt Van Öpbrichſteen tot Schuptenes binnen
ten. . 2 mplen. | Wpreings oogh deur wet & + thplen.
Hoope ierawach tot MidsJedder/n.w.ten Van by Peus tot de Wrſiers is de tour
; V tp t 2 mplen. | 10020twe - _ 22 mplen.
lan MidsJedder tot Rutis de co zt Hoe meeſt alle plaetſen aen de noordzee vari
V me ee | 3 mplen, | Der Meus leggen soo in ſtrecktnyen als diſtan-
ind anRuttot de Veeſteennoo;ventenweſten | tien van mplen/ is beſchreven in t eerſte Hooſts
half mijl. fuck des tweede boecx. y
Hoochten dcfer Landen.
Mit getupgenifſe vait de Leeskaerten zoude denhoeck van der Jeus leggen op de hoochts
ee tn - 57 TAB 40 munuten.
Yet Eplandt Schupteneg op L. A a a 59 graden;
MU... ;?V, U. U Hooftſtuck. Hoemen’t Liedt van Berghen {al op zeylens
JP WP Et Liede van Berghen gaet tullchen het Eplandt Öchuptenes
„I [sT 77° en Bock in. Sthuptenes is ontrent Dzie mplenlanck/aen 'tzupd-
[9| U)] [ eundeleggen lommige blinde klippen en vuplen/om die tempden/
. FFS [€) comende unter zee/ loo houdt het booghe ban Bock een wepnigh
SS AVR! lap bunten Den Hoeck ban Schupteneg/ fo en (old Die niet bezeplen/
Usa] [L maer fo gbp Dork Brengt Dicht bp ofte acn De hoeck van Schup-
RBV tenes/en lo daer op aenzeplt/omditht bp de hoec van Schuptenis.
my. omtce loopen/ ghp lult gewillelÿck op de voonlz blinden en vuplen
i teg tzupdepnde van Schuptenes tréckt dat Liedt eerlt in noozdenennoorden.
bier „en anderhalk mil tot het groote Warder / dat is cen reede loo ghenaemt nae t § vet
tiſetrvote Warders die daer te netkens op ‘t landt van Schuptenes ltaen/ tot ken- Warder.
tlg n die reede/daer leggen ghemeenlick de ſchepen op de wint te wachten/fo die
ligtſggoaert als die zupdwaert begeeren te welen/ tis waer (eer goet leggen op vie.
| dock fe; Acht vadem/Coo wel voor zupdeltjcke als noordelijcke winden/ men mach ’£
s dem ten benoozden de Warders om een hoeck op vyk/ les! acht/ thien/twaelf va-
WB îerlendtmen voor zupdelijcke winden belchut. _’ . „ q
: binne Bib bezupdende Warderslepdt eeninwijck gheheeten de koperwijck/daer Kepeis … |
| bunte! 18 dock en goede haven / voor die om oolt wil weſen/en met een weltelijcke wück, M
. Tp eert t’ zeul te gaen/ met een ooltelijcke oft noozdelijcke wint it Daer quaec ce
EO de BE OR EE GRE
: Na de zi oor ban Sthnpeenes gen be ooltzyde is noch een Inwüc
. Lech, Vee daermen lettenmach. : : a
. weit benoozden Bock aen de oolkzpde van 't Lict is oock een Inwüÿck geheeten
? decl, 5 Boeck. . A . Bochaven/

. |
y- vel. |


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.