| ! woot:
. hooft.
Steenbay F SUN. Han Monros tot Steenbap oft Detozeis de cours noozdool t!
De kuften van Enghelandt ende Schotlandt, . t
&.Au aulkchen den hoeck van Viſnes en Dondelepdc noch den Jnwijck ban S. Ar
dries. dzies/darris garde reede voor een welten windc. r.
Ontrent ooltzupdoolt van de Hivier Donde een groote mil in zee lepdt een biet!
'tSchaep. klip ghenaemt et Schaep. Die ban Liet om de noozd wil welen;/ ofte langhs dt
kult wil zepien moet daer op verdacht welen, ! .
Vertooninghen deſer Landen uyter Zee.
Tinbuy.


Aldus verchoont het landt tuſſchen Tinbuy “CZ. U Eylandet.
Van'tghety en vallen der firoomen.
AAN deſe kuſten tuſſchen Tinbup en S. Ab- | bol zee een zupdweſt ten weſten Mattl. q
.- ben hooſt maeckt hoogh water een zupd- | De vloet balt langhs deſe kuſten zupdzupV
Wweſte en noozdoofte Maen. ooſt en de ebbe noopdnoozowee.
Tot Liedt oft Zeeton in de haven maeckt
Hoe deſe Landen van malkanderett en van ander Landen legghett:
IO An Tinbup tot het Uogghen Eplandt | Van S. Abbenhooſt tot het plande SPA,
noomdnoodwer * — 6 of 7 mplen. noo;dtweft s - 2 m
ü ej Tinbup kocde Scharen we ev i eN Abbenhoofe tot ive rock...
Van de Schaſſen tot Barwijckk weſtnoo!d- | Van Fiſnes tot Donde n.n W. 4 ml
weſt 2 groote mplen, Tinbip tot Schuptenegn.0. 7
Van Barwijck tot , S. Abbenhoofc noozd- Dan Tinbp tor der Neus n.o. ten 9.04 |
SATE eon ene aon: an Epen: Zdagons. TEE
weſt . l t. . vr. HU up Van Tinbup tot Hepligelande ooſttenstt
_ Yan S.Abbenhooft tot de Bas weſt 2 m. | den wel foo ooſteijicek. . zom q
Van de Bas tot Heinkieft weſt en weſt ten | Van Viſnes tot Steenban noozden t 9 ;


hoeden — .. 4mplen. | 12 mplen,
c Hoochten deſer Landen. j.!
ü T ub uh oftt de Ut! 1- Nitkaſteel lepdt op de hooghte vati en 55 gradi
Ö U ndt op —_— = — s56 graden 1 . mi

. ' VI Hooftftuck. De kuften van Schotlandt van Donde tot |
de Eylanden Orcaneffe,
[US ME mplen benoorden Donde lepdt Monror/eengoede havent;
JE ope boe AE Re ice on
SVE SERLSEGE EEE EES SSÄ
SVEN een hoogen toozen op ’tlandt gheheeten Abhzot.

noorden dzie mplen/dat is een Diepe inham en een goede haven voor die om zuyd .
geert te weſen/daermen met veel ſchepen wel belchut mach leggen.Twee mplen /
toen, benoorden leydt Aberdupn / in dat gatilt in't incomen dzie vadem diep. De wet,
apen!
î ernfketten tvoor deltadt op vier okc vijf vadem, Noozdwaert op is een groote wich"
> maerig aen bévdezpden d,oogh/daer gaet een killekendeur nae oudc Äberdinto ]
datiseenvervallen ltedeken, | wies ; van
. „Yoeck is wat bupl/daerom moetmen bp het ooltlandt inloopen tot binnen De V


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.