VIII Hoofiftuch. Vand’EylandènFero. MI
GF 2.2 9% Egrootlte endé booznaem- Patten I
) FE tte Enlanden van Fero dern.
z) P Un twaelt aberale: als aanzeee: |
2 N zl JE nu Stroms, III
UU LEE hs
Fulo. De clepne Eplanden van Fero zyn
chien / als Luttelppmen / Stoerdymen,-
Öchupvo Dalskles/ Velten Trallo/Collter/
Woggenesholm/ de Monnick endede Bil-
»ſchop. Behalben dele zinder noch ſommigeé

u is/ſoo iſt aldus ghedaen.
/ klippen ende clepne Eplandekens tot les ok-
xy te (even in't geral. ß er: ; |
// HYerzupdelÿcklte groote Enlantgenetmt.. |ſſôÊdss>dbbl
Hupdzo/ltreckt meelt zupdoolt ende noopd- Studis. W
welt onrrent vÿk ok ſes mplen. en t zupd-

ooltepnde van dit Eplahdtlepde een hoogſe. II
klippe ghenaenit de Monick ofte Sombp/ Monteke.
naer de naem van de ecrſte ofte zupdeiticklte Sb.
haven in Supdzo. Tullchen de Monirk en- |
De het zupdooltennde van 't Eplandt Sup-
D20 16 cen ag ofte Belle dicmen ſchouwen
moet/befonder met (pringhEroom. 7
Hp De welizpde van het Eplant SupDdze
en zjn geen havens om eenighe (chepen te I
_ bergen mäerisaltenmael hoogh lchor-landt.
Aendenoordzyde zn veel havenen daermen
in ſeplen ende ſchepen berghen mach / als
ZHomlondt ofte Helt / Hakwijck/ Vr00bye
Quaelbp okte Kane / al wpde Voerden okte
havenen: een Boer okte Loodtlinan can u
Daer ober Al naer u begeert ni boengen.
Dan Het noozdwelepnde van Sunda … |
tot Moggenesholni-het welter»ſche ende up- geoi (NNI
terlte Eplandt van fFero/is De cours noo: "BS
welk ten noozden ende noordnoordwelt on- (ENNE
trent (eg ofte (even mplen: ..
î art voltepnde: van Mogghenesholm | AWG
lepdt Moggenes/daer beosalten lepr dat Eji- Mongjſfen. NV
Ec nesten |
ne Voert.upten zupden in vanhet Eplandt
Zandoak buli en endehecEplandt Kol:
(er/want dele Eplanden machen aen bez
De zpden omleopen / ende laten Dat grooteAls het noordeynde van Hitlandt zuydooſt ten ooſten vanBier mylen benoorden Hanglip iſt lande aldus ahcbaen! alſmen ontrent een mijl daer af is!
z „Hitlandt loopt daer in een groote bocht met veel Eylanden.. weſivanuts ſes mylen.


; Aldus Doe hert Hanglip op/alſt Hoorde
/! r " ESplande Stromo aendeooltzpde/ ende co-
_ ur _ menal»loom Waghe. Middeninde Von
U Ee : [ vanWage/gaetren Havendolwaerrop ürt
( . . grooteGpylantvan Strömso’daerüttiach-
n men 't ketten op thien okte twaelk vadem/
o”, P q.. u4kgerde Voert is weltwintigh vademdiep.
) Mir: 54:3 an Fero ber! Ng ui
tur. Ö okc een Welch Goals De B: :


A.: LI zupdweélt ontrendt elk mplen ij | MI

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.