Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
| Sphera 
Keâa, 
 
 
12 Kort onderwijs inde 
1 Exempel. 
 
Meridiaens tuſſchen de Linie ende voorſz Caep / is de 
 
ben 
 
2 Exempel. 
A. Dpin dese ſigner des Aerdrijcx A den Noorder/!ß de 
U:. Tupder pool/C V E de middellinie/ A D B de Meridiaen 
- gaende upt bepde de Polen over de Piecke van Tenerife 
P fa als het beginſel der lenghde / F de C. S. Vincencin 
' \ \ Ssi 
' | 
twee Meridianen) 18 delenghde ban de C. S. Vincene 
2z graden 40 minuten, en de boghe GF, het Deel deg 
noordelpcke breete z7 graden / om dat de voo!ſz Caep 
ſoo veer is gheleghrn vande middellinie nae 't no 
Hzp de C. de Vona Eſperance / de zupdelprk{te punt ban Africa / en daer over ghetoghen de | 
Meridiaen AI H B. Het decl des Equinoctiaels D I is de lenghde vande voorſz Caep / m i 1 
het deel des Meridiaens tuſſchen de linie en de Caep/ de zupdelpcklie byeete z 4 ; graden / ober- 
u:: pte Caep lepdt vande Linie ſoa veel nae 't zupden. Alſoo van alle awe Landen cn 
XVIII Hoofiftuk. Van’t verfchil der ghemeene platte Zeekaerten 
mette ronde oft het Aerdrijck. 
Moe ghemepne Zeekaerten werden de Deenen en hoecken Der Landen ghe- 
teeckent nae Haere Greckinghen en Diftanticn ban D'eentot D'ander/ oock nat 
hare bzeeten : maer om De onghelpckhepdt diet hebben( door hare platte form) 
met de rondichepdt dcr aerde/ en ilk niet moghelyck die oock daer benekkens te Hel: 
lennar hare rechte lengde. Alle Meridianen ofce Lnien van zupDen en noorden ep 
Aerd!yck/ hoe verre Die op De middellinie van malkander Haen / ltreckende noozd- 
twaert ofte zupdwaert/ comen ten epnden ban go gzaden bande linie op cen punt bp 
e:n/maer cp de platte Zeecaerten,/ 't zu of ſoodamghe Meridianen nae ofte veer van 
den anderen ſtaen/ zv genaken malkander nimmermeer! maer blpven altpt even ver- 
re vaneen. Delgelpcx met alle ltreecken/ uptghenomen alleen die van ooft en welt, ' 
X I X Hoofiſtuck. Van de gheftalten der Sphera. 
€ Sphera werdt aengemercht op Dziederlen wple. z ín Sphera Recta,2 Parallela, 
Ds 3 Obliqua, dat is Rechte/Evenwpdige en Schupnle Sphera. 
Verklaringhe. 
1, Sphera Rei. ofte rechts Spbera, werdt ſo ghenoemt /om dat wanneer be Polen Dèr Werelt 
legghen aen den Hozizon/- en den Equinoctiael ghemeen 
met Hee Zenith nae uprwpfen Defeg Firuerg: alle he- 
melſche lichtren(‘t zv Zon/ Maen- ofte Öterrcn / of die 
nae bp of verre van den Equinoctiael oft Pool ſtaen) rp- 
met malliander door den Meridiaen/ enoock 
Sterren dooz de daghelpcxſe omloo 
den Hozizont in twee even gelpcke eq werden gedeelt/ 
_ zun devoo,sz lichten ooch effen 1 2 urenboven en 12 uren 
 
altpe ſonder veranderen evenlang 
 
sen recht vanden Vorizont op en dalen oock recht daer 
onder Alleſterren die ghelpck op comen,/ gaenghelpch 
: der. Enobermiusalle Circulen die de Zon/ z; G 
befchipoen/ bam: 
Dnder den Vouzon: dagh en nachc gun e: post ) 
genen die woonen recht onder de Tinte cëquinoctiael | 
fondereenighe bzeette; alg in S,Thome/ (ommige hat: 4 
t 
j 
| 
ae 
 
sorsoesn 
bel 
re . 
‘fl 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.