Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

    
VIII Hoofiftuch. Vand’EylandènFero. MI 
GF 2.2 9% Egrootlte endé booznaem- Patten I 
) FE tte Enlanden van Fero dern. 
z) P Un twaelt aberale: als aanzeee: | 
2 N zl JE nu Stroms, III 
UU LEE hs 
Fulo. De clepne Eplanden van Fero zyn 
chien / als Luttelppmen / Stoerdymen,- 
Öchupvo Dalskles/ Velten Trallo/Collter/ 
Woggenesholm/ de Monnick endede Bil- 
»ſchop. Behalben dele zinder noch ſommigeé 
   
     
 
 
 
u is/ſoo iſt aldus ghedaen. 
/ klippen ende clepne Eplandekens tot les ok- 
xy te (even in't geral. ß er: ; | 
// HYerzupdelÿcklte groote Enlantgenetmt.. |ſſôÊdss>dbbl 
Hupdzo/ltreckt meelt zupdoolt ende noopd- Studis. W 
welt onrrent vÿk ok ſes mplen. en t zupd- 
 
ooltepnde van dit Eplahdtlepde een hoogſe. II 
klippe ghenaenit de Monick ofte Sombp/ Monteke. 
naer de naem van de ecrſte ofte zupdeiticklte Sb. 
haven in Supdzo. Tullchen de Monirk en- | 
De het zupdooltennde van 't Eplandt Sup- 
D20 16 cen ag ofte Belle dicmen ſchouwen 
moet/befonder met (pringhEroom. 7 
Hp De welizpde van het Eplant SupDdze 
en zjn geen havens om eenighe (chepen te I 
_ bergen mäerisaltenmael hoogh lchor-landt. 
Aendenoordzyde zn veel havenen daermen 
in ſeplen ende ſchepen berghen mach / als 
ZHomlondt ofte Helt / Hakwijck/ Vr00bye 
Quaelbp okte Kane / al wpde Voerden okte 
havenen: een Boer okte Loodtlinan can u 
Daer ober Al naer u begeert ni boengen. 
Dan Het noozdwelepnde van Sunda … | 
tot Moggenesholni-het welter»ſche ende up- geoi (NNI 
terlte Eplandt van fFero/is De cours noo: "BS 
welk ten noozden ende noordnoordwelt on- (ENNE 
trent (eg ofte (even mplen: .. 
î art voltepnde: van Mogghenesholm | AWG 
lepdt Moggenes/daer beosalten lepr dat Eji- Mongjſfen. NV 
Ec nesten | 
ne Voert.upten zupden in vanhet Eplandt 
Zandoak buli en endehecEplandt Kol: 
(er/want dele Eplanden machen aen bez 
De zpden omleopen / ende laten Dat groote 
 
 
 
Als het noordeynde van Hitlandt zuydooſt ten ooſten van 
 
 
 
Bier mylen benoorden Hanglip iſt lande aldus ahcbaen! alſmen ontrent een mijl daer af is! 
z „Hitlandt loopt daer in een groote bocht met veel Eylanden. 
 
 
 
. weſivanuts ſes mylen. 
 
    
; Aldus Doe hert Hanglip op/alſt Hoorde 
  
 
    
      
/! r " ESplande Stromo aendeooltzpde/ ende co- 
_ ur _ menal»loom Waghe. Middeninde Von 
U Ee : [ vanWage/gaetren Havendolwaerrop ürt 
( . . grooteGpylantvan Strömso’daerüttiach- 
n men 't ketten op thien okte twaelk vadem/ 
o”, P q.. u4kgerde Voert is weltwintigh vademdiep. 
) Mir: 54:3 an Fero ber! Ng ui 
tur. Ö okc een Welch Goals De B: : 
    
 
A.: LI zupdweélt ontrendt elk mplen ij | MI 
   
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.