tuffchen Tinbuy en de Rivier van Donday. 17
| Bee eden math Daer sock ban Bezunden in comen tulpen de Schalen en het
| Tuches De Scharen en hèt heplighe Eplandt legghen twee blinde klippen! Die
Inetlaegh water leer nae ghelicke water comen/de weltelÿckſte nae t bepiighe Èp: ;
ndtheet de Gautlteen/ de ooltelijcklke bn de Schaſken heet de Ploegh. Omdiete Ert:
myden allmen tuſſchen de Schaſken en het heplige Eplant wil deurleplen/ 't zu dat-

n g De C ooDwelt vijf of (es mplen.
Et uu
| f an malcanderen oolt De Bas.
eee en NE
ag ie jad noo EE ofte welt tennoozden. Map en Das
| vesie van malcanderzupdwelt ten zupden/en noordoolt ten noorden. ": ;; u
m hooghe ronde klip rondom (coon / men mach oock Daer ee Li e s
jj Wert (elden ghedaen: Het gemeene vaarwater is vatrbrzteeven hr en erer.
que Map is grooter/ rondom heel ſtepl’ maer aen ve oo 3de Ie Se
da acte zjn, Tullehen ©. Abbenhookc ende Basiilt in
he j / hts: NGE
ee Sao epe En |
Eyiandeke tot ſommiglze plaerſen reede is/ dan niet te ghebmpcken dan bon?
d deer Geel voel benzeen Werden by De Hollanders niet gebrupckt. Heynkiek is
jellangachrigh (mal Eplandt/ leggende gheltreckt zupden en noorden. ¿Tyſſchet
| | Rüitica tu rtßütututtezriaß" tis laugh was vathrchact af
| ane noo oEe Da Heinkiek tot Liedt ofce "fh .. dé vu? Deer Uetyf
EE uce hoatvenbace machen nu:
Geaen tullchenin alen en leggen Coo aca De kap/ mats het valt daer mer het
to 'tnoozdepnde van Heinkiek tor de Rivier van Edenburgh ilt weltzupdwelk f?:
len. Om van Heinkiek nae Edenburgh te keplen/ moermen eerlt wat zupde-
Rs
==
SH
E S
t
S
5
D
:
§
3
3
3
5
E.
3
ed
§
<=
x=
ë
8
=
]
=
=—
=
>
5
S
2
S
§
ERH ;
Doolte goan maeckt Daer bol zet.


ee ee ERE
gp Pan blinden, In hernaeuwe voor Queens Feer lepdt een epo harr Feen,
tp „Nen bezupden am/aen t noorden ilſt met een ſteenbanck (daermenn
ght r tut ar? EG DTE
eht ei dat voo;lz Eplandt van Queens Feer aendenoordzyde
qe ede reede optwee/dzie oft vier vadem nae datmen verre van de wal leydt. Veſ:
B on en herr Ee BBIE ,,,
ug NH
| £ 1 2 us ; iT q: j ne- ]
ES SEE ||
2 deel, 4 Boeck. | C I Tullchen
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.