Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
 
24 Van d’ Eylanden Fero. 
; bepdenligghen thien Eplanden / ende tullchen elck Gplandt is een choone wp! 
| Somfont. Diepe Voert/waer pan De vierde ban MMoggenes af genaemt is Somlont. Ale Del 
: Voerden ltrecken meelt noo/dnoordwelt ende zupdzupdoolt door het landt/en op al 
det DE aen Kercken/uptghenomen op Oſtra/ 't welck nochtans cen gr | 
Schal. DVanhet zupdooltepnde van Supdzo tot Schalhookt ofte het zupdooltepndt van 
 Yooft. t Eplandt Sande / ís de cours noorden ten welten ontrent vier mplen. Tullcht" 
dumen (Sujyzg ente Sando liggen de Eplandekens Lutteldpmen/ Scoerdpmen/ Sch? 
dummen. Wan Schalheakt tot binnen Het Eplandt Mulſo (ligghende voor Stromo) is?! 
Tours noorden ten welten drie mplen/ daer machmen ober al (etten warmen W/V 
twintigh/dertigh okce veertigh vadem. Soo pemandt unt der Zee comende een go” 
De teede ofte haven begeert te foecken onder de Eplanden ban fero: die fal Dat mi 
| Stromo. dellte groote Eplandt genaemt Stromonoordwelt ende noo;dwelt ten welten pal 
hem houden; (oo fal hp Dan midden op het Eplandt Stromo [ien een Hooghe (telt 
II î Schellinc. Bergh gheheeten Schellinck / daer op moet hp dantoeleplen/ (oo (al hy ontmoett! 
dat voo2{5 Eplant Bulle een laech Eplant/ Daermen aen bende zuden omme ma | 
maer aen het zupdepnde ilt belt om Daer inteloopen, Onder dit Enlandr is ov i 
goede anckergrondt. Hecht teghen over dit Eplandt aen het groote Eplandt le" 
Torſ[1avr Torlhaven de principale haven van Fero/daer alle den handel is vancoopmanlch: . 
Van Torl»haven ofte het Eplandt Mulſ»o tot dat noordooltepnde van Fero/ " 
cours noordoolt ende noordoolt ten oolten ontrent neghen ok chien mplen/ daer l | 
(chen benden liggen ſeven Eplanden-/en tulſchen elck Eplandt als ghelepdt is! 8 , 
een wpyde Doert Deur hec lant/ontrent noordwelt/noordwelt ten noorden/ende noo! ! 
noordwelt deur lktreckende. Het noordepnde van Ferois ontrent dete mplen b! ' 
Fula. ende ltreckt noo-dwelt ende z. o/is gheheeten Fulo daer nekkens lepdc de Billcho 
cCGENULUENU ES + 
loo al hy een Lierck ghewaer worden op het Eplandt Callo/ die moetmen latent, 
lktuerboozt'ende gaen v3ort weltnoordwelt in/tot in de Bocht van t Eplandt O 
ende [etten 't daer op leventhien okte achthien vadem. 
Dele Eplanden van Fero leggen in ven driehoeck/ het is van het spoot 
van Supd?o tot Fulo ofte Het naozdepnde ban Hero noozdnooDoolt endet 5V 
zupdwelt verlſchepden eG hien maten. ; 
Van 't ghety en loopen der firoornen. : 
Eplandt nae het ander baren wil. Daf, 
ſte water een noozden enzupden Maen, | twee wellen oft Maelſtroomen / de een : mil 
_ Onder deſe Eplanden van Fero gaen ſeer zupdepnde van Dupdzo / en d' ander ee | 
_ Harde ſtroomen-met groote dpzapingen/de vloet binnen Schalhooft aen Qualenes. venſ? 
comt Daer upten weſten en weſknoordweſten, Poe wel de ſtroamen deur deſe &plat get" 
G endeebbe upten ooſten en ooſtzupdooſten / en | ſterck loopen, fo bloept het daer nochtans 9” 
ballen ſo deur de planden heen/Daer moetmen | twee ellen op en neder, E st. 
zijn ghetpe nae reeckenen/ alſmmen van het eene 
F N de Eplanden ban Fero maect het hoog- 
 
. Hoedele Landen vat thalkanderen en van ander Landen legghett. . 
W Un Fera tot Konais de cours zupden tenooſen. . .- 34 of z; mijn 
? zupdepnde van Fero tot Rokol zupdweſt wel ſoo weſteljichk — " 
cr ; " Sreeten deſer Landen. 
Dela . . tugttei!! 
miu. 
H 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.