zo De kuften van Schotlandt,
Van 't ghety en vallender ſiroomen.
(Q Ot Orcanes en Boeckenes maeckt hoogſh Van Boeckenes valt de bloet zupden land!
wateren zupDtwefte en uoozdoofte Maen, | de kuſt na Liet/en de ebbe ter contrarie noo!d ’
De vloeden comen achter Schoclande om | JA Dele rabe 1ft Diep veertigh/ vijfcigh t
upten weſten / tuſſchen Faperhil en Orcaneſſe tſeſtigh vadem/op vijfenveerrigh en vijft1g v
Deur / en maeckien daer ontrent met een zupd- dem machmen ’tlande ſien. Jn dit vaerwattr
‘wefte en noozdoofte maen bol zee. wozt des Somers den vooz Haring gevangeW
Hoe deſe plaetſen van malcanderen en van ander Landen legghen.
P An Voochooft tot Monros zupdweſt ten Van Boeckenes totte Ozcaneſſen nootdt!
zupden — “.. z mplen. | ten weſten ZI: tzsts 20 maple
Van zMonros tot Stcenhap nooqdooſt ten ] An Boeckenes tot Hanglip ofte 't zuf!
noeorden m ] H– gz mlplen epnde van Pitlandt n. ten o. 40 myplt 1
Ban Steenbap tot Boeckenes noo;dnoord. | Van Boeckcnes tot Schuptenes ooſt !
ooftwelfonoozdelijk - — 12mplen: moon – . . jgammplell
î Dan Aberdijn tor Boeckenes n. n.0. 9 m. | Wan Boeckenes! tot der Neus goſt wel ſ0
Van Boeckeneg tot Pijploozt of Spploozt zupoelijkk — — 66oft 68 pleit
noordnoezdweft - . mplen. | Ban Boeckenes tot Boevenbergen in JV
Van Phploozt tot den hoeck ban Elgijn |landt ooſt ten zupden LE 78 mple!;
weſt — ö s mplen. | Van Boeckenes tot Hepligelandt zupd0,
Banden hoeck van Elgijn tot de haven van [ten ooſten wel ſo ooſtelijck 9 ff mplt d
ee Luvernes weſt ten zupden wel f; ß Van Sei tot het Teffel zupdool [j.
yde B sE 5 mplen, | foo zupbelije ee 4
Dan Cabo de Terbato tot Catenes "Be: zu! ue t eres tot de Holmen Ugo! p:!
. dooſt ten noozden f 1 z mplen. | mupen z. z. 0. wel soo ooſteljck 74 h
. Ban Catenes tot Jlhop w.n. w. 4 mplen. | Van Aberdijntor de holmé voor Jarmt!
Vz; gg tot Catenes noorôweſt en zupdooſttenzupvn. zomp
'. nooz _ 16 mplen.
Hooghten deſer Landen. .
; W Oeckeneg lepdt op de hooghte van Ei B:: 57 graden 50 mit,
Vet grootfte oft uterfte Eplandt vande Ogcadeslepdtop — zg graden ee


VII Hoofifluck. De Zeekuften van Fayerhil, Hitlandt
en omligghende Eylanden.
Faperhil. ef VF Et Eplandt Faperhil lepdt van de oolthoeck van Ozcants bet
: $) (ek) (24 ſchevden noo,doolt/ en van Boeckenes noorden ten welten ont
Nas A KS achtentwintig mplen. Aen de weltzude van Faperhil is tot pn
) mige plaetlen vuple gront/maer op de zupdooltzpyde is goede a
w kergrondt Daer machmen ober al ketten. ten/
Ie EG. Tulolepdt van faperhi noorzdwelt ten noorden acht my ail
IVD U daer tullchen bepden lerdr de zupdelÿcklte hoeck van Hitlan"
ban Faperhilver»ſchepden noozdnogrdoolt byk ok les mplen /
van Fulo oolk ten zupden drie mplen. ; 010
a WE reh
zy de tegen over het Eplandt fulo lendt ecn en, NUDE (etten mach! male
agen de ooltzude van die Bap iit wat bupl. Van die noo,dwelt okte welthoeck a v
her uu jure Ü ei bet landt ban Hiclandt noozdoolt ende zupdwelt derth H
CEE N
vadem diepte/na datmen verre in't landt is.Op de noordzpde lepdt een hooge klip p
daer looptmen bezupden in. En op de zupdzpde ligg ben twee ofte dzie klippe
moetmen aen ktuerboozt laten/allmen daer in (enlen wil, ziech

Fulo.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.