Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

Kont der Zee-vaert, 23 
?! atten en dierghelijeke landen 7 Daer heen ban bende Polen boben den Hozizon berhe- 
.. Parallels ofte evenwpdighe erh.: Wwerdt ſoo ghenoemt / om dat wanneer de Ape DE 
| EI DE En GE EE 
rizon/ na uptwp;en deſes Figuers. Ter plaetſe op d'Aerd- 
kloot daer (oodanigen fituatie der Sphera isi/ worden alle 
de ſterren des Firmaments dooz de daghelpckſche bewe- 
ton gi gievouehzen Hogan tutcstsbenchevncrh 
Daer boben {onder ondergaen/ alle die daer onder zpn bly- 
ben oock gheduerigh Daer onder fonger op gaen. Daer unt 
bolght (also De eene helft ban D Ecliptica altpt blpft boven 
den Hozizon/ en de ander helft daer onder) dat de Zon zpn- 
de in het deel der Ecliptica dat boven denHazizon blpft or 
gruen IT 
op/en maeckit daer tegen ecn nacht oock van ſes maenden, 
 
  
 
 
tr 
Polus, 
3 Sphera Obliqua oft Schupnfe Sphera/ werdt (oo genoemt; om dat noch De Affe des We: 
velts nor den Egquione tael niet black neder legghen- noch recht op den Hozizon ſtaen/ maer Stina. 
! ſchupns gebogen. Daer deur gheschiet- dat alle lichten ' 
N des Hemels niet recht van den Horizon op/ noch eben- 
: wypdich daer bp langs gaen/ maer ſchupns daerboven 
ryſen en weder dalen : Oock dat eenige ſterren ontrent 
den verheven Pool/ altpc boven blpben; Daer en tegen 
andere ontrvent den verborgen Dool ninnmermeer boben 
komen / ende (ommige andere onghelpeke opganghen 
ende ondergangen maken. Die ban den Equinoctiael 
ftaen nae Den berheben Pools 3pn meer(die nae den ber: 
borgen Pool- min) als 1 z uren boven de Votizon.Deſ. a 
gelper ghefchiet met be Son. Daer upt bolcht Dat die 
fulcken Spbhera bewonen /De dagen en nachten ongelpe 
bebben/fomtpts lang /(omtpts daer en tegen Hozt. Poe 
B Dg Dee Og Depage ac ep 
  
  
2 
t. 
M 
 
   
E 
L 
en ondergaen der ſterren ooc ongelpcker is/-dooz; dien de 
teten dte zp in't omlopen beſchzijven/ in meerder ongelpckhept van denVozizon gheſneden 
 
Exempel. 
Ep F D G denHozizon/ C D E den Equinoctiael/B D A de Aſſe des‘Werelts/ nietrecht op na 
i bet Zenith N ‚noch gemeen met den Horizon F D G, maer den eenen Polus Daer boben verheven 
Als van G tot A. d'ander daer onder gheſonclien van P tot B. Den Gquinoctiael deſgelpcx / met 
 Alleparallelen ſcheef op den Hozizon. Laet de Son zpn aenden Tropicum Cancri H QA des 
Middernachts op t laeghſt onder den HYozizon aen M: Dewpl hp gaet in 1 2 uren van midder- 
Yacht rot middagh van W’ tot l, hp gatt de helft van M tot Qin 6 uren/ overſulcx in minder als 
i garen ban M tot O aenden Hozizon daer hp rpſt/ en in meer alg 6 uren ban Q tot H: Den halven 
agh ſal dan langer, en den halvennacht korter zpn als 6 uren. Ter contrarie, laet de Donzpn 
sen den Tropicum Capricozmt/des middernags aen 1..hp sal gaen van K rot l. in 6 uren/enmeer 
als s uren tor aen P aen den Horizont dger bp op gae ten bolghens in mín als 6 uren ban Prot K 
l senden middagh; (oo dat den halven dagh kiorter/ en denhalven nacht langher is als 6 uren. 
XX Hooftftuck. Vande hooghte der Polen boven den Horizon. 
DE hooghte banden Pool, is altpdt even aende byeette der landen. 
Ed Verklaringhe, ; 
| Nan Hoort bande Polug; (at bp belen werdt ghenoemt de Hooghte der landen) werd ber- 
„de verheffinge des Pools boven den Hozizon/ dat is / Hoe veel gzaden dacter is tuſſchen den 
| ere kei Bous. Inderechte Spheralegghen de pien (onder eenighe verheffugle ze 
ET htte ct Eher? teeekes gte. Jr: 
ler q of. ant ſpnde op Aerdryck recht onder de Linie Equinoctiael/ heeft bepde de Po- 
BS LL Er Uu 
middellpu afwope tnae het onzen of Zupden/ Deen Bolus (al upt Den Pozizon opzien Ee 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.